Omogočamo dostop do informacij javnega značaja

Tisk časopisa v brajici


Tisk časopisa v brajici

S programom slepim in slabovidnim zagotavljamo informacije, namenjene javnosti, v prilagojenih tehnikah (zvok, povečan tisk, brajica, računalniški zapis) ter jim omogočamo večjo komunikacijsko neodvisnost, hitrejši dostop do informacij, povečanje splošne razgledanosti in obveščenosti o dogajanju tako v domačem kot tujem tisku.

V okviru programa letno izdamo 24 številk zvočnega časopisa Obzorje, 6 številk zvočne izdaje revije Dita ter 4 številke časopisa Sodelavci v ljubezni v zvoku, brajici in računalniškem zapisu. V brajici in računalniškem zapisu pa izdajamo 11 številk časopisa Moj prijatelj, 4 tematske priloge k časopisu Moj prijatelj (Šahovska priloga), 11 številk časopisa Obzornik za ženo in družinotematska priloga k časopisu Obzornik za ženo in družino.

V računalniškem in zvočnem zapisu izdajamo tudi 4 številke časopisa RIKOSS.

Na avtomatskem telefonskem odzivniku objavljamo aktualne informacije in obvestila za slepe in slabovidne uporabnike.

Elektronsko-informacijski sistem ZDSSS obsega časopise v elektronski obliki, zakone in predpise, ki se nanašajo na življenje in delo slepih in slabovidnih, akte Zveze, knjižna dela ter obvestila o aktualnih dogodkih ali informacijah za slepe in slabovidne.

V okviru ZDSSS že vrsto let deluje edina brajeva tiskarna za slepe in slabovidne na območju Republike Slovenije. Prav tako je ZDSSS edina organizacija v Sloveniji, ki v okviru svojega delovanja zagotavlja slepim in slabovidnim dostop do časopisov v prilagojenih tehnikah.

Na časopise se lahko naročite na e-naslovu: info@zveza-slepih.si ali telefonu: 01 4700 211

Razno

Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

koledar

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam