04.6. 2019

V prvem tednu v juniju vsako leto obeležujemo teden slepih. Ob tej priložnosti potekajo številne redne in izredne aktivnosti, ki so namenjene tako slepim in slabovidnim kot tudi videčim, saj je poleg aktivnosti za uporabnike glavni namen tedna slepih ozaveščanje videčih o potrebah in prilagoditvah, ki jih slepi in slabovidnih vsakodnevno potrebujemo, ter o pomenu skrbi za vid.

Vsako leto znova opozarjamo na različne vidike in področja, kjer se slepi in slabovidni še vedno srečujemo z velikimi ovirami in nedostopnostjo (na področju grajenega okolja, informacij, spletnih mest, knjižnega gradiva, medicinskih, tehničnih in drugih pripomočkov, različnih storitev in produktov, javnega prevoza itd.). V letošnjem letu želimo še posebej izpostaviti nedostopnost učbenikov, delovnih zvezkov in drugega učnega gradiva v šolah, s čimer se soočajo slepi in slabovidni učenci, dijaki, študenti in njihovi starši, in zaplembo posestva na Okroglem pri Naklem s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki ga je slepim in slabovidnim pred več kot 80 leti podaril msg. Tomo Zupan.

Ob iztekajočem se šolskem letu, ko že potekajo priprave na prihodnje šolsko leto in ko šole objavljajo sezname učbenikov za prihodnje leto, so starši slepih in slabovidnih otrok zaskrbljeni, saj se sprašujejo, ali bo njihov otrok septembra pravočasno prejel vse učbenike v njemu dostopnih oblikah. Prilagajanje učbenikov in delovnih zvezkov namreč ni sistemsko urejeno. Starši so večinoma prepuščeni samim sebi in lastni iznajdljivosti. Učbenike prilagajajo sami, s pomočjo spremljevalcev ali se obračajo na Center IRIS oz. Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije. V okviru naše Zveze učbenike delno prilagajamo s pomočjo nizkih pavšalnih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, večinoma pa s sredstvi FIHO. Kljub prizadevanjem marljivih knjižničarjev in zunanjih sodelavcev ne moremo priskrbeti učbenike v zvoku in brajici vsem, ki se na nas obrnejo

Odločno zagovarjamo, da vsi slepi in slabovidni učenci in dijaki pod enakimi pogoji kot videči prejeti vse učbenike in drugo gradivo v njim dostopni obliki (brajica, zvok, povečan tisk). Dobri volji učiteljev in spremljevalcev oziroma iznajdljivosti svojih staršev ne bi smeli biti prepuščen nihče. Na problematiko smo nedavno opozorili tudi državno sekretarko na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Martino Vuk, ki nam je zagotovila odgovore do konca maja, vendar jih še nismo prejeli. Upamo, da bo čim prej prišlo do ustrezne rešitve.
Glede posestva slepih in slabovidnih na Okroglem pri Naklu smo kljub izraženi podpori lokalne skupnosti, Sveta za invalide in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naleteli na popolno gluhoto s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Uradniško rigidno vztrajajo na stališču, da je »pretekla družbena lastnina«, ki so jo slepi in slabovidnih imeli celo v zemljiškoknjižni posesti, last Republike Slovenije, zato nam odrekajo vse pravice iz naslova oporočne volje msg. Toma Zupana do 10 hektarjev velikega posestva.

Na pragu praznovanja 100-letnice delovanja Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije prihodnje leto ne moremo govoriti o urejenih rešitvah za potrebe slepih in slabovidnih, pri čemer smo našteli dve najbolj aktualni v tem trenutku. Odprtih izzivov, težav in problemov je še izredno veliko (osebna asistenca, odpoved najemne pogodbe za knjižnico slepih in slabovidnih, dostop do vseh potrebnih tehnično-medicinskih pripomočkov, usklajevanje socialnih transferjev, dostop do informacij v programih TV Slovenija, ureditev avtorskih pravic v novi zakonodaji, dostopnost do spletnih mest, idr.), čeprav smo občasno tudi deležni manjših rešitev, ki dajejo videz urejanja skrbi za slepe in slabovidne. Ostanite z nami na naši spletni strani www.zveza-slepih.si ali na našem FB profilu Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne.

Aktivnosti v tednu slepih
V tednu, posvečenem slepim in slabovidnim, bodo na državni in lokalni ravni izvedene številne aktivnosti:

 1. Zveza za šport invalidov – Paralimpijski komite je od 27. maja do 3. junija v Zagrebu organizirala evropsko prvenstvo v kegljanju za slepe in slabovidne.
 2. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je v soboto, 1. junija 2019, organizirala 29. državno prvenstvo v branju in pisanju brajice ter desetprstnem tipkanju za slepe in slabovidne. Obenem je bila v okviru Čarne mavrice izvedena delavnica z naslovom Življenje v temi, kjer sta bili na igriv in zanimiv način predstavljeni slepota in slabovidnost.
 3. Predstavniki ZDSSS se bodo 4. junija 2019 udeležili zaključne konference projekta AD LAB PRO (Audio description: a laboratory for the development of a new professional profile) oziroma Zvočno opisovanje: Laboratorij za izoblikovanje novega poklicnega profila. Na konferenci bo sodelovalo tudi MDSS Nova Gorica, ki bo skupaj z Zavodom Gost predstavilo socialno aktivacijo slepih in slabovidnih.
 4. V Kopru je v prostorih MDSS Koper 31. maja in 1. junija potekal mednarodni turnir v govorečem pikadu.
 5. MDSS Kranj je v soboto, 1. junija, organiziral družabno srečanje za člane in spremljevalce V Domu oddiha Zveze društev slepih in slabovidnih na Okroglem.
 6. MDSS Ptuj pripravlja v torek, 4. 6. 2019, ob 13. uri likovno delavnico.
 7. Združenje prijateljev slepih Slovenije ob svoji 15-letnici delovanja pripravlja prireditev »Slepi Celju, Celje slepim«, ki bo potekala v torek, 4.6.2019 ob 18.00 uri, v veliki dvorani Narodnega doma Celje. Na prireditvi bo med drugim sodelovalo 9 slepih in slabovidnih glasbenikov in pevcev.
 8. Na MDSS Ljubljana bodo v sredo 5. 6. 2019 na sedežu društva organizirali vrtno kegljanje in se oglasili pri dveh starejših članih, ki živita sama v Zasavju. Poleg tega bodo potekali redni treningi v showdownu, pikadu, članice pa se bodo srečale na tečaju joge.
 9. Komorni zbor MDSS Murska Sobota organizira v četrtek, 6. 6. 2019, ob 19.25 v cerkvi Sv. Križa Črenševci koncert skupaj z ljudskimi pevkami iz Črenšovec.
 10. MDSS Maribor pripravlja v četrtek, 6. 6. 2019, ob 15. uri na društvenem vrtu družabno srečanje za člane in spremljevalce.
 11. MDSS Ptuj pripravlja v četrtek, 6. 6. 2019, srečanje pri najstarejši članici skupine za samopomoč.
 12. MDSS Ptuj pripravlja v petek, 7. 6. 2019, pohod po Haloški poti.
 13. MDSS Novo mesto organizira v torek, 11. 6. 2019, ekskurzijo za slepe in slabovidne v Ljubljano, kjer si bodo ogledali Etnografski muzej in ljubljanski grad.

logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2024

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam