12.10. 2017

SLEPI IN SLABOVIDNI POUDARJAJO POMEN DOSTOPNOSTI ZA LAŽJE VKLJUČEVANJE V DRUŽBO

Ljubljana, 12. oktober 2017 – Drugi četrtek v oktobru slepi in slabovidnih po vsem svetu obeležujejo svetovni dan vida, 15. oktober pa je Svetovna zveza slepih že leta 1970 izbrala za mednarodni dan bele palice. Ob tej priložnosti so na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) ponovno opozorili na izjemen pomen ustrezne dostopnosti do informacij, storitev, procesov in grajenega okolja za slepe in slabovidne. Ta bistveno vpliva na kakovost osebnega in poklicnega življenja ter je predpogoj za socialno vključenost ljudi z okvarami vida.

»Koncept dostopnosti je kompleksen in nikakor ni omejen zgolj na dostopnost grajenega okolja, ki vključuje primerno oblikovanje prostora tako, da ljudem z okvarami vida omogoča sprejemanje informacij. V okviru dostopnosti govorimo tudi o dostopu do drugih informacij, procesov in vseh ostalih storitev, ki se dogajajo v okolju ter zaznamujejo naš vsakdan, pa naj bo to javni prevoz, brskanje po spletu ali uporaba določenih storitev. Na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije se trudimo v smeri zagotavljanja boljših pogojev za življenje in delo ljudi z okvarami vida, vendar pa gre pri vprašanju dostopnosti za področje, ki ga je potrebno reševati na sistemski ravni v povezavi s stalnim ozaveščanjem prebivalstva o potrebah slepih in slabovidnih,« je dejal Igor Miljavec, podpredsednik ZDSSS, ki v odsotnosti nadomešča predsednika ZDSSS, Mateja Žnuderla.

Vid je pri zaznavanju in prejemanju informacij iz okolja najpomembnejši čut, saj je večina informacij predstavljena v vizualni obliki, zato je pri oblikovanju informacij, označevanju poti in stavb, spletnem načrtovanju in na drugih področjih potrebno upoštevati tudi potrebe ljudi z okvarami vida. Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov države pogodbenice namreč med drugim zavezuje k sprejemanju ustreznih ukrepov, »s katerimi razvijajo, širijo in spremljajo uveljavljanje minimalnih standardov in smernic za dostopnost objektov, naprav in storitev, ki so namenjeni javnosti ali se zanjo opravljajo, ter da omogočijo izobraževanje vseh, ki jih zadeva urejanje dostopnosti, s katero se srečujejo invalidi.«

Število ljudi z okvarami vida po svetu narašča
»Svetovni dan vida in mednarodni dan bele palice tudi pri nas ne smeta biti neopažena. Po dostopnih podatkih ima v Sloveniji hude okvare vida osem do deset tisoč ljudi, resnejše okvare pa celo od 30 do 40 tisoč ljudi,« je še dodal Miljavec.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) najava, da je na svetu okoli 285 milijonov ljudi s hujšimi okvarami vida, od tega 39 milijonov slepih in 246 milijonov slabovidnih. Približno 90 odstotkov slabovidnega prebivalstva živi v državah v razvoju, pri čemer je kar 82 odstotkov slepih starih 50 let ali več. Zaradi demografskih sprememb in trenda staranja prebivalstva se pričakuje, da bo število okvar vida naraščalo vse do leta 2020. Na Svetovni zdravstveni organizaciji ocenjujejo, da je mogoče z ustreznimi preventivnimi ukrepi preprečiti 80 odstotkov vseh okvar vida.

Bela palica – simbol slepote
Bela palica je danes povsod po svetu priznana kot pripomoček, ki slepim ne pomaga zgolj pri orientaciji, ampak jim zagotavlja tudi varno hojo. Je pripomoček, ki služi kot pomoč za prepoznavanje in zaznavanje ključnih predmetov v okolju, ovir, strukture tal, vzpetin ipd. Istočasno simbolizira tudi osebno neodvisnost slepega ali slabovidnega.


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2024

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam