S tekmovalnim programom do lažjega premagovanja ovir

Atletsko prvenstvo v Slovenj Gradcu


Atletsko prvenstvo v Slovenj Gradcu

Organiziranje športnih in šahovskih tekmovalnih aktivnosti ima velik pomen v življenju slepega in slabovidnega, saj se z izvajanjem prilagojenih športnih in šahovskih tekmovanj podpira njihova socialna integracija. Tako lažje premagujejo gibalne ovire, krepi se njihov občutek za sproščeno gibanje v prostoru, občutek za orientacijo, povečuje se zbranost, poleg tega pa udeleženci nabirajo in izmenjujejo tekmovalne izkušnje. Športni in šahovski rezultati na eni strani prispevajo h krepitvi samozavesti tekmovalca, na drugi pa k oblikovanju celovitejše podobe širše javnosti o osebah s posebnimi potrebami.

Izvajamo športna tekmovanja oziroma aktivnosti v showdownu, goalballu, steznem in vrtnem kegljanju ter organiziramo planinski pohod in plavanje. Na področju šahovskih aktivnosti pa organiziramo ter izvajamo različna srečanja in tekmovanja.

 

 

 

 

 

Razno

Prijava v EIS
eBralec – sintetizator govora

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA SLEPIM IN SLABOVIDNIM

Sledite nam

Prijava na novičnik

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam