17.9. 2021

V četrtek, 16. 9. 2021 je na Okroglem pri Naklem potekalo vseslovensko srečanje slepih in slabovidnih v počastitev 100 letnice organiziranega delovanja slepih in slabovidnih na slovenskem pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja. Pod strogimi pogoji izpolnjevanja PCT se je srečanja udeležilo preko 300 slepih, slabovidnih, njihovih svojcev, prijateljev, spremljevalcev, osebnih asistentov ter uslužbencev Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in Medobčinskih društev slepih in slabovidnih.

Na srečanju so se pridružili tudi visoki gostje mag. Cveto Uršič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Eva Irgl, predsednica matičnega odbora za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Državnega zbora RS; Dane Kastelic, predsednik Sveta za invalide RS ter državni svetnik RS ter Borut Sever, predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Vsi prisotni gostje so slepim in slabovidnim čestitali ter izrekli priznanje za več kot 100 let organiziranega delovanja, kar je prepoznal tudi predsednik RS Borut Pahor, ki je Zvezi ob njeni stoletnici delovanja dne 6. septembra 2021 izročil najvišje državno odlikovanje Zlati red za zasluge za izjemne zasluge pri povezovanju slepih in slabovidnih, spodbujanju njihovega vključevanja v družbo ter za uspehe pri uveljavljanju novih, izvirnih rešitev za temeljna vprašanja slepote in slabovidnosti.

Dogodek je spremljal tudi bogat kulturni program kjer so nastopili: harmonikar Franc Žerdoner, pevka Mirjana Šernek, Duo Simi, pevec Drago Filač, pevec in klaviaturist Mitja Osolnik, pevski zbor MDSS Koper ter ostali.
Po uradnem delu nas je zabaval Dejan Krajnc (nekdanji član Poskočnih muzikantov), ki nastopa pod imenom Dejan Dogaja.

Obiskovalci so lahko pokukali tudi na stojnice, kjer so bili predstavljeni tehnični pripomočki ter umetniško literarna dela slepih in slabovidnih avtorjev. Svoje izdelke je predstavil tudi Biotehniški center Naklo.

Preden se je pričelo odvijati sproščeno druženje vseh prisotnih je tajnik Zveze Štefan Kušar prebral deklaracijo za to priložnost:
Deklaracija slepih in slabovidnih na vseslovenskem srečanju slepih in slabovidnih ob 100 letnici organiziranega delovanja

V njej sta s predsednikom Zveze Matejem Žnuderlom izpostavila najbolj aktualne in akutne izzive, s katerimi se srečujejo slepi in slabovidni na slovenskem v letu 2021. V zaključku deklaracije so naštete zahteve slepih, ki bi omogočile narediti smelejše in odločnejše razvojne korake v bodočih letih; in sicer tako da slepi in slabovidni:

A.) Podpiramo sprejetje sistemske rešitve dolgotrajne oskrbe, vendar odločno nasprotujemo odpravi dodatka za pomoč in postrežbo iz zakonodaje, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje

B.) Zahtevamo rešitev v Zakonu o osebni asistenci za pravičnejšo ureditev višine prispevka uporabnika v sorazmernem deležu glede na obseg koriščenja storitev osebne asistence.

C.) Zahtevamo takojšnji popolni dostop do programov javne TV v okviru RTV SLO, pri čemer sklicevanje na avtorske in sorodne pravice ne morejo predstavljati pravne ali tehnične ovire.

D.) Zahtevamo takojšnje uresničevanje sistemskih rešitev za povečanje prilagajanja knjižnih izdaj v Sloveniji na podlagi obveznih izvodov v digitalni obliki za potrebe Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne ter višja sistemsko urejana sredstva za pretvarjanje knjižnih, strokovnih in drugih del.

E.) Zahtevamo sistemsko ureditev financiranja prilagajanja knjig in učbenikov na področju osnovnega šolanja slepih in slabovidnih otrok na podlagi izdanih odločb o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

F.) Zahtevamo takojšnje in hitrejše uresničevanje celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih na podlagi vzpostavljenega registra slepih in slabovidnih.

G.) Zahtevamo in pričakujemo dosledno izpolnjevanje zavez iz mednarodnih pogodb, ki jim sledijo domača zakonodaja v smislu dostopnosti blaga in storitev, preprečevanja neenakosti pred zakonom ter dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

H.) Zahtevamo in pričakujemo rešitev za vrnitev posestva msn. Toma Zupana slepim in slabovidnim v okviru Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije v skladu z njegovo zapuščinsko voljo.

Naše zahteve podpirajo številni slepi in slabovidni, kar je bilo izraženo ob različnih priložnostih znotraj delovanja Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, nenazadnje pa je del naših zahtev podprt tudi z več kot 8.000 podpisi v podporo peticiji, ki smo jih zbrali v zadnjih 14 dneh.

Z našimi zahtevami in podpisi podpore peticiji, bomo ustrezne sogovornike na odločevalskih pozicijah v okviru konkretnih postopkih in pogovorih, soočili ter terjali odgovore.

 

Nekaj fotoutrinkov srečanja:

predsednik ZDSSS Matej Žnuderl

Štefan Kušar, tajnik Zdsss

Cveto Uršič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

poslanka Eva Irgl, predsednica Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide

Dane Kastelic, predsednik Sveta vlade Republike Slovenije za invalide in predsednik Zveze paraplegikov

Borut Sever, predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij

pevski zbor MDSS Koper

Povezovalec programa na vseslovenskem srečanju, Sebastjan Kamenik

Franc Žerdoner

Simona in Miha Jakopin (Duo Simi)

Mirjana Šernek

Pevca Drago Filač in klaviaturist Mitja Osolnik

Pevec Aleš Hadalin

Dijak iz Biotehniškega centra Naklo igra na harmoniko

Dejan Dogaja s svojimbandom


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam