Pomoč pri vzpostavitvi psihičnega ravnovesja

Dom oddiha Okroglo


Dom oddiha Okroglo

Program je namenjen slepim in slabovidnim za ohranjanje telesnega, duševnega in socialnega zdravja.

Cilj programov predstavlja obnovitev in pridobitev novih moči, spoznanj in sposobnosti za uspešno nadaljevanje osebnih aktivnosti na področju dela, izobraževanja, prostočasnih aktivnosti in pri vsakodnevnih opravilih.

Programi za aktivno ohranjevanje zdravja v prilagojenih objektih in enotah Zveze omogočajo aktivnosti za krepitev psihofizičnega in zdravstvenega stanja. Programi so usmerjeni v socialno integracijo posameznikov oziroma v pomoč in samopomoč slepim in slabovidnim pri premagovanju socialne izključenosti in blažijo socialne ter psihične posledice zaradi slepote oziroma slabovidnosti.

 

Dom oddiha Okroglo

Dom oddiha Izola

Dom Piran- Vrtna ulica 2

Dom Piran- Trg bratstva 4

 

Povpraševanje in rezervacija:
Email: suzana.bevk@zveza-slepih.si ali info@zveza-slepih.si
Tel: 01 47 00 213 ali 01 47 00 211

 

  1. Prijavni list za vključitev v program ohranjevanje zdravja pri ZDSSS
  2. Prijavni list za vključitev v program ohranjevanje zdravja- zunanji
  3. Izjava uporabnika pred vključitvijo v posebne socialne programe Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije
  4. Izjava staršev pred vključitvijo otroka v posebne socialne programe Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije
  5. Potrditev unovčitve bona
  6. Izjava upravičenca o prenosu bona
  7. Izjava zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi
Razno

Prijava v EIS
Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

Počitniške kapacitete

eBralec – sintetizator govora

REVIJA RIKOSS

Luč v temi

Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

Sledite nam

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
Zadnje objave

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam