Vseživljenjsko učenje ljudi z okvaro vida

Tekmovanje v brajici


Tekmovanje v brajici

Usposabljanje za aktivno življenje oziroma vseživljenjsko učenje je v okviru Evropske strategije aktivnega življenja opredeljeno kot namerna učna aktivnost, ki teče s ciljem, da posameznik izboljšuje svoje znanje, spretnosti in veščine, družba pa mora zagotoviti pogoje za zadovoljevanje potreb po znanju.

Namen programa je slepe in slabovidne vključevati v vse oblike vseživljenjskega učenja (formalno, neformalno, informativno/priložnostno) in za to ustvarjati vse potrebne pogoje. Potrebno je redno obveščanje članstva o dostopnosti vseh oblik izobraževanja in pomenu izvajanja delavnic, prilagojenih slepim in slabovidnim.

Cilj programa je omogočiti dostopnost do informacij oziroma nadgradnjo tistih znanj, ki so potrebna za konkurenčnost na delovnem mestu – informacijsko-komunikacijska tehnologija. To so oprema, znanje, potrebne veščine – spremljanje tehnološkega razvoja.

Program poteka vse leto v obliki različnih aktivnosti: računalniško opismenjevanje za slepe in slabovidne, srečanja brajičarjev ter organiziranje tekmovanja v branju in pisanje brajice, spomladanska in jesenska večdnevna delavnica oziroma seminar za slepe in slabovidne ženske z različnimi vsebinami ter usposabljanje vodij skupin slepih in slabovidnih za samopomoč.

 

Razno

Prijava v EIS
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

eBralec – sintetizator govora

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA SLEPIM IN SLABOVIDNIM

Sledite nam

Prijava na novičnik

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam