15.10. 2018

Drugi četrtek v mesecu oktobru slepi in slabovidni po vsem svetu obeležujemo svetovni dan vida, 15. oktobra pa praznujemo mednarodni dan bele palice.

Slepi in slabovidni si ves čas prizadevamo za izobraževanje družbenega okolja o naših potrebah, pogojih, ki jih potrebujemo za delo, izobraževanje in enakopravno udejstvovanje na vseh področjih življenja. Hkrati pa izpostavljamo svoje sposobnosti ter doprinos v družbi z izjemnimi dosežki posameznikov, ki živijo z okvaro vida. Bela palica je simbol naše neodvisnosti in avtonomnosti. V prispodobi bi lahko dejali, da predstavlja obraz dostojanstva, kot je to opredeljeno v Konvenciji o pravicah invalidov, še posebej, ko se ta dotika področij dostopnosti okolja in spletišč, mobilnosti in vzdržnega razvoja.

uporabnik bele palice, v ozadju je taktilni vodilni sistem (ttvs)

Kot vsi člani slovenske družbe, si tudi slepi in slabovidni želimo samostojno in avtonomno sodelovati pri družbenem razvoju. Vendar pa pri tem vse prepogosto naletimo na izzive. Enega večjih nam predstavlja pred kratkim sprejet Zakon o osebni asistenci. Namesto, da bi nam država z ukrepi na področju izenačevanja možnosti invalidov priznala potrebne prilagoditve, ki bi nam omogočile enakopravno socialno vključenost, bomo slepi in slabovidni z uveljavitvijo Zakona o osebni asistenci januarja 2019 izgubili na samostojnosti in avtonomnosti. Do konca leta 2018 imamo v Medobčinskih društvih slepih in slabovidnih zaposlenih 25 osebnih asistentov, za katere smo pridobili sredstva na razpisu za osebno asistenco Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Z uvedbo Zakona o osebni asistenci pa se bo končalo obdobje sofinanciranja programov osebne asistence, kar pomeni, da bomo morali vse osebne asistente odpustiti. Ob tem pa slepi in slabovidni po naših ocenah ne bomo izpolnjevali pogojev za pridobitev osebne asistence v okviru pogojev, ki jih postavlja novi zakon. Ministrstvo, ki ima v svojem nazivu »enake možnosti«, tako pravico, ki omogoča enakopravno vključevanje v družbo, jemlje eni najtežjih skupin invalidov.

Ob svetovnem dnevu vida in mednarodnem dnevu bele palice zato apeliramo na pristojne inštitucije, predvsem pa na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da poskrbijo tudi za enake možnosti slepih in slabovidnih. To lahko storijo s spremembo ocenjevalnega orodja za pridobitev pravice iz osebne asistence, pri čemer upoštevajo potrebe oseb z okvarami vida in jih ustrezno ovrednotijo. Ob tem pa je nujna tudi priprava dodatnih, sistemskih ukrepov za celovito reševanje problematike osebne asistence za vse skupine invalidov ter ukrepov za ohranitev osebne asistence v prehodnem obdobju po uveljavitvi zakona.

Verjamemo, da naši pozivi tokrat ne bodo naleteli na zaprta vrata. Časa, da se prisluhne potrebam ljudi z okvarami vida, je do konca leta še dovolj.
Predsednik ZDSSS,
Matej Žnuderl

Ob mednarodnem dnevu bele palice je RTV Slovenija objavil prispevek z našima članoma Mašo in Timotejem v oddaji Dobro jutro (od 9:24 naprej):
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174568742


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2024

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam