1. ZAKON O IZENAČEVANJU MOŽNOSTI INVALIDOV

Na podlagi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) je bil 3. 10. 2014 v Uradnem listu RS, št. 71, objavljen PRAVILNIK o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila, ki podrobneje opredeljuje, kateri pripomočki pripadajo posameznim invalidom in pod kakšnimi pogoji.

Pravico do tehničnih pripomočkov po tem pravilniku lahko uveljavljajo osebe, če:

 • so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
 • imajo 2., 3., 4. ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji slepote in slabovidnosti;
 • imajo kot gluhoslepe osebe 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji slepote in slabovidnosti ter najmanj 50-odstotno izgubo sluha po Fowlerju.

Pogoj za uveljavitev pravice je, da bodo sposobni tehnični pripomoček samostojno osebno uporabljati v skladu s posebnimi pogoji, ki so za posamezni tehnični pripomoček določeni v seznamu tehničnih pripomočkov.

Pripomočki po tem pravilniku so v skladu z 20. členom ZIMI sofinancirani v višini 85 odstotkov, 15 odstotkov pa prispeva uporabnik sam, razen tisti, ki prejemajo denarno socialno pomoč, in tisti, ki jim je priznan status po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb.

Za pridobitev pripomočkov se morate zglasiti na katerikoli upravni enoti, ki vam izda tako imenovano vrednotnico oziroma dokument, s katerim lahko pripomoček dvignete pri dobavitelju.

Pri obisku upravne enote morate imeti naslednje dokumente, ki jih morate predložiti pri vlogi za uveljavljanje tehničnega pripomočka, ki mora vsebovati:

 • ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov prebivališča (nujno predložiti veljaven osebni dokument);
 • naziv pripomočka, ki ga želi vlagatelj uveljaviti (pridobite iz seznama pripomočkov, ki je v nadaljevanju tega dokumenta);
 • izvid zdravnika okulista ali otorinolaringologa ali obeh za gluhoslepe (za naše člane je treba upoštevati izvid okulista, iz katerega je OBVEZNO razvidno, za katero kategorijo slepote ali slabovidnosti po mednarodni klasifikaciji gre – to je 2., 3., 4. ali 5. stopnja – izvid, na katerem je razviden samo odstotek izgube vida, se ne upošteva);
 • navedbo o priznanem statusu invalida po zakonu, ki urejajo družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, če vlagatelj status ima, potrdilo izda pristojni Center za socialno delo in v tem primeru je pripomoček financiran 100-odstotno;
 • navedbo o prejemanju denarne socialne pomoči, če jo ob vložitvi vloge prejema – potrdilo izdaja pristojni Center za socialno delo in v tem primeru je pripomoček financiran 100-odstotno;
 • datum vložitve in podpis vlagatelja ali zakonitega zastopnika;
 • posebna dokazila, ki so pogoj za uveljavitev tehničnega pripomočka, če to izhaja iz seznama tehničnih pripomočkov.

Upravna enota lahko odloči o pravici do več tehničnih pripomočkov istega vlagatelja z eno odločbo.

Slepi in slabovidni so upravičeni do naslednjih pripomočkov (podrobnejšo razlago in pogoje za pridobitev za posamezni pripomoček pa si obvezno poglejte v prilogi, ki je na spodnji povezavi):

 • govoreči žepni kalkulator s šifro TP-0015,
 • indikator svetlobe s šifro TP-0016,
 • prenosna elektronska lupa s šifro TP-0017,
 • sinteza slovenskega govora s šifro TP-0018,
 • ura za slepe s šifro TP-0019,
 • ura za slabovidne s šifro TP-0020,
 • govoreči diktafon s šifro TP-0021,
 • govoreča osebna tehtnica s šifro TP-0022,
 • govoreča kuhinjska tehtnica s šifro TP-0023
 • programski vmesnik za uporabo osebnega računalnika za slepe s šifro TP-0024,
 • nadgradnja programskega vmesnika za uporabo osebnega računalnika za slepe s šifro TP-0025,
 • programski vmesnik za osebni računalnik za povečavo in branje s šifro TP-0026,
 • nadgradnja programskega vmesnika za osebni računalnik za povečavo in branje s šifro TP-0027.
 • govoreči merilec krvnega tlaka TP-0032
 • naprava za pisanje brajevih oznak (labeler) TP-0035
 • govoreči termometer z brezžičnim tipalom za zunanjo temp. TP-0036
 • potezni meter z govorno podporo TP-0037

Upravičenec lahko izbira med enim od naslednjih pripomočkov TP-0028 ali TP-0029 ali TP-0030:

 • mobilni telefon s šifro TP-0028,
 • tablični računalnik s šifro TP-0029,
 • prenosni ali namizni osebni računalnik s šifro TP-0030.

Od  2022 naprej pa je omogočena nabava tudi naslednjih pripomočkov:

 • TP-0040 vizualno in taktilno prilagojena merilna posodica za tekočine
 • TP-0041 govoreči osebni termometer
 • TP-0042 komplet za risanje (geometrijski pribor)
 • TP-0043 prilagojena indukcijska oz. steklokeramična kuhalna plošča z govorno podporo
 • TP-0044 pametni ročaj za belo palico

Poleg zgoraj naštetih pripomočkov so v pravilniku tudi pripomočki, ki pripadajo gluhoslepim, in sicer:

(Upravičenec lahko izbira med TP-0009 ali TP-0010.)

 • svetlobni/zvočni indikator – budilka s šifro TP-0009,
 • vibracijska ura –budilka s šifro TP-0010,
 • govoreča zapestna ura z vibratorjem s šifro TP-0012,
 • prenosna tipkovnica s šifro TP-0013,
 • magnetna tabla z izbočenimi črkami s šifro TP-0014.

Prosimo, da si v prilogi, ki jo najdete na spodnji povezavi, obvezno pogledate podrobnejšo razlago za pridobitev posameznega pripomočka, dobo, po kateri imate pravico do novega pripomočka, ter do katere višine se posamezni pripomoček sofinancira. Naj ob tem povemo, da je možno dobiti tudi dražje pripomočke, vendar mora upravičenec v tem primeru, poleg 15 odstotkov cene, sam pokriti tudi razliko oziroma višino stroška, ki presega določeno ceno za posamezni pripomoček.

Povezava na Prilogo s podrobnejšo razlago za pridobitev posameznega pripomočka na podlagi ZIMI:

Spisek pripomočkov ZIMI

Povezava na zahtevek za uveljavitev tehničnega pripomočka:

Vloga za uveljavitev TP

2. Vodnik po pravicah in ugodnostih za slepe in slabovidne (do 15. 9. 2020)

Vodnik po pravicah in ugodnostih slepih in slabovidnih (15. 9. 2020)

3. Pravica do dostopnih zdravstvenih storitev

4. Pravica do dostopnih informacij

5. Pravica do osebne mobilnosti

6. Enaka pravica do dela

Razno

logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
Zadnje objave

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam