23.5. 2022

POSLANICA OB TEDNU SLEPIH IN SLABOVIDNIH

Prvi teden v juniju je že tradicionalno namenjen ozaveščanju videčih o potrebah in prilagoditvah ter tudi težavah, s katerimi se srečujemo slepi in slabovidni v vsakodnevnih situacijah. Te nam v vsakdanjem zasebnem, poklicnem in javnem življenju povzročajo vrsto bolj ali manj težkih izzivov, ki pa jih je v razumevajoči in odprti družbi, največkrat možno v veliki meri omiliti oziroma odpraviti.

Po dveh letih, ko je epidemija močno zaznamovala naša življenja in tudi izvajanje naših aktivnosti ter programov, si letos v okviru Tedna slepih in slabovidnih ponovno obetamo vrsto dogodkov v živo, s katerimi bomo prebujali zavest videčih o slepoti in slabovidnosti na eni strani ter se ponovno množično družili in veselili na skupnih srečanjih.

Letošnje leto je »supervolilno leto«, saj smo aprila volili novo sestavo Državnega zbora RS, jeseni pa nas čakajo še volitve Predsednika RS ter lokalne volitve članov občinskih svetov ter županov občin. Zaradi tega smo na Zvezi društev slepih in slabovidnih posebno pozornost posvetili dostopnosti volitev in volišč. V sodelovanju z direktorjem in strokovno službo Državne volilne komisije RS (v nadaljevanju DVK) smo izvedli več delovnih razgovorov, v okviru katerih smo predlagali prilagoditve, ki bi omogočale samostojnejšo izvršitev volilne pravice za slepe in slabovidne. Žal se stvari se na zadevnem področju premikajo počasneje, kot bi si želeli oz. kot so priporočila Evropske zveze slepih, ki temeljijo na Konvenciji OZN o pravicah invalidov. Kljub temu pa lahko izpostavimo z DVK dogovorjene novosti, saj smo na nedavnih državnozborskih volitvah slepih in slabovidni imeli na razpolago nekatere rešitve, ki jih v preteklosti nismo poznali. S pomočjo sredstev DVK smo tako letos prvič v zvokovni obliki pripravili javne objave o kandidatnih listah za vse volilne enote (od 1 do 8), vključno z dvema posebnima volilnima enotama (9 in 10) za volitve predstavnikov italijanske in madžarske narodnostne manjšine.

Prav tako smo vse vlagatelje kandidatnih list prosili, da nam pošljejo zvočne posnetke svojih programov, s katerimi smo informirali vas slepe in slabovidne člane. Ugotavljamo pa, da na samih voliščih še vedno potrebujemo določeno mero pomoči druge osebe. Z državno volilno komisijo bomo poizkusili v jeseni storiti še korak naprej, tako da bodo volitve predsednika še bolj dostopne osebam z malo, ali nič ostanka vida.

Poslanica ob tednu slepih

Brošuro in video o dostopnosti volitev ter prilagojeno gradivo DVK je dosegljivo tukaj:
/volitve-v-letu-2022/


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam