Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije,Ljubljana, Groharjeva cesta 2,
razpisuje prosto delovno mesto

TAJNIKA (m/ž) ZVEZE DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE

Poleg splošnih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– višja ali visoka izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj pri vodenju in organiziranju dela v
organizacijah s socialno humanitarnimi cilji,
– poznavanje področja invalidskega varstva,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– poznavanje programskih orodij za delo na računalniku,
– organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti.

Zaželen je opravljen vozniški izpit B-kategorije.
Po imenovanju UO ZDSSS na funkcijo tajnika ZDSSS, za mandatno obdobje štirih let z možnostjo podaljšanja, bomo z izbranim kandidatom/ko, predvidoma s 15.9.2018, sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom.

Vloge z življenjepisom, svojim pogledom na izvajanje dela ter dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo 10 dni po objavi tega razpisa (to je do 3.8.2018) na naslov:
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, z oznako »za razpisno komisijo« ali na elektronski naslov: zdsss@zveza-slepih.si

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 19. aprila 2018 sprejel Zakon o osebni asistenci (ZOA-A), ki se bo začel izvajati s 1.1.2019. Če ga želite prebrati, kliknite na sledečo povezavo:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1403/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-osebni-asistenci-zoa-a

EBU konferenca o slabovidnosti. Na spodnji povezavi na Facebooku (Knjižnica slepih in slabovidnih) si lahko ogledate nekaj fotografij s konference:

EBU Low Vision Conference 2018 first day 🙂

Objavil/a Knjižnica slepih in slabovidnih dne 15. junij 2018

Prispevek o konferenci je bil objalvjen na 1.programu RTV Slovenija (od 3:52 naprej):
https://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174546008

Laško, 15. in 16. junijEvropska zveza slepih(EBU) v sodelovanju z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) organizira dvodnevno mednarodno konferenco Storitve za slabovidne, pravica vseh – vzpostavljanje evropskih standardov. Pester program konference obsega širok nabor strokovnih prispevkov domačih in tujih predavateljev ter osebnih pričevanj ljudi z okvarami vida.

Evropska zveza slepih (EBU) ocenjuje, da je v Evropi 30 milijonov ljudi z okvarami vida, od tega jih je okrog 90 odstotkov slabovidnih, ostali pa so slepi. EBU enakovredno skrbi za slepe in slabovidne ter ščiti in promovira pravice in interese obojih. Ker bi lokalne ponudbe strokovnih storitev za slabovidne morale biti lahko dostopne in ker prihaja do občutnih razlik v posameznih državah, ki so članice EBU, so njeni predstavniki v sodelovanju z ZDSSS organizirali mednarodno konferenco, kjer so spregovorili o dostopnosti storitev za slabovidne, ki bi morale biti pravica vseh. »Število slabovidnih oseb v Evropskem prostoru s starostjo narašča, zato je konferenca o storitvah za slabovidne še kako pomembna. Naša prizadevanja morajo biti v prihodnosti usmerjena v širitev pravic tudi v zvezi s tehničnimi pripomočki za slabovidne, saj vemo, da bi funkcioniranje slabovidnih oseb močno olajšali, če bi bili upravičeni do stacionarnega elektronskega povečevalnika. V okviru preventivnih programov, ki se izvajajo v zdravstvenem varstvu, bi bilo treba oblikovati programe za ozaveščanje o slabovidnosti in slepoti,« je ob tej priložnosti sporočila dr. Ana Medved, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje.

Vzpostavitev minimalnih standardov

»Delovna skupina pri EBU je z večletno raziskavo ugotovila, da je definicija slabovidnosti po evropskih državah različna. Nekaj manj kot polovica držav je prevzela smernice po Svetovni zdravstveni organizaciji. Marsikje upoštevajo le hudo slabovidnost, zmerne pa ne. Enako je tudi z rehabilitacijskimi storitvami za slabovidne, ki so v razvitih državah na visoki strokovni in storitveni ravni, so brezplačne in dostopne vsem, v manj razvitih državah so omejene, v nekaterih evropskih državah pa skoraj niso na voljo,« je na konferenci povedala Bárbara Krejči Piry, delovna skupina za slabovidne pri EBU. Na EBU so iz tega razloga izdelali in sprejeli minimalne standarde za rehabilitacijo slabovidnih v Evropi in si prizadevajo za čimprejšnjo vzpostavitev le-teh v vseh evropskih državah.

Slabovidnost v vsakdanjem življenju in iskanje zaposlitve

Po definiciji Strokovne zdravstvene organizacije so slabovidne osebe tiste, ki imajo 30-odstotni ostanek vida, kot slepota pa je opredeljen ostanek vida, manjši od 5 odstotkov. V ZDA je ta meja od 10 odstotkov navzdol in se imenuje legalna slepota. Slabovidnost je med 5 in 30 odstotki ostanka vida. Od 5 do 10 odstotkov ostanka vida pomeni hudo slabovidnost, od 10 do 30 odstotkov pa predstavlja zmerno slabovidnost. »Otroci, ki so rojeni s slabovidnostjo, niso izgubili ničesar, razviti pa morajo svoje kognitivne in zaznavne sposobnosti, da se zavedajo, kaj je daleč, kaj je blizu, kaj je na primer hiša. Zdravljenje in spoznavanje z opremo za slabovidne se tako prične že pri dveh ali treh letih starosti. Pri odraslih in seniorjih, ki nekaj izgubljajo, pa je zdravljenje emocionalno in hkrati psihološko. Spodbujam jih, naj slabovidnost sprejmejo in bodo ponosni nase. Dokler me poznajo, jim bom na vsak način omogočil, da bodo lahko brali,« je na predavanju dejal Krister Inde, ekspert za slabovidnost in predsednik Zveze okulistov LHON na Švedskem.

»Slabovidnost pomeni takšno okvaro vida, kjer očala ali kontaktne leče ne zadostujejo za normalno branje ali opravljanje vsakodnevnih opravil. Po navadi se ne opazi, da je oseba slabovidna, zato večina slabovidnosti ne razume. Od vsakega posameznika pa je odvisno, kako se z njo sooča in če si poišče pomoč. Tistim, ki se vid poslabša med študijem, se težje znajdejo in so zato manj samozavestni. Naše društvo študentom pomaga pri prilagoditvi študijskega programa posamezniku, hkrati pa jim nudimo pomoč pri pridobitvi pripomočkov za lažji študij,« je še dodala Alenka Gajšt, Društvo študentov invalidov Slovenije. Večino slabovidnih oseb skrbi, da ne bodo našli zaposlitve in je tudi obdržali. Pomoč in podporo pri iskanju ter kako se na iskanje zaposlitve pripraviti pa nudi EBU s svojim Programom o zaposlovanju slepih in slabovidnih. »Program je razdeljen na dva dela. V prvem delu sodelujoči identificirajo svoje kompetence, tako osebne, kot karierne, na drugem delu pa se naučijo, kako dobro napisati življenjepis in motivacijsko pismo ter na kaj biti pozorni, ko se srečajo z delodajalcem. Pomembno je, da se vsak študent s slabovidnostjo tudi sam pripravi na zaposlitev ob koncu študija in pokaže veliko mero samoiniciativnosti, hkrati pa je koristno, da se vključi v razne dejavnosti ob študiju ali je prostovoljec, saj le tako lahko dobi dodatne kompetence, ki omogočajo boljšo zaposljivost, » je o tem povedala Anja Uršič, članica ZDSSS in študentka mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.

Poudariti je treba, da imajo slabovidni različne potrebe po podpori in storitvah. Storitve bi morale povsod biti ugodne ali brezplačne, izpolnjevati pa bi morale potrebe, ki so prilagojene vsakemu posamezniku na podlagi ocene njihove slabovidnosti.

Udelženci konferenceKrister Inde, ekspert za slabovidnostMatej Žnuderl, predsednik ZDSSS

LOW VISION Services, a global right setting the standards in Europe

This year, in Slovenia (June 14th – 17th) for the very first time EBU will host a conference with a specific focus on “low vision”. The aim at this event is to bring together stakeholders with a particular interest in low vision, and dedicated low vision services, either through their work in rehabilitation/ophthalmology or related fields, or by having lived experience of low vision.

Live streaming will start on 15th of June 2018 at 9 AM

More information about the conference:
http://www.euroblind.org/events/ebu-low-vision-conference-2018

Streaming direct link:
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=pglMbPjIYUdBV9kLMo5ZsJJD

Ob tednu slepih in slabovidnih objavljamo posnetek, v katerem so novinarji RTV Slovenija obiskali Sabino Dermota na njenem domu.

Posnetek je bil predvajan 4.6.2018 na 1.programu RTV Slovenija v oddaji Dobro jutro. Novinarka: Nadja Zobec Krže, snemalec: Matjaž Horvat, voditeljica: Ana Tavčar.

Povezava do celotne oddaje Dobro jutro: https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174543360

Od 1. do 7.6.2018 je v Targu Murešu v Romuniji potekalo evropsko prvenstvo slepih in slabovidnih v steznem kegljanju.

Mitja Osolnik in Karmen Vogrič  sta v tandem mix B1 kategoriji osvojila zlato.

V kategoriji B1 posamično si je Mitja Osolnik piboril bronasto kolajno, v kombinaciji pa je bil četrti.

Moška ekipa v postavi: B1 Osolnik in Vogrič, B2 Žagar in Lampe in B3 Tomšič, Rus, Kajtna in diskvalificirani Bihar, je osvojila tretje mesto. Prvi so bili Hrvatje, drugi pa Poljaki.

 

Slovenska reprezentanca slepih in slabovidnih v steznem kegljanju v Romuniji

Da bi opozorili na obstoj skupine ljudi, ki vidimo zelo slabo, ali sploh ne, je prvi teden junija vsako leto posvečen slepim in slabovidnim.
Ljudje imamo različne težave, ki jih lahko rešimo sami, ali s pomočjo drugih oseb. Katere so rešljive na prvi in katere na drugi način je najboljše ugotoviti s pogovorom s konkretno osebo v danem položaju. Tako je pomembno, da našo težavo opazijo drugi, ki pristopijo in nam ponudijo pomoč. Ravno tako je pomembno z naše strani dati jasno sporočilo kakšno pomoč želimo, oziroma je ne potrebujemo.

Naša Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije ima v tem primeru nalogo spremljati spremembe zakonodaje in predlagati ustreznejše rešitve, če opazimo pomanjkljivosti. Trenutno se osredotočamo na ustreznejše uvajanje Zakona o osebni asistenci, ki bi lahko našim članicam in članom zelo olajšal življenje, a bojimo se, da bo za to potrebno še nekaj sprememb. Želimo vsaj ohraniti nivo olajšav, medtem, ko se zakonodaja mnogokrat nagiba v nasprotno stran. Tudi jemanje volil in daril invalidskim organizacijam v obliki nepremičnin s strani države je nekaj, čemur močno nasprotujemo. Tako si bomo tudi v naprej prizadevali povrniti sodno odvzeta gozdna in kmetijska zemljišča posestva Doma oddiha Okroglo v našo last, kot so že bila.

Slepi in slabovidni res potrebujemo prilagoditve in pomoč pri nekaterih opravilih, a kljub temu želimo živeti družbeno dejavno in doprinašati k skupni rasti kakovosti življenja vseh v naši državi in tudi širše.

Na koncu naj zaželim vsem članicam in članom dejavno in zadovoljno življenje vse leto in ne samo v tednu posvečenim nam.
Matej Žnuderl, Predsednik ZDSSS

uporabnik bele palice, v ozadju je taktilni vodilni sistem (ttvs)

Številne aktivnosti na Medobčinskih društvih slepih in slabovidnih (MDSS) v času tedna slepih in slabovidnih

V okviru dobrodelne in rekreativne akcije Zveze LIONS klubov Distrikt 129, Tečem, da pomagam, ki je potekal dne 2.6.2018 MDSS Celje sodeluje s predstavitveno stojnico – prikaz tehničnih pripomočkov, brajeve pisave, hoje z belo palico, itd. Poudarek je bil na osveščanju javnosti o odnosu do slepih in slabovidnih glede na njihove posebne potrebe.

MDSS Kranj bo v okviru tedna slepih izvedlo dva dogodka:
– dne 2.6.2018 je v okviru izvajanja posebnih socialnih programov potekalo tradicionalno srečanje članstva s spremljevalci in svojci. Srečanje je potekalo v Domu oddiha ZDSSS na Okroglem.
– dne 7.6.2018 pa bo v Prešernovem gledališču Kranj potekala prireditev v počastitev 70-letnice delovanja društva.

Na MSDD Ljubljana v teh dneh organizirajo pred poletjem zaključno srečanje skupine žensk – Skupine za samopomoč.

MDSS Maribor bo med 1. in 4.6.2018 izvedel seminar za starejše kasneje oslepele člane v Domu oddiha ZDSSS v Izoli. Povabili so defektologinjo Sonjo Pungartnik, tiflopedagoginjo, Evo Škrlec in psihologa Braneta Buta. Slepim in slabovidnim bodo predstavili posebne socialne programe na državni in lokalni ravni, pravice in ugodnosti glede na ostanek vida, tehnične pripomočke (brajeve ure, govoreče ure, tehnice, telefone, pikice za označevanje, pripomočke v gospodinjstvu,…), izvedli bodo družabno popoldne in se pogovarjali o življenju pred in po izgubi vida, teoretično in praktično osnove mobilnosti in orientacije.

MDSS Novo mesto bo poleg rednih aktivnosti z Občino Črnomelj v sredo, 6.6.2018, organiziralo in izvedlo redno letno aktivnost z imenom »Hočemo, znamo, zmoremo: člani društva se predstavimo občanom« (mimoidoči, šolarji,…) s svojim življenjem in delom. Z brajevo pisavo bodo pokazali, kako pišejo in berejo slepi in slabovidni, imeli bodo nekaj najosnovnejših tehničnih pripomočkov, ki so nepogrešljivi v življenju na vidu prizadetih oseb.

Na MDSS Murska Sobota v teh dneh med 7. in 10.6.2018 v Domu oddiha ZDSSS v Izoli izvajajo posebne socialne programe orientacije in mobilnosti, usposabljanje slepih in slabovidnih za gospodinjstvo. Tečaj »Pozdrav soncu in morju« bo ciljan na aktivno življenje oseb z okvaro vida v vsakdanjem življenju.

MDSS Ptuj skupaj s Šahovskim klubom Ptuj 9.6.2018 organizira memorial Andreja Peršuha 9.6.2018 (v prostorih kluba).

Združenje prijateljev slepih Slovenije bo ob obletnici njihovega delovanja oziroma ustanovitve organiziralo prireditev s kulturnim programom, ki bo potekala 7.6.2018 ob 11. uri v Celju v prostorih Kajak kanu kluba.

Zardi premajhnega števila prijav na izobraževalni dan Slepih in slabovidnih intelektualcev (SSI), ki bi moral potekati v soboto 9.6.2018, moramo izlet v Kobarid žal odpovedati.

V nizu praznovanj ob 100-letnici Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne ter ob obeležitvi tedna slepih, smo v sredo, 30. maja 2018 v knjižnici odprli slikarsko razstavo Rezke Arnuš, članice MDSS Novo mesto.

Razstava nosi naslov »Ko ugašajo barve« in je na ogled do konca avgusta.

S petjem in igranjem so program obogatili otroci iz Centra IRIS. Zbrane sta nagovorila Matej Žnuderl, predsednik Zveze ter Janez Kermc, član UO Zveze ter predsednik MDSS Novo mesto.

slikarka Rezka Arnuš. V ozadju sta sliki z naslovom Kolpljanjke 1 in 2Slika Rezke Arnuš z naslovom Mir, ljubezen, dobrotaSlikarka Rezka Arnuš in predsednik ZDSSS Matej Žnuderludeleženci otvoritve slikarske razstave. V ospredju predsednik MDSS NM, Janez Kermc


1 37 38 39 40 41 42 43 61
logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam