Cvetka Rožanec se je rodila 27. septembra 1926 v Račici blizu Loke pri Zidanem Mostu.

Po končani štirirazredni osnovni šoli je nadaljevala šolanje na meščanski šoli v Šmihelu pri Novem mestu in nato na učiteljišču v Ljubljani. Na Pedagoški akademiji v Ljubljani je izredni študij tiflopedagogike sklenila z diplomskim delom Slep otrok ob vstopu v šolo. V Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani (današnjem Centru IRIS) se je zaposlila leta 1947 in v njem delala do leta 1981, ko se je upokojila. Najprej je opravljala vzgojno delo, pozneje pa je poučevala prvi in drugi razred osnovne šole.

Fotografija Cvetke Rožanec

Cvetka Rožanec

Specializirala se je prav za delo v začetnih razredih osnovne šole, svoje znanje na tem področju pa je poglabljala z izobraževanjem doma in v tujini. Poleg poučevanja v zavodu je pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije več kot štirideset let urejala časopis za slepe Moj prijatelj (v brajici). Kot priznanje za svoje dolgoletno požrtvovalno in plodno delo s slepimi je bila leta 1986 imenovana za častno članico Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Prejela je tudi druga priznanja: leta 1968 priznanje izobraževalne skupnosti Slovenije za uspehe pri vzgoji slepih otrok, leta 1979 ob 60-letnici zavoda zlato značko zavoda za sestavo Abecednika za slepe, za izobraževanje staršev predšolskih otrok in za uspehe v založniški dejavnosti, leta 1980 pa plaketo Društva defektologov Jugoslavije in priznanje Antona Skale za največje dosežke na področju defektologije.


Razno

logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam