Jože Zupanc se je rodil 3. julija 1937 v Novem mestu.
Pri šestih letih je oslepel zaradi eksplozije italijanske bombe. Šolal se je v Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani in ga proti koncu šolanja predčasno zapustil zaradi nemirnega in neupogljivega duha, ki je bil vzrok za spor z vodstvom, kot tudi domačih razmer. Zadnji razred nižje gimnazije je obiskoval v domačem kraju. Začel je obiskovati večerno gimnazijo in se nato vpisal na Višjo upravno šolo Maribor, ki je svojo enoto imela v Novem mestu.

Fotografija Jožeta Zupanca

Jože Zupanc

Prvo zaposlitev je leta 1956 dobil na Okrajnem ljudskem odboru na telefonski centrali, kjer je ostal tudi po ustanovitvi občin. Tega leta je postal tudi predsednik današnjega Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Novo mesto. Bil je tudi podpredsednik Zveze slepih Slovenije in leta 1975 prevzel predsedniško funkcijo, ki mu jo je prepustila predhodnica Mimi Breznik. Leta 1980 je postal tajnik ZDSSS in to službo opravljal vse do upokojitve leta 1985. Predsedoval je tudi Zvezi slepih Jugoslavije. Je eden od ustanovnih članov Evropske zveze slepih. Med osamosvojitveno vojno je organiziral mrežo za obveščanje o aktivnostih jugoslovanske vojske na območjih Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Poseben center je pod njegovim vodstvom prejemal obvestila o preletih letal in helikopterjev in premikih drugih vozil. Za opisano dejavnost mu je Ministrstvo Republike Slovenije za obrambo leta 1993 podelilo posebno listino za izjemen prispevek in sodelovanje z omenjeno institucijo. Umrl je 16. septembra 2021.

Zvočni posnetek prispevka


Razno

logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam