Omogočamo dostop do informacij javnega značaja

Tisk časopisa v brajici


Tisk časopisa v brajici

S programom slepim in slabovidnim zagotavljamo informacije, namenjene javnosti, v prilagojenih tehnikah (zvok, povečan tisk, brajica, računalniški zapis) ter jim omogočamo večjo komunikacijsko neodvisnost, hitrejši dostop do informacij, povečanje splošne razgledanosti in obveščenosti o dogajanju tako v domačem kot tujem tisku.

Na avtomatskem telefonskem odzivniku, ki je dosegljiv na telefonski številki 01 4700 225, objavljamo aktualne informacije in obvestila za slepe in slabovidne uporabnike.

Elektronsko-informacijski sistem ZDSSS (EIS) obsega časopise v elektronski obliki, zakone in predpise, ki se nanašajo na življenje in delo slepih in slabovidnih, akte Zveze, knjižna dela ter obvestila o aktualnih dogodkih ali informacijah za slepe in slabovidne.

V okviru programa letno izdamo:

  • 24 številk zvočnega časopisa Obzorje
  • 6 številk zvočne prilagoditve revije Dita (vsebine o diabetesu)
  • 4 številke časopisa Sodelavci v ljubezni v zvoku, brajici in računalniškem zapisu (verska vsebina)
  • V brajici, povečanem tisku in računalniškem zapisu pa izdajamo 11 številk časopisa Moj prijatelj
  • 4 tematske priloge k časopisu Moj prijatelj (Šahovska priloga)
  • 11 številk časopisa Obzornik za ženo in družino ter
  • tematsko prilogo k časopisu Obzornik za ženo in družino.
  • V računalniškem in zvočnem zapisu izdajamo tudi 4 številke revije RIKOSS.

V okviru ZDSSS že vrsto let deluje edina brajeva tiskarna za slepe in slabovidne na območju Republike Slovenije. Prav tako je ZDSSS edina organizacija v Sloveniji, ki v okviru svojega delovanja zagotavlja slepim in slabovidnim dostop do časopisov v prilagojenih tehnikah.

Na časopise se slepi in slabovidni lahko naročite na e-naslovu: info@zveza-slepih.si ali telefonu: 01 4700 211

Razno

logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam