Vseživljenjsko učenje ljudi z okvaro vida

Nadaljevalni računalniški tečaj


Nadaljevalni računalniški tečaj

Namen programa je slepe in slabovidne vključevati v različne oblike vseživljenjskega učenja in za to ustvarjati vse potrebne pogoje. Potrebno je redno obveščanje članstva o dostopnosti vseh oblik izobraževanja in pomenu izvajanja delavnic, prilagojenih slepim in slabovidnim.

Program poteka v obliki različnih aktivnosti: nadaljevalno računalniško opismenjevanje za slepe in slabovidne, spomladanska in jesenska večdnevna delavnica oziroma seminar za slepe in slabovidne ženske z različnimi vsebinami, delavnica za iskalce zaposlitve, strokovna srečanja za slabovidne ter usposabljanje vodij skupin slepih in slabovidnih za samopomoč.

 

Razno

Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam