Fotografija stavbe ZDSSS na Groharjevi 2Edina tema, ki obstaja, je neznanje.

W. Shakespeare

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) je invalidska organizacija, ki v Republiki Sloveniji deluje v javnem interesu ter ima status reprezentativnosti za slepe in slabovidne. Ustanovljena je bila za zadovoljevanje skupnih potreb slepih in slabovidnih po izvajanju posebnih socialnih in drugih programov ter njim posebej prilagojenih storitev. Interese slepih in slabovidnih zastopa na državni ravni.

Poslanstvo ZDSSS se je izoblikovalo in preverjalo v neposrednem življenju slepih in slabovidnih, v odzivanju na vsakokratne družbene razmere, prepoznavanju posebnih potreb ter interesov slepih in slabovidnih v vsakdanjem življenju in delu.

Za potrebe slepih in slabovidnih smo razvili številne posebne socialne programe in storitve, ki jih izvajamo kot dopolnitev dejavnosti javnih služb, namesto njih ali v obliki samostojne dejavnosti. Vse programe izvajamo z namenom, da se lahko slepi in slabovidni čim bolj neodvisno in enakopravno vključujejo v družbeno okolje.
Leta 1995 je ZDSSS prejela srebrni častni znak svobode Republike Slovenije z naslednjo utemeljitvijo: »Ob petinsedemdesetletnici delovanja, za požrtvovalno delo pri povezovanju slepih in slabovidnih, pri njihovem organiziranju in vključevanju v družbo ter za zasluge pri prizadevanjih za neodvisno življenje invalidov.«

V letih od 2013 do 2015 je ZDSSS izvajala projekt »Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja« ali krajše, projekt Knjižnica slepih in slabovidnih, ki je bil financiran iz Evropskega socialnega sklada. Glavni namen projekta je bil zagotoviti sodobne tehnične in organizacijske pogoje za delovanje nacionalne Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne v novih ustreznejših prostorih. Ob tem pa smo naše članstvo usposabljali za uporabo IK tehnologij, javnost pa z bogatimi kulturnimi in izobraževalnimi programi ozaveščali o slepoti in slabovidnosti ter tako ustvarjali pogoje za boljšo socialno vključenost slepih in slabovidnih.

Danes Zveza povezuje devet medobčinskih društev iz Ljubljane, Maribora, Celja, Kranja, Ptuja, Nove Gorice, Kopra, Novega mesta in Murske Sobote.

 

 

Razno

Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

koledar

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam