Minka Skaberne se je rodila 10. januarja 1882 v Kranju.
Pri 19 letih je postala učiteljica. Poučevala je po raznih ljubljanskih šolah ter si tako pridobila osnovno prakso in pogoje za poklicni izpit, ki ji je odprl pot do stalnega mesta na dekliškem učiteljišču. To mesto je dobila leta 1909, ko ji je bilo 27 let. Leta 1911 je na Dunaju opravila usposabljanje za pouk slepih.

fotografija Minke Skaberne

Minka Skaberne

Po prihodu slovenskih slepih vojakov v Ljubljano in ustanovitvi prvega zavoda za slepe se je zanjo začelo aktivno delo na vseh področjih: organizirala je tečaje za prepisovalke, nadzirala delo prostovoljk in pouk slepih na novo ustanovljenem zavodu, skrbela za brajevo knjižnico in za Dom slepih v Škofji Loki, ustanovljen leta 1936. Leta 1937 se je pri 55 letih upokojila kot profesorica učiteljišča. Leta 1946 je spet vodila prepisovanje knjig v Braillov točkopis. Prevzela je skrb za škofjeloško knjižnico slepih, postala odbornica Združenja slepih Jugoslavije za Slovenijo in ustanovila tako imenovano tretjo Braillovo knjižnico, kjer so pod njenim vodstvom prepisovali in izposojali v Braillovi pisavi pisane knjige po vsej Sloveniji. Pozneje se je temu delu pridružila še zvočna knjižnica in knjige iz Brajeve tiskarne. Vse tri knjižnice danes tvorijo centralno knjižnico za slepe in slabovidne v Sloveniji. Kljub strojnemu prepisovanju, ki se je postopoma uveljavljalo, ročno prepisovanje v Brajev točkopis ni izgubilo pomena in Minka Skaberne je neumorno delala do smrti 12. julija 1965. Na stotine knjig je bilo prepisanih na ta način.

Leta 1952 je bila odlikovana z redom dela 2. stopnje in z redom zaslug za narod 3. stopnje. Od leta 1956 je za svoje delo dobivala skromno plačilo. Na seji 20. oktobra 1962 v Dolenjskih toplicah je bila imenovana za častno članico. Leta 1964 je bila imenovana za pedagoško svetnico.

Zvočni posnetek prispevka


Razno

logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2024

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam