01 mar 2018

Psi vodiči

Vabimo vas k olgedu prispevka o psih vodičih, ki ga je RTV v oddaji Odmevi objavil 27.2.2018
Povezava do posnetka:
http://4d.rtvslo.si/arhiv/odmevi/174522912

Ljubljana, 1. marec 2018 – Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, ki deluje pod okriljem Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) danes praznuje 100. obletnico delovanja. Knjižnica nosi ime po profesorici Minki Skaberne, ki je svoje življenje posvetila skrbi za slepe. Ob jubileju je pri založbi ZRC SAZU izšla monografija MINKA SKABERNÈ (1882–1965), pobudnica in ustanoviteljica prve slovenske knjižnice za slepe, ki odslikava življenje in delo Minke Skaberne ter čas, v katerem je delovala. Gre za prvo sistematično raziskovanje njenega dela in doprinosa k dobrobiti ljudi z okvarami vida pri nas.

»Neoviran dostop do branja in stik z literaturo ter pisano besedo sta neizpodbitni pravici vsakega posameznika. Za slepe in slabovidne, ki pri branju potrebujemo prilagoditve, je udejanjanje te pravice še toliko bolj pomembno. Naša knjižnica za marsikoga, ki ima okvaro vida, pomeni edini stik z literaturo nasploh. Zato je 100-letnica knjižnice veličasten jubilej, ki v sebi razkriva zgodbo o dobrodelnosti in odprtem srcu vseh, ki so udejanjali njen obstoj,« je ob priložnosti dejal predsednik ZDSSS, Matej Žnuderl.

»Pogled v preteklost pokaže uspešno delovanje knjižnice, ki je svojim članom vseskozi omogočala dostop do branja in informiranja. S povečanjem obsega, dostopnosti in kakovosti informacij ter publikacij v sodobnih tehnikah in tehnologijah je bila pred nekaj leti v sklopu posebnega projekta, podprtega z evropskimi sredstvi, podana možnost za sodobnim razmeram prilagojeno in bolj razširjeno delovanje knjižnice. S tem so bili slepim in slabovidnim pa tudi drugim osebam z motnjami branja zagotovljeni pogoji za boljšo, bolj enakopravno dostopnost branja, Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne pri ZDSSS pa boljši pogoji za delovanje za svoje člane. Na podlagi koncesije, podeljene v letu 2016, je knjižnica dobila možnost za izvajanje in koordiniranje knjižničnih storitev za slepe in slabovidne tudi v širšem okviru slovenske knjižnične javne službe,« je poudarila mag. Tatjana Likar z Ministrstva za kulturo.

Velecenjena gospodična, Minka Skaberne

»Naučiti se branja in pisanja, prirejenega prav za slepe, je ena izmed najvažnejših točk v izobrazbi slepega.« To je citat Minke Skaberne, ki ponazarja njeno vseživljenjsko prostovoljno delo. Monografija MINKA SKABERNÈ (1882–1965), pobudnica in ustanoviteljica prve slovenske knjižnice za slepe, ki je izšla pri založbi ZRC SAZU s postavljanjem Minkinega življenja in dela v zgodovinski kontekst ustrezno ovrednoti njen prispevek k skrbi za slepe in vlogo v razvoju njihovega izobraževanja. Ob preglednih študijah o njenem šolanju in službovanju, vlogi v razvoju skrbi za slepe na Slovenskem ter delu za knjižnico slepih, ki jih uokvirjata pregled ženskega gibanja in dobrodelnosti na prelomu stoletja ter oris rodbine Skaberne, so v knjigi ponatisnjena tudi Minkina temeljna besedila, s katerimi je tvorno vplivala na ustanovitev Zavoda za slepe v Ljubljani in orala ledino v razvoju skrbstva za slepe na Slovenskem, zbrano slikovno gradivo pa Minko Skaberne umešča v krog družine, sodelavcev in prijateljev.

»Čestitam Vam, velecenjena gospodična, da ste si bili dali tako vzvišeno in plemenito nalogo!« je leta 1918 zapisal Ivan Cankar v odgovoru na pismo, v katerem ga je Skabernetova prosila za dovoljenje, da se nekaj njegovih del prepiše v brajico. Urednica knjige Saša Poljak Istenič je poudarila, da so ženske, kot je bila Minka Skaberne »resnično premikale meje na različnih področjih, po vojni pa še posebej pri skrbi za ranljive skupine. Zbornik osvetljuje njeno življenje in delo, seveda pa tudi njeno vlogo pri ustanovitvi knjižnice za slepe.«

Začetki skrbi za slepe

»Pod okriljem društva Dobrodelnost je profesorica Minka Skaberne 1. marca 1918 priredila javno predavanje o potrebi po ustanovitvi slovenskega zavoda za slepe, o skrbi zanje, zlasti pa za invalide oslepele v vojni. Predavanje je doseglo svoj namen, posrečila pa se je tudi nadaljnja akcija. Takratne oblasti so dovolile prireditev tečaja za branje in pisanje brajevega točkopisa. Tečaj, ki ga je financiralo društvo Dobrodelnost, so obiskovale mnoge Ljubljančanke, med njimi je bilo največ učiteljic, ki so kasneje prepisovale slovenske knjige v brajev točkopis. S tem so bili postavljeni temelji slovenski knjižnici za slepe,« je dejal Dušan Sterle, vodja Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne.

Druga svetovna vojna je njeno delo nekoliko zavrla, vendar pa je nedokončana dela in material za prepisovanje skrbno varovala do osvoboditve. Po osvoboditvi je na pobudo Združenja slepih Slovenije organizirala še dva tečaja za prepisovanje knjig, hkrati pa so pod njenim vodstvom nastale tri knjižnice: Centralna knjižnica pri republiškem odboru Zveze slepih Slovenije, ki je bila največja ter knjižnici v Zavodu za slepo mladino v Ljubljani in v Centru za rehabilitacijo slepih v Stari Loki. Skabernetva je za prepisovanje skrbela do smrti leta 1965. Delo je nato prevzela njena sodelavka Cirila Rakovec. Po smrti Rakovčeve leta 1989 pa je zadnje korekture pri prepisovanju opravljal Ciril Podjed.

Napredek, ki ga je omogočil razvoj informacijske tehnologije

V povojnem času so se pojavili prvi mehanski brajevi stroji, v petdesetih letih pa tudi prvi tiskarski brajev stroj, ki ga je ZDSSS podaril Unicef. Pozneje so knjige prepisovali z električnim brajevim pisalnim strojem. Zvočna knjižnica je bila ustanovljena leta 1958 in veseli so je bili predvsem slepi, ki niso dobro znali brajice. Leta 1989 so magnetofonske trakove zamenjale kasete, od leta 2006 pa so na voljo gradiva na zgoščenkah v mp3 obliki, leta 2014 pa je bil v knjižnico uveden format zapisa DAISY.

Gradiva v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne

Danes je v brajico prilagojenih 1376 knjižnih del, na avdiokasete je bilo posnetih 2548 del, v digitalnem zapisu mp3 pa je na voljo 5193 del slovenskih in tujih avtorjev. S širitvijo knjižnice se tudi število prilagojenih del dnevno povečuje. Tako je skupno število enot gradiva že preseglo številko 10000.

V torek, 27. februarja 2018, smo v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne odprli slikarsko razstavo slepih in slabovidnih ustvarjalcev iz MDSS Nova Gorica.

Ogledali smo si tudi dokumentarni film o slabovidnih slikarjih »Lucija«, ki ga je režirala članica društva Sonja Jež.

Razstavo smo pripravili ob 10-letnici likovnih kolonij za slepe in slabovidne, 70-letnici Medobčinskega društva slepih in  slabovidnih Nova Gorica in 100-letnici Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne.

Slikarska razstava bo na ogled do 30. aprila 2018.

Fotografija z otvoritvije slikarske razstave v prostorih KSS. V ospredju so mize na keterih so tipne slike, v ozadju visijo slike na steni. so

Vljudno vas vabimo na odprtje slikarske razstave slepih in slabovidnih ustvarjalcev, ki bo v torek, 27. februarja 2018, ob 17. uri v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne (Kotnikova 32, 1000 Ljubljana).

Likovno ustvarjanje slepih in slabovidnih je svojevrstna umetnost. V okviru Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica (Društvo MDSSNG) in ob podpori Lions kluba Kobarid Soča že 10 let pripravljamo likovne kolonije, na katerih člani pod vodstvom uveljavljenih umetnikov razvijajo svoj ustvarjalni potencial.

Slikarska razstava bo na ogled do 30. aprila 2018, obsega pa izbor del slepih in slabovidnih ustvarjalcev, ki so v zadnjem desetletju nastala na likovnih kolonijah.

Prosimo vas, da udeležbo potrdite do ponedeljka, 26. februarja 2018, do 10. ure na elektronski naslov info@mdssng.si.

Celotno vabilo si lahko prenesete na povezavi: Odprtje slikarske razstave

slikovna brošura ob slikarski razstavi slepih in slabovidnih ustvarjalcev. V brošuri se nahaja program prireditev MDSS NG ob 70-letnici društva

 

slikovna brošura ob slikarski razstavi slepih in slabovidnih ustvarjalcev. V brošuri se nahaja program prireditev MDSS NG ob 70-letnici društva

16 feb 2018

Obvestilo

Obveščamo vas, da bo zaradi nadgradnje strežnikov pri ponudniku storitev v prihodnjem tednu možno nedelovanje spletne strani ZDSSS.

Prosimo za razumevanje.

 

29 jan 2018

Obvestilo

Obveščamo vas, da bosta Zveza slepih in slabovidnih Slovenije (Groharjeva 2) in Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne (Kotnikova 32) v petek, 9.2.2018 zaprti.

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je skupaj z Lions klubom Idrija in Hotelom Cerkno v soboto 20.1.2018 organizirala na Smučišču Cerkno Dan na snegu. Letošnje srečanje je bilo že tretje po vrsti,  udeležilo pa se ga je približno 30 slepih in slabovidnih oseb ter njihovih otrok, ki so se lahko preizkusili v smučanju, teku na smučeh, sankanju.

Zahvaljujemo se vsem spremljevalcem iz Lions kluba Idrija in pa  Hotelu Cerkno , ki so skupaj omogočili nepozaben dan za naše člane.

 

Evropski parlament je 18.1.2018 z veliko večino glasov podal priporočilo o odobritvi sklenitve Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja. Za je glasovalo 594 poslancev, proti jih je bilo osem, 25 se jih je glasovanja vzdržalo.

Evropski poslanec dr. Igor Šoltes je ob tem podal naslednjo pisno izjavo:

»Kako je mogoče, da pravica do branja v 21. stoletju še vedno ni zagotovljena vsem ljudem? Izredno smo lahko zaskrbljeni in celo zgroženi ob podatku, da je slepim in slabovidnim v razvitih državah v dostopnih oblikah na voljo samo 5 % vseh objavljenih knjig, v državah v razvoju pa manj kot 1 %. Očitno se ob tem pozablja, da je pravica do branja neločljivo povezana s pravico do izobraževanja, ki je temeljna človekova pravica. S tem ko se zavlačuje z implementacijo Marakeške pogodbe smo tako vsak dan korak dlje od enakopravnosti, ki bi morala biti nekaj samoumevnega!

Skrajni čas je, da to spremenimo, zato podpiram priporočilo, da se čimprej odobri sklenitev Marakeške podobe in ob tem pozivam države članice k čim bolj celoviti implementaciji v praksi. Nekatere slovenske invalidske organizacije so namreč že izrazile skrb, da bi lahko pri implementaciji v slovensko zakonodajo prišlo do sprememb, ki bi trenutno stanje morebiti celo poslabšale (npr. uvedba morebitnega ekonomskega nadomestila za založnike). To nikakor ne smemo dopustiti. Opozarjam tudi na to, da so za celovito implementacijo potrebna tudi ustrezna finančna sredstva, saj bo brez tega težko pričakovane spremembe v vsakdanjem življenju težko uresničiti.«

Vir: http://www.igorsoltes.eu/si/delo-v-parlamentu/plenarna-zasedanja/korak-blizje-sklenitvi-marakeske-pogodbe-o-olajsanem-dostopu-do-objavljenih-del-za-slepe-in-slabovidne-osebe?item=1581

Slepi in slabovidni smučarji ter spremljevalci lahko tudi v letu 2018 pridobite dnevne smučarske vozovnice s popustom na naslednjih smučiščih:

SMUČIŠČEPOPUST SLEPEMU ali SLABOVIDNEMU SMUČARJUPOPUST SPREMLJEVALCU
SC MOJSTRANA 100 %100 %
RIMSKI VRELEC- KOTLJE100 %100 %
SKI BOR-ČRNI VRH 100 %100 %
CELJSKA KOČA100 %100 %
TRIJE KRALJI-PENZION JAKEC:100 %100 %
BUKOVNIK100 %100 %
KANIN100 %100 %
SORIŠKA PLANINA100 %100 %
CERKNO100 %100 %
GOLTE100 %60 %
RTC ŽIČNICE KRANJSKA GORA100 %50 %
MARIBORSKO POHORJE:100 %50 %
ROGLA100 %50 %
RTC KRVAVEC50 %50 %
JAVORNIK- ČRNI VRH 50 %50 %

POMEMBNO OBVESTILO:
Ob nakupu smučarske vozovnice se mora slepi ali slabovidni smučar vedno izkazati s člansko izkaznico ZDSSS; njegov spremljevalec lahko dobi smučarsko vozovnico samo ob prisotnosti slepega oz. slabovidnega.

Želimo vam prijetno smuko, obenem pa se zahvaljujemo vsem smučiščem, ki so se odzvala in omogočila popuste slepim in slabovidnim smučarjem ter njihovim spremljevalcem.

Ministrstvo za okolje in prostor nam je poslalo Priročnik o univerzalni stanovanjski gradnji, ki so ga pripravili konec leta 2017.

Priročnik je namenjen ozaveščanju o pomenu dostopnosti za kakovost bivanja in zagotavljanju dolgotrajne vrednosti grajenega okolja ter izobraževanju projektantov, lastnikov, investitorjev ter drugih javnih in zasebnih akterjev na področju gradnje in urejanja prostora, da bodo lahko univerzalno dostopnost učinkovito, pravočasno in kakovostno vključevali v svoje rešitve in ravnanja. Z njimi se nagovarja posameznike in organizacije, ki lahko pripomorejo k izboljševanju dostopnosti objektov in prostorskih ureditev ter naj bi bil v pomoč tudi pri delu invalidskih organizacij.«

Več informacij najdete na povezavi:

Priročnik o univerzalni stanovanjski graditvi


1 68 69 70 71 72 73 74 89
logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam