01.6. 2021

Enakopraven dostop do zdravstvenih storitev JE SPOROČILO ZA POLITIKE, ODLOČEVALCE, ZAPOSLENE V ZDRAVSTVU IN MEDIJE:Kako VI prispevate k temu, da so zdravstvene storitve dostopne tudi slepim in slabovidnim? Vsi skupaj moramo poskrbeti, da se bo ta pravica dejansko izvajala. Človekova pravica do zdravstvene oskrbe je zajeta v 3. cilju Trajnostnega razvoja in 25. členu Konvencije ZN o pravicah invalidov. To je za slepe in slabovidne pomembna pravica, še posebej v teh izrednih zdravstvenih razmerah, v času pandemije.

Pravica do zdravstvene oskrbe za slepe in slabovidne pomeni:
• Da so zdravstvene storitve tudi za slepe in slabovidne, enako kot za ostale ljudi, brezplačne ali na voljo po dostopni ceni
• Da prejmejo zdravstvene storitve, ki jih potrebujejo zaradi svoje slepote ali slabovidnosti
• Da so deležni storitev v lokalnem okolju, četudi so ti kraji bolj odročni
• Da imajo dostop do Informacij in komunikacije v njim dostopnih oblikah kot so brajica, povečan tisk in elektronske informacije, ki jih lahko berejo z bralniki in povečevalniki zaslona
• Da enako kot vsi drugi, prejemajo nasvete zdravstvenega osebja
• Da zaradi slepote in slabovidnosti niso diskriminirani pri zdravstvenem in življenjskem zavarovanju
• Da jim zaradi slepote ali slabovidnosti ne zavrnejo obravnave ali zdravljenja
• Da imajo pravico ohranjati in razvijati preostanek vida do najboljše možne mere
• Da imajo pravico do rednega spremljanja in vključevanja v preventivne programe, da se prepreči nadaljnja izguba vida

Žal pa dostop do zdravstvene oskrbe in storitev za slepe in slabovidne ni na primerljivem nivoju z ostalimi ljudmi. KAKO TO SPREMENITI?
Tako, da izboljšate zavedanje o potrebah slepih in slabovidnih s tem, da delite ta video.

Video – Pravica do dostopnih zdravstvenih storitev


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam