Sporočilo za javnost

Ljubljana, 5. julij 2016 – Kanada je pred nekaj dnevi kot dvajseta država ratificirala Marakeško pogodbo, kar pomeni, da bo dokument konec septembra stopil v veljavo. Slepi, slabovidni, ljudje z drugimi motnjami branja ter organizacije, ki zastopajo njihove interese, bodo tako deležni vseh ugodnosti ali olajšav, zapisanih v pogodbi, s čimer bodo ustvarjeni pogoji za lažji, hitrejši in enakopravnejši dostop do knjižnih del za ljudi z okvarami vida in motnjami branja. Med državami, ki so pogodbo že ratificirale, ni Slovenije, pa čeprav njena ratifikacija in implementacija potrebnih sprememb v avtorsko zakonodajo ne bi posegala v pravice drugih deležnikov.

»Skoraj šest let dela, pisanja, prepričevanja in prav neverjetnih preobratov je bilo potrebno, da se je 27. junija 2013 zgodil »Čudež v Marakešu«, kot so svetovni mediji označili podpis Marakeške pogodbe, ki je v mednarodno avtorsko zakonodajo vnesla znatne olajšave za pretvarjanje besedil v formate in oblike, dostopne slepim, slabovidnim in drugim z motnjami branja, ter definirala pogoje za njihovo distribucijo prek meja posamezne države. Danes smo priča novemu mejniku, postavila ga je Kanada kot dvajseta država, ki je pogodbo ratificirala. Po drugi strani pa ima naše zadovoljstvo grenak priokus, saj na spisku držav ne najdemo Slovenije, niti ostalih članic Evropske unije, ki sicer zelo rade poudarjajo spoštovanje človekovih pravic in enakih možnosti,« je dejal Tomaž Wraber, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS). Marakeška pogodba bo stopila v veljavo čez tri mesece, 30. septembra 2016 in s tem dnem bo na milijone slepih, slabovidnih in ljudi z drugimi motnjami branja pridobilo možnost za olajšan dostop do književnih in strokovnih del.

Mednarodno kampanjo sta vodili Svetovna zveza slepih (WBU) in Evropska zveza slepih (EBU) v pogajanjih s Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino (WIPO). “Po letih trdega dela posameznikov s celega sveta, smo danes prišli do pomembnega mejnika. Vendar pa je pred nami še veliko izzivov, da bomo zagotovili ratifikacijo pogodbe na svetovni ravni«, je ob priložnosti povedala Maryanne Diamond, vodja kampanje Right to Read pri WBU. WBU ob tej priložnosti poziva vse države, da pogodbo ratificirajo, nato pa učinkovito izvajajo njene določbe pri produkciji in distribuciji knjižnih del v prilagojenih oblikah.

Kaj je Marakeška pogodba?
Marakeška pogodba (uradno poimenovanje: The Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works by Visually Impaired Persons and Persons with Print Disabilities) poskuša odpraviti t.i. lakoto po knjigah (book famine), s katero se soočajo ljudje z okvarami vida in motnjami branja po vsem svetu. Po ocenah se v dostopne oblike na svetovni ravni pretvori zgolj med 1 in 7 odstotkov knjižnih del, ki so izdana v črnem tisku. V Sloveniji ZDSSS v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne v skladu s sredstvi na letni ravni zagotavlja pretvorbo slabih dveh odstotkov knjižnih del v zvok in/ali brajico.

Pogosto je majhno število knjižnih del v dostopnih oblikah posledica neustrezno urejene zakonodaje na ravni posameznih držav. Marakeška pogodba zato zavezuje države, ki pogodbo ratificirajo, da zagotovijo ustrezne spremembe v avtorski zakonodaji z implementacijo člena o »izjemah za slepe in slabovidne.« To pomeni, da morajo omenjene države zakonsko urediti področje avtorskega prava na način, ki slepim in slabovidnim ter organizacijam, ki zastopajo njihove interese omogoči izdelavo knjižnih del v dostopnih oblikah, ne da bi bilo za to potrebno pridobiti dovoljenje nosilca avtorskih pravic za posamezno delo (založnika ali avtorja). V Sloveniji je s spremembo Zakona o avtorski in sorodnih pravicah sicer lani v veljavo stopil 48.a člen, ki navaja: »V korist invalidnih oseb je prosto reproduciranje in distribuiranje dela ter javno recitiranje, če to delo ni na voljo v zahtevani obliki in je uporaba neposredno povezana z invalidnostjo teh oseb, omejena na njen obseg ter ni namenjena doseganju neposredne ali posredne gospodarske koristi.« A to še ni vse, kar Marakeška pogodba omogoča.

Drugo pomembno področje, ki ga ureja Marakeška pogodba, je uvoz in izvoz knjig in drugih del v dostopnih oblikah, ki so avtorsko zaščitena, brez predhodnega urejanja dovoljenj pri nosilcu avtorskih pravic. Na ta način se bo mogoče izogniti podvajanju naporov za pretvorbo del v različnih državah, poleg tega pa bodo tisti, ki imajo večji fond knjižnih del v dostopnih formatih lahko svojo zbirko delili s slepimi in slabovidnimi iz držav, ki imajo nižja sredstva za pretvorbo. Pri tem je pomembno opozoriti, da so za pošiljanje del pristojne le »pooblaščene osebe«, organizacije, ki so reprezentativne za zastopanje slepih in slabovidnih. Po drugi strani pa pogodba dovoljuje, da dela lahko sprejemajo tako posamezniki z okvarami vida in motnjami branja, kot tudi organizacije, ki zastopajo njihove interese.

Več o Marakeški pogodbi:
http://www.worldblindunion.org/ English/our-work/our-priorities/Pages/right-2-read-campaign.aspx

Po odločitvi Mednarodnega paraolimpijskega komiteja, da Sloveniji dodeli eno kvoto za področje atletika moški, je morala Komisija za tekmovalni šport pri Zvezi za šport invalidov-Paraolimpijski komite  sprejeti odločitev kdo bo potoval v Rio. Izbirali so med dvema kandidatoma, ki sta dosegla normo (metalec diska Henrik Plank in slepi maratonec  Sandi Novak).  Komisija se je na podlagi argumentov soglasno odločila, da na paraolimpijske igre potuje Sandi Novak.  Poleg omenjenega bodo Slovenijo na 15. paraolimpijskih igrah zastopali še: Veselka Pevec (streljanje), Franček Gorazd Tiršek (streljanje), Franc Pinter Ančo (streljanje), Damjan Pavlin (streljanje), Darko Đurić (plavanje), Dejan Fabčič (parakajak) in Primož Jeralič (kolesarstvo).

Na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije v letošnjem poletju pripravljamo teden zanimivih doživetij v Ljubljani za osnovnošolce (slepe, slabovidne in videče). Aktivnosti bodo potekale vsak dan od 8.30 do 14.30 ure.

V tem tednu želimo, da bi otroci:
– aktivno preživeli nekaj prostega časa v naravi,
– z vsemi čutili doživeli Ljubljano, zeleno prestolnico,
– pridobili nove izkušnje,
– imeli priložnost za prijetno druženje z vrstniki,
– premagali kakšen predsodek do slepote in slabovidnosti.

Pred začetkom in po kocu aktivnosti bo glede na potrebe organizirano varstvo otrok, in sicer od 7.30 in do 15.30 ure.

Aktivnosti sofinancira MOL in so za otroke s stalnim prebivališčem v MOL brezplačne.

Za udeležbo na aktivnostih je OBVEZNA PRIJAVA. Za prijave in več informacij nas pokličite med 9.00 in 12.00 uro na telefon: 01 4700 224 ali nam pišite na e – naslov: karolina.doltar@zveza-slepih.si.

Več informacij:
Začuti zeleno Ljubljano – program

Vljudno vabljeni!

Jezik in njegov zapis se nenehno spreminjata in razvijata. To velja tudi za brajico. Od zadnje
posodobitve slovenske brajice (1974) je minilo že precej časa in od takrat se je marsikaj
spremenilo.

Pojavili so se novi znaki, kot na primer afna @ ali evro €. V brajici je potrebno tiskati besedila na
vseh področjih življenja in dela, učna gradiva, leposlovje, uradne dokumente, označbe izdelkov,
napise v javnosti … Uporaba prilagojene računalniške opreme slepim zdaj omogoča in tudi zahteva
poznavanje oblike zapisa, kot je v črnem tisku (Slovenski pravopis).

Vsi ti razlogi so vodili v nujnost posodobitve slovenske brajice in zaradi te naloge je bila pri TIFLO sekciji Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije ustanovljena Komisija za
slovensko brajico. Oblikovala je posodobitev slovenske brajice, ki zajema vsa področja razen
glasbe.

Standard slovenske brajice si lahko ogledate na spodnjih povezavah:

Standard slovenske brajice 3.0 PDF

Standard slovenske brajice 3.0 Word

Slovenska showdown reprezentanca se je pod vodstvom trenerja Gregorja Habjana med  1.6. in 5.6.2016 udeležila osmega mednarodnega turnirja v showdownu v Milanu, ki velja za enega najmočnejših mednarodnih turnirjev.

V hudi konkurenci je naš aktualni državni prvak Peter Zidar zasedel odlično 3. mesto, Miha Susman pa 5. mesto. V ženski konkurenci je v polfinalu izgubila Sanja Kos in zasedla, prav tako izvrstno, 4. mesto, Tanja Oranič pa je bila šesta. Prvič sta se v mednarodni konkurenci preizkusila Maša Pupaher in Denis Repa, zasedla sta 26. in 29. mesto.

Čestitke tekmovalcem in trenerju.

Showdown turnir v Milanu 2016

Showdown turnir v Milanu 2016

Sporočilo za javnost

Ob tednu slepih 2016
Dostopnost do okolja in procesov v njem vitalnega pomena za slepe in slabovidne

Izola, 3. junij 2016 – Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) je ob vstopu v teden slepih, ki ga tradicionalno obeležuje prvi teden v juniju, organizirala novinarsko konferenco, na kateri so izpostavili eno najpomembnejših področij za samostojnejše življenje ter delo slepih in slabovidnih – dostopnost do okolja in procesov v njem. ZDSSS ima 4.000 članov, po podatkih stroke pa v Sloveniji živi okrog 30.000 do 40.000 ljudi s takimi okvarami vida, da jih v vsakdanjem življenju to resno ovira. Z mislijo na dostopnost grajenega okolja in informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki postajajo stalnica, lahko slepim in slabovidnim omogočimo bolj enakopravno vključevanje v družbeno okolje. Ob tednu slepih ZDSSS za svoje člane odpira tudi prenovljeni bazen in plažo pri Domu oddiha v Izoli.

»Dostopnost je širok pojem in sega od informacij javnega značaja, do grajenega okolja, spletne dostopnosti, dostopnosti informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter vseh naprav, ki jih uporabljamo pri vsakodnevnih opravilih. Gre za mozaik elementov, ki se povezujejo v neločljivo celoto, hkrati pa predstavljajo stopnjo ozaveščenosti in odprtosti neke družbe, pa tudi njeno zrcalo. Z dostopnostjo se za slepe in slabovidne vključenost v družbo prične, če je ni, pa tudi konča. Zato bi se vsi procesi v družbi morali izvajati ali načrtovati z mislijo na dostopnost, saj je le tako mogoče ljudem z okvarami vida zagotoviti celostno in neovirano vključevanje v družbo,« je poudaril Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS. Pomembno vlogo pri enakopravnem vključevanju v družbo ima tudi sintetizator govora, ki besedilo v elektronski obliki pretvori v zvočno obliko. Za slepe in slabovidne je govorna sinteza pomembna z vidika samostojnega dostopanja do informacij, uporabljajo pa jo lahko tudi osebe z disleksijo in z drugimi motnjami branja, starejši, ki jim peša vid in drugi. V okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih, ki ga je ZDSSS izvajala med leti 2013 in 2015, je bil razvit visoko kakovosten sintetizator govora, eBralec. Ta je na voljo za delo z računalnikom in pametnim telefonom s sistemom Android. Pred nekaj dnevi je bila objavljena polna različica eBralca KSS za Android, ki slepim in slabovidnim, ljudem z motnjami branja in drugim omogoča uporabo več zelo kakovostnih moških in ženskih glasov. Z njegovo pomočjo lahko uporabljajo zaslonsko navigacijo, pretvarjajo besedilo datotek v zvočni zapis, berejo e-pošto, ali SMS sporočila, uporabljajo spletne prevajalnike, ali ga uporabljajo za branje elektronskih knjig. eBralec za osebno, nekomercialno uporabo na osebnih računalnikih in pametnih telefonih s sistemom Android je brezplačen za slepe in slabovidne ter osebe z motnjami branja pa tudi za ustanove javnega sektorja.

Dostopnost grajenega okolja
»Da bi bil prostor dostopen slepim in slabovidnim, je najpomembneje, da na pešpoteh ni ovir, kot so smetnjaki, oglasne table, cvetlična korita, stojala za kolesa in podobno. Če so te ovire umaknjene izven poti za pešce, je gibanje ljudem z okvarami vida precej olajšano. Dodaten ukrep za izboljšanje orientacije in dostopnosti pa so strukture v tlaku, ki jih imenujemo talne taktilne oznake. Te s svojim izrazitim taktilnim in vizualnim kontrastom pomagajo slepim in slabovidnim pri orientaciji na površinah, ki so orientacijsko zelo zahtevne, denimo na velikih enotno tlakovanih površinah, prehodih čez ceste ali avtobusnih postajah,« je poudarila krajinska arhitektka, Andreja Albreht. Talni taktilni vodilni sistem ali TTVS je sestavljen iz reliefnih talnih oznak, ki na ključnih mestih, kjer je orientacija za slepe in slabovidne težka, dopolnjuje elemente obstoječe ureditve, ki so za orientacijo uporabni. Osnovni gradniki TTVS-ja so čepaste in rebraste plošče. Čepaste plošče obveščajo o dogodkih na poti (bližina vhoda v stavbo ali bližina postaje) in opozarjajo na spremembo smeri, rebraste pa vodijo, usmerjajo in preusmerjajo. Pri tem je pomembno, da so elementi kontrastne barve glede na okolico in da so deli vodilnih elementov za nekaj milimetrov višji od podlage. Vsak slepi ali slabovidni uporabnik TTVS-ja mora najprej dobro spoznati sistem in se naučiti osnovnih pravil. Sistem je sicer logičen in preprost, vendar je nekaj pravil vseeno treba poznati, saj so določene situacije označene na način, ki jih slepi in slabovidni samo intuitivno ne morejo osvojiti. V zadnjih letih je sicer moč opaziti postopen dvig ozaveščenosti lokalnih skupnosti o pomenu TTVS-ja za ljudi z okvarami vida. Pri tem največje korake v smeri zagotavljanja samostojnejšega gibanja za slepe in slabovidne izvaja Mestna občina Ljubljana, ki je pred časom s talnimi oznakami opremila tudi Slovensko cesto. TTVS pa je na nekaterih mestih nameščen tudi v občinah, npr. Maribor, Nova Gorica….«

Prenova bazena in plaže v Domu oddiha v Izoli
Po novinarski konferenci je nedaleč od Doma oddiha v Izoli potekalo tudi odprtje prenovljenega bazena in plaže slepih in slabovidnih. Prenovo je s svojim volilom omogočil Karmel Kleva (1922-2015), član MDSS Koper, delno pa tudi sredstva FIHO. Prenovljena plaža je prilagojena slepim in slabovidnim ter opremljena s TTVS, ki označuje najpomembnejše poti.

foto 05Bogrdan Saksid_Andreja Albreht_Tomaz Wraber_Sanja Grobovsek

oglas_Dan_odprtih_vrat_2016

KNJIŽNICA V TEMI
Dan odprtih vrat

11. 6. 2016, od 9.00 – 11.30
Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne
Kotnikova 32, Ljubljana

Spoštovani,

Ste že kdaj pomislili, kako bi v knjižnici našli priljubljeno knjigo, če bi vam s prevezo zakrili oči in vam prepustili, da se na poti do knjižnih polic zanašate samo na belo palico in izostrenost svojih čutov?

Slepim in slabovidnim je običajni, črni tisk, nedostopen za branje, zato potrebujejo knjižna gradiva v prilagojenih oblikah – v zvoku, brajici in povečanem tisku. Na dogodku Knjižnica v temi boste imeli priložnost pobliže spoznati omenjena gradiva in se preizkusiti v orientaciji po prostoru na nekoliko drugačen način. V kotičku za brajico boste spoznali pisavo slepih in poskušali prebrati besedo ali dve, najmlajši obiskovalci bodo ustvarjali na delavnici za otroke, na ogled pa bomo postavili tudi razstavo tehničnih pripomočkov, ki jih uporabljajo slepi in slabovidni.

Vrata Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne (Kotnikova 32, Ljubljana) bodo za vas odprta v soboto, 11. junija 2016, med 9.00 in 11.30.

Veselimo se srečanja!

Slovenski kegljači prinašajo s 16. evropskega prvenstva v steznem kegljanju v Koprivnici na Hrvaškem kar 11 medalj.

Poleg že omenjenega 1. mesta moške ekipe,  sta Mitja Osolnik in Karmen Vogrič  v kategoriji Tandem mix B1 zasedla odlično tretje mesto. Danica Padežnik je z  689 podrtimi keglji osvojila 2. mesto med posameznicami v kategoriji B2. Marija Fras je bila v kategoriji kombinacija B3 bronasta, prav tako Mitja Osolnik v kombinaciji B1. Igor Žagar (B2) je dvakrat blestel in zmagal,  posamično in v kombinaciji .  Marjan Žalar (B3) je bil zlat v kombinaciji in srebrn posamično, Jakob Vodušek (B2) pa  srebrn v kombinaciji in bronast posamično.

Čestitamo vsem kegljačem in kegljačicam ter trenerju Franciju Pircu za odlične rezultate.

 

V Koprivnic na Hrvaškem poteka 16. evropsko prvenstvo v steznem kegljanju za slepe in slabovidne. Slovenska moška reprezentanca je  v sredo, 25.5.2016, osvojila naslov evropskega prvaka. H končnemu rezultatu 3952 podrtih kegljev so prispevali: Baltič Safet (520 – kat. B1), Osolnik Mitja (600 – kat. B1), Furlan Tomaž (675 – kat. B2), Vodušek Jakob (711 – kat. B2), Rus Mirko (710 – kat. B3) in Žalar Marjan (736, kat. B3), pod vodstvom trenerja Pirc Francija.

Končni vrstni red ekip:

  1. Slovenija (3952)
  2. Poljska (3922)
  3. Hrvaška (3887)
  4. Nemčija (3866)
  5. Romunija (3805)
  6. Srbija (3679)

Prav tako velja omeniti, da je v torek, 24.5.2016, slovenska ženska ekipa z 1871 podrtimi keglji zasedla 4. mesto. Prvo mesto so osvojile Hrvatice, drugo Romunke in tretje Poljakinje.

Moška kegljaška ekipa osvojila naslov evropskega prvaka

Moška kegljaška ekipa osvojila naslov evropskega prvaka

Med 19.5 in 22.5.2016 je v Izoli potekal 10. mednarodni turnir v golbalu. Udeležilo se ga je 8 držav, poleg slovenske ekipe so bile prisotne še ekipe iz Madžarske, Avstrije, Italije, Kosova, Poljske, Alžirije in Izraela. V dveh tekmovalnih dnevih, v petek, 20.5. in v soboto, 21.5.2016, je bilo odigranih 22 tekem. V finalu bi se morala pomeriti Izrael in Alžirija, pa slednja ni hotela igrati proti nasprotniku, zato je bila diskvalificirana. Slovenska ekipa, ki so jo sestavljali igralci Boštjan Vogrinčič, Matej Ledinek, Blaž  Koščak, Elvis Hodžić, Borut Višnikar ter trenerja Ivan Vinkler in Klemen Bajc, je tako osvojila tretje mesto.

Končni vrstni red turnirja je bil sledeč:
1.mesto: Izrael
2.mesto: Poljska
3.mesto: Slovenija
4.mesto: Madžarska
5.mesto: Italija
6.mesto: Avstrija
7.mesto: Kosovo

Čestitamo slovenski reprezentanci za 3.mesto, še posebej pa Mateju Ledineku, ki je bil z 39 goli najboljši strelec turnirja.

10. mednarodni golbal turnir, Izola 2016

10. mednarodni golbal turnir, Izola 2016

10. mednarodni golbal turnir, Izola 2016

10. mednarodni golbal turnir, Izola 2016

10. mednarodni golbal turnir, Izola 2016

10. mednarodni golbal turnir, Izola 2016

 


1 93 94 95 96 97 98 99 106
logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam