01.6. 2021

Enakopraven dostop do zdravstvenih storitev JE SPOROČILO ZA POLITIKE, ODLOČEVALCE, ZAPOSLENE V ZDRAVSTVU IN MEDIJE:Kako VI prispevate k temu, da so zdravstvene storitve dostopne tudi slepim in slabovidnim? Vsi skupaj moramo poskrbeti, da se bo ta pravica dejansko izvajala. Človekova pravica do zdravstvene oskrbe je zajeta v 3. cilju Trajnostnega razvoja in 25. členu Konvencije ZN o pravicah invalidov. To je za slepe in slabovidne pomembna pravica, še posebej v teh izrednih zdravstvenih razmerah, v času pandemije.

Pravica do zdravstvene oskrbe za slepe in slabovidne pomeni:
• Da so zdravstvene storitve tudi za slepe in slabovidne, enako kot za ostale ljudi, brezplačne ali na voljo po dostopni ceni
• Da prejmejo zdravstvene storitve, ki jih potrebujejo zaradi svoje slepote ali slabovidnosti
• Da so deležni storitev v lokalnem okolju, četudi so ti kraji bolj odročni
• Da imajo dostop do Informacij in komunikacije v njim dostopnih oblikah kot so brajica, povečan tisk in elektronske informacije, ki jih lahko berejo z bralniki in povečevalniki zaslona
• Da enako kot vsi drugi, prejemajo nasvete zdravstvenega osebja
• Da zaradi slepote in slabovidnosti niso diskriminirani pri zdravstvenem in življenjskem zavarovanju
• Da jim zaradi slepote ali slabovidnosti ne zavrnejo obravnave ali zdravljenja
• Da imajo pravico ohranjati in razvijati preostanek vida do najboljše možne mere
• Da imajo pravico do rednega spremljanja in vključevanja v preventivne programe, da se prepreči nadaljnja izguba vida

Žal pa dostop do zdravstvene oskrbe in storitev za slepe in slabovidne ni na primerljivem nivoju z ostalimi ljudmi. KAKO TO SPREMENITI?
Tako, da izboljšate zavedanje o potrebah slepih in slabovidnih s tem, da delite ta video.

Video – Pravica do dostopnih zdravstvenih storitev


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam