V prostoru je treba odstraniti vse nevarne in nepotrebne ovire tako na tleh kot tudi višini – zagotoviti varen prostor za gibanje in omogočiti npr. prostor za psa vodiča ali invalidski voziček.

Osnovne prilagoditve prostora za ljudi z okvarami vida naj zato vključujejo:

TTVS v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne


TTVS v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne

  • TALNE, TAKTILNE IN VIZUALNO KONTRASTNE OZNAKE: označitev začetka/konca stopnic/robov stopnic; vhodov v stavbo in prostorov v stavbi; prehodov za pešce pred stavbo, spremembe v nivoju tal, talne oznake pred statičnimi nevarnimi nizkimi ali visečimi ovirami.
  • DRŽALA, OGRAJE: smiselna raba oz. umestitev zelo izboljša gibanje obiskovalcev.
  • STEKLENE POVRŠINE (npr. steklena vrata): je treba označiti z barvnimi in dovolj kontrastnimi trakovi, vhod pa s primernimi talnimi oznakami.
  • OZNAKE, NAPISI: v povečanem tisku (kontrastne barve), tipne (reliefne) oznake prostorov in nadstropij, napisi v brajici.
  • BARVNI KONTRASTI: poleg napisov se barvni kontrasti ustrezno uporabljajo za opozorilne znake, označitev poti hoje ali prostora gibanja (kontrast med tlemi in steno).
  • USTREZNI MATERIALI: izogibati se izrazito belim površinam in materialom, ki se odsevajo in bleščijo, oz. talnim površinam, ki se zatikajo ali drsijo; pravilno umestiti preproge, ki lahko služijo kot vodilo slepim in slabovidnim.
  • OSVETLITEV: vir svetlobe mora biti postavljen tako, da povzroča čim manj senc, bleščanja oz. zaslepitve; primerna osvetlitev hodnikov oz. vseh površin, kjer se gibljejo uporabniki.
  • AKUSTIKA PROSTORA: dobra akustika pomaga slepemu pri lažji orientaciji v prostoru.
  • KARTA PROSTOROV: tipna in barvno kontrastna karta prostorov.
  • DVIGALA: uporaba zvočnih in tipnih/reliefnih informacij/številk, napis v brajici.Pozornost pa naj se nameni tudi DOSTOPNOSTI DO INFORMACIJSKIH PULTOV ALI PRODAJALNIH OKENC NA AVTOBUSNIH IN ŽELEZNIŠKIH POSTAJAH, AVTOMATOV, BANKOMATOV ipd.

 

Uporabne povezave:

 Priročnik o univerzalni stanovanjski graditvi

Strateško načrtovanje dostopnosti

Priročnik o inkluzivnem oblikovanju in dostopu do informacij

Razno

Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

koledar

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam