Stane Florjančič se je rodil 27. septembra 1945 v Vižmarjah.
Osnovno šolo je obiskoval v Šentvidu in na Viču, nato pa se je vpisal na učiteljišče. Na Pedagoški akademiji je diplomiral iz tiflopedagogike. Usposabljal se je tudi na beograjski in zagrebški fakulteti za defektologijo. Izpopolnjeval se je na Danskem in kot strokovnjak na tem področju v naš prostor uvedel dolgo belo palico.

Fotografija Staneta Florjančiča

Stane Florjančič

Najprej je bil dve leti zaposlen v današnjem Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje CIRIUS Kamnik, nato se je zaposlil v tedanjem Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, kjer je ostal do upokojitve. Delal je na različnih področjih: kot vzgojitelj, predmetni učitelj, razrednik, mentor šolske skupnosti učencev, vodja tiflosekcijo, mobilni tiflopedagog, ravnatelj. V spomin mnogih pa se je zapisal kot učitelj orientacije in mobilnosti slepih in slabovidnih. Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije Soča je dvanajst let sodeloval pri rehabilitaciji slepih in slabovidnih. Danes poučuje študente inkluzivne pedagogike v Kopru.

Po zaposlitvi v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani se je začelo tudi zelo plodno sodelovanje z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije ter s posameznimi društvi. Vedno je spodbujal sodelovanje saj je prepričan, da gre za delo v korist slepih ne glede na to, ali se ti zbirajo v okviru posameznih društev ali pa šole za slepe. Pogosto je sodeloval na seminarjih za starše slepih in slabovidnih otrok in vodil plesne tečaje. Na področju orientacije in mobilnosti slepih je dejaven še danes, Dokaz za njegovo dolgoletno sodelovanje s slepimi in slabovidnimi je tudi častno članstvo v MDSS Ljubljana.

Zvočni posnetek prispevka


Razno

logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
Zadnje objave

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam