26.1. 2022

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je bila uspešna pri prijavi na Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023 pri Ministrstvu za Javno upravo.

Logotip Ministrstvo za javno upravo

Namen razpisa je spodbujanje razvoja digitalne preobrazbe nevladnih in prostovoljskih organizacij s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev ter višje ravni usposobljenosti njihovih zaposlenih in uporabnikov na področju informacijske družbe z namenom hitrega in uspešnega odzivanja na izzive in potrebe družbe ter dodatne spodbude širši digitalizaciji družbe.

Prijavili smo se na sklop B, kjer bomo izvedli optimizacija procesov in razširitev njihovega delovanja s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev za učinkovitejše delovanje NVO. Del projekta so tudi usposabljanja zaposlenih, članov in prostovoljcev za uporabo vpeljanih rešitev ter usposabljanja zaposlenih, članov in prostovoljcev za dvig digitalnih kompetenc.

CILJI PROJEKTA

S projektom Informatizacija ZDSSS želimo doseči digitalizacijo evidenc povezanih z našimi člani in storitvami, ki jih opravljajmo v okviru izvajanja posebnih socialnih programov. Z informatizacijo bomo poenotili evidence in preglede ter poenostavili poročanje ter omogočili enostavnejšo pripravo pregledov in analiz.

S projektom želimo izvesti tudi digitalizacijo poslovanja Zveze s ciljem pospešitve procesov (naročanje, poročanje, obračunavanje, ipd.), zagotavljanja večje preglednosti ter zmanjševanja obsega papirnega poslovanja in s tem povezanih stroškov.

Vse ključne ciljne skupine ( zaposleni, izvajalci programov oziroma medobčinska društva slepih in slabovidnih, prostovoljci in nagrajeni izvajalci storitev ter uporabniki storitev) bomo
ustrezno usposobili za uporabo razvitih rešitev. Ciljne skupine bomo usposobili tudi na področju za nas ključnih digitalnih kompetenc in to so delo na daljavo ter dostopnosti spletnih strani (WCAG).

AKTIVNOSTI PROJEKTA

V okviru projekta bomo izvajamo naslednje aktivnosti:

  • Vodenje in koordinacija
  • Razvoj evidence članstva
  • Razvoj podpore poslovanju
  • Usposabljanja uporabnikov za delo s programi
  • Usposabljanje za dvig digitalnih kompetenc
  • Spremembe pravilnikov in ureditev pravnih podlag
  • Promocijske aktivnosti

Sredstva in izvajanje

Odobrena višina sredstev, ki jih Ministrstvo za Javno upravo sofinancira za izvedbo projekta, je 58.993,99 €.
ZDSSS projekt izvaja skupaj s konzorcijskima partnerjema: MDSS Celje in Kranj.
Projekt se je začel 1.1.2022 in bo predvidoma trajal do 31.3.2023.

 

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam