Julijana Bezjak (d. Bedjanič) se je rodila 3. junija 1912 v kmečki družini v Obrežu pri Središču ob Dravi.

Oče je bil kmet in poslanec v skupščini v Beogradu pred drugo svetovno vojno. Družina je imela 5 hčera (Marijo, Julijano, Angelo, Justino in Marto) in sina Jožeta. Po končani ljudski in meščanski šoli je obiskovala učiteljišče v Mariboru. Na Zavodu za socialno varstvo se je leta 1953 kot referentka med drugim neposredno seznanila s težkim življenjem slepih in slabovidnih.

Fotografija Julke (Julijane) Bezjak

Julka Bezjak

Prizadevno je pomagala pri vzpostavljanju organiziranega delovanja slepih na terenu. Tako je bistveno pripomogla k ustanovitvi prve področne organizacije slepih v Sloveniji leta 1948, društva slepih s sedežem v Ljutomeru. Julka Bezjak je zaradi pomoči slepim in slabovidnim postala častna članica današnje Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Listino o častnem članstvu ji je 31. maja 1971 podelila takratna predsednica zveze Mimi Breznik. Za svoje predano humanitarno delo, predvsem na področju slepih in slabovidnih, in za svojo predano in uspešno gledališko dejavnost je leta 1987 prejela red zaslug za narod s srebrno zvezdo. Kot funkcionarka in članica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Murska Sobota je Julka Bezjak ostala dejavna več kot 50 let, vse do svoje smrti 23. novembra 2002.

Zvočni posnetek prispevka


Razno

logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam