Nevenka Ahčan, roj. 5. novembra 1950 v Ljubljani, je vsa svoja službena leta delala na socialnem-družbenem področju.

Med mnogimi njenimi aktivnostmi se je še posebej izkazala v komisiji za vprašanja invalidov ter odboru za delo, zaposlovanje in socialno politiko v prvem slovenskem parlamentarnem obdobju, kot predsednica upravnega odbora Socialne zbornice Slovenije in članica sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.

Fotografija Nevenke Ahčan

Nevenka Ahčan

Vedno si je prizadevala razumeti posebne potrebe slepih in slabovidnih ter drugih invalidov. S svojim strokovnim znanjem, sposobnostmi, ustvarjalnostjo in dolgoletnimi izkušnjami je bistveno pripomogla k razvoju invalidskega varstva v Sloveniji ter k celostnemu razvoju Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, tako da se lahko ta primerja s podobnimi organizacijami v najrazvitejših evropskih državah. Oblikovala je številne sistemske predloge in praktične rešitve, ki jih je znala ustrezno utemeljevati in zagovarjati. Upravni odbor je leta 2007 skupščini zveze predlagal, da Nevenki Ahčan, dolgoletni tajnici zveze, na svoji 3. seji podeli naziv in listino častne članice zveze za zasluge, ki jih ima pri uresničevanju ciljev in nalog za slepe in slabovidne.

Zvočni posnetek prispevka


Razno

logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2024

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam