Kaj je dostopnost in kakšen je njen pomen za slepe in slabovidne?

Dostopnost do grajenega okolja in informacij je osnova za vključevanje vseh ljudi z invalidnostmi. Zajema fizično dostopnost grajenega okolja in informacij, opredeljena pa je s Konvencijo o pravicah invalidov. Slednja države pogodbenice zavezuje, da osebam z invalidnostmi omogočijo neodvisno življenje in polno sodelovanje na vseh področjih življenja ter da sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi zagotavljajo, da imajo enako kot drugi dostop do fizičnega okolja, prevoza, informacij in komunikacij, vključno z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami in sistemi, ter do drugih objektov, naprav in storitev, ki so namenjene javnosti ali se zanjo opravljajo v mestu in na podeželju (9. člen).

Tudi za slepe in slabovidne je pomembno, da je določena pot do javne ustanove grajena brez ovir, hkrati pa, da je tudi tipno in vizualno zaznavna. Ni dovolj ob vhodih v stavbe zagotoviti samo klančine. Pozorni moramo biti na ustrezno označitev tako klančin kot tudi stopnišč, vrat in drugih ovir, kot so rampe ipd. Brez dostopnih informacij v primernih oblikah pa že v osnovi izključimo vse, ki ne morejo brati običajnega črnega tiska (knjig, časopisov, letakov, brošur, opozorilnih ali obveščevalnih tabel) ali ne morejo dostopati do spletnih strani, elektronskega in slikovnega gradiva ter grafov.

Dostopnost torej zajema zelo široko področje, v grobem pa moramo razlikovati med fizično dostopnostjo grajenega okolja na eni strani in komunikacijsko dostopnostjo oz. dostopnostjo informacij na drugi. S tem so povezane tudi osnovne prilagoditve za slepe in slabovidne.

Uporabne povezave:

Konvencija o pravicah invalidov
EBU – European Blind Union
WBU – World Blind Union

Razno

Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

koledar

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam