5. in 6. 10. 2022 je v Domu oddiha ZDSSS na Okroglem pri Kranju potekal posvet tajnikov devetih medobčinskih društev slepih in slabovidnih. Na posvetu jim je bil tajnikom predstavljen projekt Informatizacija ZDSSS, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO in v okviru katerega bomo razvili evidenco članstva, ki bo omogočila prijave članov na dogodke ter poenostavila pripravo […]

V okviru projekta Inforamtizacija ZDSSS sta bili v sredo 29.6.2022 izvedeni delavnici za dvig digitalnih kompetenc. Delavnici, ki sta jih organizirali ZDSSS in MDSS Celje ob pomoči Zavoda za digitalno dostopnost A11Y.si, sta bili namenjeni zaposlenim in sodelavcem konzorcijskih partnerjev na projektu. Usposabljanje je bilo sestavljeno iz dveh sklopov: glavna tema prvega sklopa je bilo […]

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je bila uspešna pri prijavi na Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023 pri Ministrstvu za Javno upravo. Namen razpisa je spodbujanje razvoja digitalne preobrazbe nevladnih in prostovoljskih organizacij s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev ter višje ravni usposobljenosti […]


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam