Kaj je dostopnost in kakšen je njen pomen za slepe in slabovidne?

Dostopnost do grajenega okolja in informacij je osnova za vključevanje vseh ljudi z invalidnostmi. Zajema fizično dostopnost grajenega okolja in informacij, opredeljena pa je s Konvencijo o pravicah invalidov. Slednja države pogodbenice zavezuje, da osebam z invalidnostmi omogočijo neodvisno življenje in polno sodelovanje na vseh področjih življenja ter da sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi zagotavljajo, da imajo enako kot drugi dostop do fizičnega okolja, prevoza, informacij in komunikacij, vključno z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami in sistemi, ter do drugih objektov, naprav in storitev, ki so namenjene javnosti ali se zanjo opravljajo v mestu in na podeželju (9. člen).

Tudi za slepe in slabovidne je pomembno, da je določena pot do javne ustanove grajena brez ovir, hkrati pa, da je tudi tipno in vizualno zaznavna. Ni dovolj ob vhodih v stavbe zagotoviti samo klančine. Pozorni moramo biti na ustrezno označitev tako klančin kot tudi stopnišč, vrat in drugih ovir, kot so rampe ipd. Brez dostopnih informacij v primernih oblikah pa že v osnovi izključimo vse, ki ne morejo brati običajnega črnega tiska (knjig, časopisov, letakov, brošur, opozorilnih ali obveščevalnih tabel) ali ne morejo dostopati do spletnih strani, elektronskega in slikovnega gradiva ter grafov.

Dostopnost torej zajema zelo široko področje, v grobem pa moramo razlikovati med fizično dostopnostjo grajenega okolja na eni strani in komunikacijsko dostopnostjo oz. dostopnostjo informacij na drugi. S tem so povezane tudi osnovne prilagoditve za slepe in slabovidne.

DOSTOPNOST INFORMACIJ
DOSTOPNOST PROSTORA

Uporabne povezave:

Konvencija o pravicah invalidov
EBU – European Blind Union
WBU – World Blind Union

Razno

logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2024

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam