V prostoru je treba odstraniti vse nevarne in nepotrebne ovire tako na tleh kot tudi višini – zagotoviti varen prostor za gibanje in omogočiti npr. prostor za psa vodiča ali invalidski voziček.

Osnovne prilagoditve prostora za ljudi z okvarami vida naj zato vključujejo:

TTVS v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne


TTVS v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne

  • TALNE, TAKTILNE IN VIZUALNO KONTRASTNE OZNAKE: označitev začetka/konca stopnic/robov stopnic; vhodov v stavbo in prostorov v stavbi; prehodov za pešce pred stavbo, spremembe v nivoju tal, talne oznake pred statičnimi nevarnimi nizkimi ali visečimi ovirami.
  • DRŽALA, OGRAJE: smiselna raba oz. umestitev zelo izboljša gibanje obiskovalcev.
  • STEKLENE POVRŠINE (npr. steklena vrata): je treba označiti z barvnimi in dovolj kontrastnimi trakovi, vhod pa s primernimi talnimi oznakami.
  • OZNAKE, NAPISI: v povečanem tisku (kontrastne barve), tipne (reliefne) oznake prostorov in nadstropij, napisi v brajici.
  • BARVNI KONTRASTI: poleg napisov se barvni kontrasti ustrezno uporabljajo za opozorilne znake, označitev poti hoje ali prostora gibanja (kontrast med tlemi in steno).
  • USTREZNI MATERIALI: izogibati se izrazito belim površinam in materialom, ki se odsevajo in bleščijo, oz. talnim površinam, ki se zatikajo ali drsijo; pravilno umestiti preproge, ki lahko služijo kot vodilo slepim in slabovidnim.
  • OSVETLITEV: vir svetlobe mora biti postavljen tako, da povzroča čim manj senc, bleščanja oz. zaslepitve; primerna osvetlitev hodnikov oz. vseh površin, kjer se gibljejo uporabniki.
  • AKUSTIKA PROSTORA: dobra akustika pomaga slepemu pri lažji orientaciji v prostoru.
  • KARTA PROSTOROV: tipna in barvno kontrastna karta prostorov.
  • DVIGALA: uporaba zvočnih in tipnih/reliefnih informacij/številk, napis v brajici.Pozornost pa naj se nameni tudi DOSTOPNOSTI DO INFORMACIJSKIH PULTOV ALI PRODAJALNIH OKENC NA AVTOBUSNIH IN ŽELEZNIŠKIH POSTAJAH, AVTOMATOV, BANKOMATOV ipd.

 

Uporabne povezave:

 Priročnik o univerzalni stanovanjski graditvi

Strateško načrtovanje dostopnosti

Priročnik o inkluzivnem oblikovanju in dostopu do informacij

Razno

Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam