04.12. 2020

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije letos sodeluje v Mednarodnem projektu za spodbujanje enakosti med spoloma in krepitev vloge žensk z okvaro vida, ki poteka pod okriljem EBU – Evropske zveze slepih.

Enakost med spoloma je del koncepta enakosti pri odnosih med ženskami in moškimi. Slednja je dosežena z enakomerno porazdelitvijo vpliva in virov. Enakost med spoloma je, ko imajo ženske in moški, dekleta in fantje, enake pravice, obveznosti in priložnosti na vseh področjih življenja, pri tem pa se upoštevajo tudi njihovi individualni predpogoji in potrebe.

S pripravljenim vprašalnikom, ki vam ga pošiljamo v spodaj, želimo opraviti kratko raziskavo o enakopravnosti žensk z okvaro vida v Sloveniji na različnih področjih našega življenja – pri zaposlovanju, izobraževanju, prostočasnih aktivnostih in drugih področjih ter s pomočjo pridobljenih ugotovitev ustvarjati priložnosti za večjo enakost med spoloma.
Vprašalnik je namenjen tako ženskam kot moškim, saj lahko položaj enih vrednotimo le s primerjavo med obojimi.

Spletni vprašalnik je dosegljiv na povezavi:
Spletni vprašalnik

ali v obliki MS word:
Vprašalnik Word

Tisti, ki bi želeli izpolniti vprašalnik preko telefona, nas lahko pokličejo na telefon klicnega centra: 01 4700 244. Tisti, ki bi pri izpolnjevanju vprašalnika potrebovali pomoč, lahko pokličete Sanjo Kos na telefon: 01 4700 259.

Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam