Omogočamo dostopnost do knjižničnih gradiv v prilagojenih oblikah

 

Zvočni studio


Zvočni studio

Slepi in slabovidni radi posegamo po knjigi in morda boste presenečeni, veljamo za dobre bralce. Običajnega tiska slepi ne moremo brati, slabovidni pa le delno, s pomočjo nekaterih pripomočkov. A vsaka knjiga je lahko berljiva, če jo lahko dobimo v zvoku, brajici ali povečanem tisku. Žal pa je takšnih knjig malo. Le morda dober odstotek vseh knjig, ki jih lahko videči bralec dobi v knjigarnah ali knjižnicah, je v prilagojenih oblikah.

V okviru programa Založniške dejavnosti si prizadevamo ta odstotek povečati, zato pretvarjamo knjižna gradiva iz običajnega tiska v prilagojene tehnike za slepe in slabovidne (zvok, povečan tisk, brajica, računalniški zapis) ter omogočamo dostop do kulturnih dobrin, med katere sodijo tudi knjige in študijsko gradivo. S čim večjim številom knjižničnih gradiv v prilagojenih tehnikah je slepim in slabovidnim olajšan dostop do informacij o knjižnih novostih ter zagotovljene boljša obveščenost, možnost enakopravnega vključevanja na področju izobraževanja, večja informacijska samostojnost in razgledanost ter posledično tudi polnopravna vključenost v družbeno življenje.

 

Brajev tiskarski stroj


Brajev tiskarski stroj

V letu 2014 smo prilagodili 182 novih knjižnih del v zvoku, v brajico in računalniški zapis pa pretvorili 34 knjižnih del. Poleg tega smo 158 strokovnih knjig in učbenikov prilagodili v zvočni, brajev in računalniški zapis. Letni program izposoje je obsegal 49.119 knjižnih enot.

Razno

Prijava v EIS
eBralec – sintetizator govora

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA SLEPIM IN SLABOVIDNIM

Sledite nam

Prijava na novičnik

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam