Omogočamo dostopnost do knjižničnih gradiv v prilagojenih oblikah

 

Zvočni studio


Zvočni studio

Slepi in slabovidni radi posegamo po knjigi in morda boste presenečeni, veljamo za dobre bralce. Običajnega tiska slepi ne moremo brati, slabovidni pa le delno, s pomočjo nekaterih pripomočkov. A vsaka knjiga je lahko berljiva, če jo lahko dobimo v zvoku, brajici ali povečanem tisku. Žal pa je takšnih knjig malo. Le morda dober odstotek vseh knjig, ki jih lahko videči bralec dobi v knjigarnah ali knjižnicah, je v prilagojenih oblikah.

V okviru programa Založniške dejavnosti si prizadevamo ta odstotek povečati, zato pretvarjamo knjižna gradiva iz običajnega tiska v prilagojene tehnike za slepe in slabovidne (zvok, povečan tisk, brajica, računalniški zapis) ter omogočamo dostop do kulturnih dobrin, med katere sodijo tudi knjige in študijsko gradivo. S čim večjim številom knjižničnih gradiv v prilagojenih tehnikah je slepim in slabovidnim olajšan dostop do informacij o knjižnih novostih ter zagotovljene boljša obveščenost, možnost enakopravnega vključevanja na področju izobraževanja, večja informacijska samostojnost in razgledanost ter posledično tudi polnopravna vključenost v družbeno življenje.

KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Razno

Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

Luč v temi

Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
Zadnje objave

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam