Omogočamo dostop do informacij javnega značaja

Tisk časopisa v brajici


Tisk časopisa v brajici

S programom slepim in slabovidnim zagotavljamo informacije, namenjene javnosti, v prilagojenih tehnikah (zvok, povečan tisk, brajica, računalniški zapis) ter jim omogočamo večjo komunikacijsko neodvisnost, hitrejši dostop do informacij, povečanje splošne razgledanosti in obveščenosti o dogajanju tako v domačem kot tujem tisku.

V okviru programa letno izdamo 24 številk zvočnega časopisa Obzorje, 6 številk zvočne izdaje revije Dita ter 4 številke časopisa Sodelavci v ljubezni v zvoku, brajici in računalniškem zapisu. V brajici in računalniškem zapisu pa izdajamo 11 številk časopisa Moj prijatelj, 4 tematske priloge k časopisu Moj prijatelj (Šahovska priloga), 11 številk časopisa Obzornik za ženo in družinotematska priloga k časopisu Obzornik za ženo in družino.

V računalniškem in zvočnem zapisu izdajamo tudi 4 številke časopisa RIKOSS.

Na avtomatskem telefonskem odzivniku objavljamo aktualne informacije in obvestila za slepe in slabovidne uporabnike.

Elektronsko-informacijski sistem ZDSSS obsega časopise v elektronski obliki, zakone in predpise, ki se nanašajo na življenje in delo slepih in slabovidnih, akte Zveze, knjižna dela ter obvestila o aktualnih dogodkih ali informacijah za slepe in slabovidne.

V okviru ZDSSS že vrsto let deluje edina brajeva tiskarna za slepe in slabovidne na območju Republike Slovenije. Prav tako je ZDSSS edina organizacija v Sloveniji, ki v okviru svojega delovanja zagotavlja slepim in slabovidnim dostop do časopisov v prilagojenih tehnikah.

Na časopise se lahko naročite na e-naslovu: info@zveza-slepih.si ali telefonu: 01 4700 211

Razno

Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam