Med 5. in 7. majem 2023 je v Izoli potekalo srečanje družin slepih in slabovidnih otrok. Dogajalo se je veliko različnih stvari, ki jih lahko vidite v predstavitvi. Najlepše, od vsega kar se je dogajalo in zgodilo, pa so bili nasmehi na obrazih otrok in staršev. Hvala vsem, ki ste s svojo prisotnostjo sooblikovali letošnje srečanje.

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Ljubljana, Groharjeva cesta 2, razpisuje prosto delovno mesto:

VODJA RAČUNOVODSTVA (m/ž)

Opis delovnega mesta:
• Načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in nadziranje dela v računovodstvu;
• zagotavljanje informacijske dejavnosti (računovodsko informiranje na podlagi knjigovodstva, računovodskega predračunavanja, računovodskega nadziranja in računovodskega analiziranja sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov, stroškov in odhodkov);
• izdelava finančnega načrta in letnega poročila o poslovanju in zagotavljanju internih in eksternih poročil iz delovnega področja ZDSSS;
• vodenje posebnih evidence o porabi namenskih javnih in drugih sredstev prejetih za delovanje Zveze, za izvajanje posebnih socialnih programov in naložbe po virih in stroškovnih mesti;
• načrtovanje finančne likvidnosti;
• sodelovanje z notranjimi in zunanjimi uporabniki računovodskih informacij in članicami Zveze;
• priprava strokovnih podlag z delovnega področja za poslovne odločitve;
• zagotavljanje, urejanje in vzdrževanje delovne dokumentacije.

Kandidati/kandidatke morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• VII. stopnja izobrazbe diplomirani ekonomist – smer računovodstvo ali podjetništvo in vsaj 3 leta na primerljivem delovnem mestu ali
• VI. Stopnja izobrazbe, strokovni naziv preizkušenega računovodja in vsaj 5 let delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu

Zahtevana dodatna ali funkcionalna znanja:
• Poznavanje predpisov, standardov z delovnega področja (delovanja invalidskih organizacij)
• opravljen vozniški izpit B-kategorije
• Znanje angleškega jezika
• poznavanje programski orodij Microsoft Office (Word, Powerpoint, Outlook, Note), še prav posebej Excel zaradi priprave analitičnih podatkov ter baz podatkov;

Želena znanja:
• Strokovni naziv preizkušeni računovodja
• prednost bo poznavanje računovodskih programov GRAD, ki jih uporablja Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

Želene kompetence:

• Natančnost
• Organiziranost
• Analitične sposobnosti

Trajanje zaposlitve:
Za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, zaželjen nastop dela 1. 7. 2023 oz. najkasneje 1. 8. 2023.
Vrsta zaposlitve:
polni delovni čas 40 ur/teden

Poskusno delo:

6 mesecev

Dodatne bonitete:
• Plačevanje v dodatno pokojninsko zavarovanje (3. steber)
• Mesečna stimulacija do 20%
• Stimulativno delovno okolje
• Fleksibilni delovni čas

Vloge z življenjepisom sprejemamo do vključno 24. 6. 2023 na elektronski naslov:info@zveza-slepih.si

Še nekaj informacij o Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije ter obsegu dela:
• Letni promet cca. 2,5 milijona EUR
• Število zaposlenih: 52 (v času objave)
• Število oseb v računovodstvu skupaj z vodjo: 2 – 3
• Viri financiranja: 7 – 9

Na pravkar zaključenem evropskem prvenstvu v steznem kegljanju, 22. po vrsti, v Targu Muresu v Romuniji se je Slovenija vrnila z bogatim izkupičkom medalj.

Moška reprezentanca je postala evropski ekipni prvak. Drugo mesto je zasedla Hrvaška, tretje pa gostiteljica Romunija.
V ekipi so igrali Mitja Osolnik, Slavko Muhič, Igor Žagar, Jože Lampe, Marjan Žalar in Sašo Kajtna, ki je nastopal tako v vlogi trenerja kot tekmovalca.

Najvišje mesto v kategoriji Tandem mix B3 sta po napetem boju proti Hrvaški osvojila Jelka Orban in Sašo Kajtna.

Srebro je osvojila še Jelka Orban v kombinaciji B3, kjer se seštevajo rezultati iz kvalifikacije in finala.
Prav tako si je srebrno kolajno priboril Sašo Kajtna v kategoriji B3 posamezno, bronast pa je bil v kategoriji B3 kombinacija. Še eno bronasto medaljo je osvojil Mitja Osolnik v kategoriji B1 kombinacija.

Evropski prvaki v steznem kegljanju 2023

Poleg šesttočkovne brajice se uporablja tudi osemtočkovna brajica, ki se uporablja v povezavi s podporno IKT in se izpisuje na brajevi vrstici.

O izzivih pri posodabljanju osemtočkovne brajice vas bosta preko Zoom-a informirala Dušan Brešar in njegova gostja gospa Mateja Jenčič.

Ker menimo, da ne gre zamuditi pogovora s predsednico Komisije za slovensko brajico, vas prijazno vabimo na Spletni Dogodek, ki bo v petek 9. 6. 2023 ob 10. uri.

Spletna povezava do dogodka je enaka kot običajno, torej TA: Petkova Zoom kavica

Na fotografiji je oseba, ki drži skodelico kave in bere knjigo

Za tiste, ki boste imeli težave s prijavo, bo na voljo pomoč po telefonu na številki: 01 47 00 250 (Rok) in sicer med 9.00 in 10.00, torej uro pred začetkom. Upamo, da se boste lahko prijavili vsi, ki si to želite.

Slepe in slabovidne osebe v prvem tednu junija tradicionalno obeležujejo teden slepih, v okviru katerega se vrstijo dogodki, prireditve in druge dejavnosti, s katerimi želijo opozoriti na izzive, s katerimi se srečujejo pri svojem življenju in delu.

Ob tej priložnosti se je Petra Medved pogovarjala s predsednikom Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Matejem Žnuderlom, ki je tudi izpostavil razloge, zakaj je Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije izstopila iz Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije: povezava do posnetka na MMC RTV SLO

Danes,2.6.2023 ob 19.00 lahko na spodnji povezavi spremljate sveto mašo iz kapelice Sv. Cirila in Metoda na Okroglem pri Naklem.

Prenos svete maše bo tudi preko valov Radio Ognjišče.

02 jun 2023

Teden slepih 2023

Poslanica ob tednu slepih 2023

V tednu slepih, ki ga letos obeležujemo z različnimi dogodki od 1. junija pa vse do petka 9. junija, želimo posebej opozoriti na položaj slepih in slabovidnih 5 področjih, ki jih želimo posebej izpostaviti.

1. Trenutno objavljena verzija predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi žal s svojim ocenjevalnim orodjem ne omogoča slepim in slabovidnim dostopa do storitev dolgotrajne oskrbe. Merila in kriteriji so pisani na kožo gibalno oviranim in drugim skupinam invalidov, ki v prvi vrsti potrebujejo osnovne storitve, ne glede na to, da so časovno izredno skopo odmerjene, šele na to pa lahko v določenem deležu koristijo tudi podporne storitve, ki pa jih slepi ravno v celoti ne pa samo v manjšinskem deležu v razmerju do osnovnih storitev v največji meri potrebujejo. Sploh če mislimo resno z Konvencijo o pravicah invalidov, po kateri se imajo slepi pravico enakopravno vključevati v življenje in delo. Zato smo v okviru 2 dnevne javne razprave pripravili predlog sprememb in dopolnitev, po kateri bi bili slepi in slabovidni avtomatsko umeščeni v eno od kategorij dolgotrajne oskrbe brez predhodnega ocenjevanja.

2. Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o osebni asistenci predvideva korenite spremembe, ki bodo zmanjšali strošek proračuna, vendar na račun dostopa do storitev osebne asistence. Slepi še vedno prispevajo diskriminatorni prispevek za storitve komunikacijskega dodatka v višini 5 EUR na uro storitve v primerjavi z drugimi skupinami invalidov, ki prispevajo tudi 0,20 EUR na uro. Posledično komunikacijski dodatek za slepe nikoli ni zaživel. Trenutna reforma ponovno ne predvideva te rešitve za slepe in slabovidne, da bi lahko samostojno živeli in delovali v domačem okolju ter so prepuščeni lastni iznajdljivosti ter pomoči medobčinskih društev slepih in slabovidnih!

3. Po 4 letih od uveljavitve Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ugotavljamo, da je to še eno mrtvo prelito črnilo na papirju. Zavezanci ne plačujejo kazni, inšpekcije se zadovoljijo z izjavo zavezancev, da so odpravili nedostopnosti, slepi in slabovidni pa še vedno ne morejo dostopati do informacijske avtoceste ter posledično ostajajo za preostalo družbo, ki se pospešeno digitalizira. Za primer navajamo aplikacijo za dostop do osebnih zdravnikov, ki jih uporabljajo slovenski zdravstveni domovi – in ki je edina pot do rezervacije termina, naročilo recepta ter za sporočanje in komunikacijo z osebnim zdravnikom. Obe sta za 10.000 kategoriziranih slepih in slabovidnih nedostopni!

4. Kljub sodobnim tehnologijam, digitalizaciji pa še vedno zaostajamo pri dostopu do informacij vezanih na izdajo knjig v Sloveniji. Zveza z razpoložljivimi sredstvi na letni ravni pretvori manj kot 6% slovenske knjižne produkcije v dostopne formate za slepe – to je brajica, zvok, digitalna oblika ali po potrebi povečan tisk. Pri čemer ne gre pozabiti, da vse knjige nastajajo v osnovi v dostopni obliki za slepe, saj se napišejo v wordu ali pripravijo za tiskarje v pdf oblikah. Kako preprosto bi lahko samo z enim stavkom v razpisih proračunskih ali drugih javnih sredstev oz. v ustrezni zakonodaji (npr. Zakon o obveznem izvodu publikacij) uredili, da bi Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne pridobila 1 izvod vsake izdane knjige v Sloveniji v dostopni e-obliki (zvočna datoteka ali odprti PDF). Koliko črnila je bilo prelitega in koliko izrečenih besed poslušanih z vsemi mogočimi izgovori, kako se nekaj ne da! Vendar upamo in vodimo pogovore naprej. Morda ….

5. Potem pa so tukaj še slepi in slabovidni učenci in dijaki, ki skupaj s starši vsako leto bijejo plat zvona na temo dostopnih učbenikov, samostojni delovnih zvezkov, dodatnih delovnih zvezkov, drugih učil, ki jih učitelji uporabljajo itd. Popolnoma sistemsko neurejeno področje, kjer Zveza in Center IRIS kot v obliki krpanke poskušata pomagati tako, da prilagajata in pretvarjata naštete publikacije. Nato pa oboji za nazaj prosijo za delno povračilo stroškov. Ne pozabimo – osnovna šola je brezplačna in dostopna za vse! Vendar ne za slepe in slabovidne otroke!.

Žal pa je bila Zveza tudi pri drugih invalidskih organizacijah povezanih v NSIOS velikokrat preslišana, saj kandidati Zveze niso dobili zadostne podpore za izvolitev na ključna mesta v organih institucij, kjer bi lahko opozarjali na skupne probleme slovenskih invalidov ter še prav posebej na specifiko slepih in slabovidnih. Zato je Zveza sprejela na skupščini težko odločitev o nadaljnji samostojni poti pri uveljavljanju pravic slepih in slabovidnih ter z 1. junijem 2023 izstopila iz Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije.
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije kot reprezentativna invalidska organizacija za slepe in slabovidne z več kot 100 letno tradicijo delovanja bo skupaj z 9 medobčinskimi društvi slepih in slabovidnih po celi Sloveniji še naprej glasen, jasen in zahteven sogovornik nosilcem politične oblasti, ki imajo v rokah škarje in platno za izboljšanje pogojev in izenačevanje možnosti slepih in slabovidnih pri vključevanju v slovensko družbo. Uperjamo prst v ministrstva za socialno varstvo, šolstvo, kulturo in tudi zdravje in jih pozivamo, da posamezniki na odločevalskih pozicijah naredijo preboj v dobro slepih in slabovidnih.

V NLB so se odzvali na pobudo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in nekatere bankomate prilagodili za uporabo slepih in slabovidnih. Prvi tak bankomat stoji v Ljubljani na Trgu mladinskih delovnih brigad, v sodelovanju s slepimi in slabovidnimi pa smo določili 52 lokacij po celotni Sloveniji, kjer bomo do konca leta prilagodili bankomate. S pomočjo glasovnih navodil preko slušalk lahko slepi in slabovidni dvignejo gotovino ali preverijo stanje na računu.

Bankomate, prilagojene potrebam slepih in slabovidnih, lahko uporabljajo tudi ljudje brez okvar vida, saj prilagojena uporaba bankomata poteka s pomočjo žičnih slušalk. Glasovno vodenje se namreč začne, ko program zazna, da so slušalke aktivirane in priklopljene na vhod za slušalke, ki se nahaja na bankomatu. Glasovno vodenje je za sedaj omogočeno v slovenskem jeziku.

Otvoritev bankomata prilagojenega za slepe. Predsednik ZDSSS Matej Žnuderl in član uprave NLB Antonio Argir sta prerezala otvoritveni trak.

»Zagotavljanje pogojev za samostojnost slepih in slabovidnih je eno izmed ključnih poslanstev Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in v tem oziru je izjemno pomembna tudi finančna samostojnost. Možnost samostojnega dvigovanja denarja, ki ga omogoča prilagojeni bankomat, je nova stopnica slepih in slabovidnih k samostojnejšemu življenju. Veselimo se, da bo NLB prilagodila 52 bankomatov, na lokacijah, ki smo jih skupaj določili,« je poudaril Matej Žnuderl, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Antonio Argir, član uprave NLB, pristojen za upravljanje skupine, plačila in inovacije je ob predaji bankomata povedal: »Zaenkrat lahko stranke z novo prilagoditvijo na bankomatu dvignejo gotovino ali pa pridobijo informacijo o stanju na računu. Če se bo izkazalo, da potrebujejo dodatne storitve, bomo v sodelovanju z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije dodali še nove. Gre za prvi bankomat prilagojen slepim in slabovidnim v Sloveniji, ob tem pa smo prepričani, da je to pomemben korak na poti skupnega sodelovanja med slepimi in slabovidnimi ter NLB.«

»V NLB trajnostno in družbeno odgovorno poslovanje postavljamo v središče našega delovanja, zato smo se z veseljem odzvali na pobudo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Ranljivim skupinam skušamo v NLB olajšati in približati vsakdanje bančne storitve in s tem krepiti njihovo enakopravnejše in samostojnejše vključevanje v družbo. Zaradi tega v prihodnje načrtujemo nekatere prilagoditve na področju dostopnosti storitev, naj bodo klasične ali digitalne,« je izpostavila Hedvika Usenik, članica uprave NLB, pristojna za bančništvo na drobno in privatno bančništvo.

Navodila za uporabo prilagojenih bankomatov: Navodila dostopni bankomati

Vabimo vas na otvoritev fotografske razstave z naslovom Ovire in izzivi na vsakodnevni poti osebe z okvaro vida.

Dogodek bo potekal v ponedeljek, 5.6.2023 ob 11. uri v galeriji Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne na Kotnikovi ulici 32 v Ljubljani.

6 razstavljenih fotografij je nastalo izpod rok študentov, ki so sodelovali na študentskem natečaju kreativnega komuniciranja freeŠn 2023. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je v kategoriji fotografija na omenjenem natečaju sodelovala kot partner.

Sodelujočim študentom smo postavili zanimiv izziv. Naj se za nekaj časa »postavijo v čevlje« slepe ali slabovidne osebe in ob tem razmislijo, kako se počutijo, če nimajo vidnega zaznavanja, preko katerega ljudje prejemamo kar 90% informacij. Svoje občutke naj nato prelijejo v fotografijo, ki bo prikazovala oviro ali izziv, ki je nastal ob odsotnosti vida oziroma ob slabšem vidu.
Slepi in slabovidni so zaradi nedostopnosti grajenega okolja, informacij in storitev pogosto prikrajšanji za samostojno gibanje v okolju ter neodvisno vključevanje v družbeno okolje.
Videči, ki se s tem ne soočajo skozi lastno izkušnjo, pogosto na te težave niso pozorni, veliko krat tudi ne zadostno seznanjeni z njimi. Razstavljene fotografije zato predstavljajo pomemben doprinos k prepoznavanju ovir slepih in slabovidnih tudi širši javnosti.

Vsaka fotografija je opremljena s QR kodo, ki vodi do zvočnega posnetka, kjer se nahaja podrobnejši opis fotografije. Osnovne informacije o fotografijah bodo na voljo tudi v brajici desno od fotografije.

Na otvoritvi bodo prisotni Štefan Kušar, glavni tajnik, Nastja Žlajpah v.d. vodje programov, Janez Kermc, član upravnega odbora, zadolžen za področje kulture, Darinka Lozinšek, fotografinja in slabovidna članica 3 članske žirije, ki je izbrala prve tri nagrajence natečaja, nagrajenci fotonatečaja ter soorganizatorki natečaja freeŠN, Tjaša Kos in Klara Kušar.
Po zaključku uradnega dela bo sledila manjša pogostitev.

Razstava bo v galeriji KSS na voljo za ogled predvidoma od 5.6. do 31.8.2023.
Za več informacij se lahko obrnete na Nastjo Žlajpah na e-naslov: nastja.zlajpah@zveza-slepih.si ali po telefonu na 01 4700 218.

Ste se kdaj vprašali, kako se godi tujcem v Sloveniji? V Petkovi Zoom kavici vsak petek predstavljamo nekoga in tako vam bomo 2. 6. 2023 predstavili človeka, ki je Slovenec po izbiri že 40 let.

Gost prve junijske kavice bo gospod Arkan Al Nawas – slikar in krajinski arhitekt, ki nam bo povedal, kako ga je življenje pripeljalo v Slovenijo, kako je bilo, ko je služboval kot krajinski arhitekt v Arboretumu Volčji Potok in še marsikaj zanimivega.

Vljudno vabimo, da se nam pridružite 2. 6. 2023 na platformi Zoom – točno ob 10.00 uri.

Spletna povezava do dogodka: Petkova Zoom kavica

Na fotografiji je oseba, ki drži skodelico kave in bere knjigo

Za tiste, ki boste imeli težave s prijavo, bo na voljo pomoč po telefonu na številki: 01 47 00 250 (Rok) in sicer med 9.00 in 10.00, torej uro pred začetkom. Upamo, da se boste lahko prijavili vsi, ki si to želite.

Vse prejšnje »kavice« si lahko ogledate na Arhiv PZK

Vprašanja in predloge v zvezi s Petkovimi Zoom kavicami lahko pošljete na dusan.bresar@zveza-slepih.si.


1 2 3 4 5 6 7 8 101
logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam