Vseživljenjsko učenje ljudi z okvaro vida

Nadaljevalni računalniški tečaj


Nadaljevalni računalniški tečaj

Namen programa je slepe in slabovidne vključevati v različne oblike vseživljenjskega učenja in za to ustvarjati vse potrebne pogoje. Potrebno je redno obveščanje članstva o dostopnosti vseh oblik izobraževanja in pomenu izvajanja delavnic, prilagojenih slepim in slabovidnim.

Program poteka v obliki različnih aktivnosti: nadaljevalno računalniško opismenjevanje za slepe in slabovidne, spomladanska in jesenska večdnevna delavnica oziroma seminar za slepe in slabovidne ženske z različnimi vsebinami, delavnica za iskalce zaposlitve, strokovna srečanja za slabovidne ter usposabljanje vodij skupin slepih in slabovidnih za samopomoč.

 

Razno

Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

koledar

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam