Omogočamo dostopnost do knjižničnih gradiv v prilagojenih oblikah

 

Zvočni studio


Zvočni studio

Slepi in slabovidni radi posegamo po knjigi in morda boste presenečeni, veljamo za dobre bralce. Običajnega tiska slepi ne moremo brati, slabovidni pa le delno, s pomočjo nekaterih pripomočkov. A vsaka knjiga je lahko berljiva, če jo lahko dobimo v zvoku, brajici ali povečanem tisku. Žal pa je takšnih knjig malo. Le morda dober odstotek vseh knjig, ki jih lahko videči bralec dobi v knjigarnah ali knjižnicah, je v prilagojenih oblikah.

V okviru programa Založniške dejavnosti si prizadevamo ta odstotek povečati, zato pretvarjamo knjižna gradiva iz običajnega tiska v prilagojene tehnike za slepe in slabovidne (zvok, povečan tisk, brajica, računalniški zapis) ter omogočamo dostop do kulturnih dobrin, med katere sodijo tudi knjige in študijsko gradivo. S čim večjim številom knjižničnih gradiv v prilagojenih tehnikah je slepim in slabovidnim olajšan dostop do informacij o knjižnih novostih ter zagotovljene boljša obveščenost, možnost enakopravnega vključevanja na področju izobraževanja, večja informacijska samostojnost in razgledanost ter posledično tudi polnopravna vključenost v družbeno življenje.

KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Razno

logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam