Danica Vogrinec, z dekliškim priimkom Orel, se je rodila 3. avgusta 1920 na Studencih v Mariboru.

Njeno strokovno in družbeno-politično delo je bilo prežeto s spoznanjem, da je človek največja vrednota in da mora sleherni izmed nas to dokazovati z dejanji povsod, kjer je treba. Svojega dela ni omejila le na Maribor, z njim je posegla v slovenski in jugoslovanski prostor. Odgovorne dolžnosti in naloge je opravljala v Društvu prijatelji mladine, na področju rehabilitacije invalidov, pri Zvezi društev socialnih delavcev kot mentorica številnim mladim socialnim delavcem, v republiški skupščini, v organizacijah gluhih in slepih, pri koordinacijskem odboru za načrtovanje družin, v republiški konferenci SZDL kot predsednica sekcije za socialnovarstvena vprašanja in razvijanje solidarnosti ter humanih odnosov med ljudmi, v jugoslovanski konferenci za socialno delo, med poklicnimi tovariši v skupnosti občinskih socialnih služb, pa tudi kot dobra in zvesta sodelavka republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo.

Fotografija Danice Vogrinec

Danica Vogrinec

Tudi med slepimi in slabovidnimi je bila zaslužna za organiziranje mariborskega društva slepih in slabovidnih. Bila je mecenka, njihova podpornica, članica izvršnega odbora društva in ena najboljših socialnih delavk, saj je pomagala, da so slepi dobili hišo v Mariboru in zaposlitve. Za njeno aktivno vlogo pri skrbi za slepe in slabovidne ji je Republiški odbor Zveze slepih Slovenije leta 1970 pod vodstvom Mimi Breznik podelil častno članstvo. Umrla je 26. 6. 1972 v Murski Soboti za posledicami prometne nesreče na Janževem vrhu pri Gornji Radgoni. Na zadnjo pot jo je pospremila množica Mariborčanov. Po njej se od leta 1974 imenuje dom za starostnike v Mariboru, eden najboljših v Evropi.

Zvočni posnetek prispevka


Razno

logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam