Anton Kržišnik se je rodil 8. junija 1890 v Podobenu pri Poljanah.

Osnovno šolo je obiskoval v Poljanah, gimnazijo pa v Kranju. Pravo je doštudiral na Dunaju. Pred drugo svetovno vojno je kot sodnik služboval v Bosni in v Celju. Že leta 1941 se je povezal z OF in aktivno sodeloval v NOB do osvoboditve. Na drugem zasedanju Avnoja je bil izvoljen v nacionalni komite in prevzel področje za socialno politiko. Po osvoboditvi je opravljal dolžnost zveznega ministra za socialno skrbstvo vlade Republike Slovenije. Njegov prispevek k oblikovanju socialne politike ga uvršča med pomembne ustvarjalce na tem področju. Bil je tudi ljudski poslanec in podpredsednik skupščine Ljudske republike Slovenije.

Fotografija Antona Kržišnika

Anton Kržišnik

Anton Kržišnik se je kot minister za socialno skrbstvo 11. avgusta 1946 udeležil tudi ustanovne skupščine Združenja slepih Jugoslavije za Slovenijo, ki je bila v prostorih Ministrstva za socialno skrbstvo v Ljubljani, kjer je v uvodnem nagovoru obrazložil namen in pomen (ponovne) ustanovitve naše organizacije ter predlagal program, ki je usmerjal njeno delo. Med drugim je povedal: »Ta skupščina je dokaz, da slepi ne računate več na miloščino drugih ljudi, ki je bila za vas zgolj poniževanje, temveč, da si hočete s pomočjo svoje organizacije ustvariti sebi primerno življenje.«

Bil je predavatelj na Višji šoli za socialne delavce v Ljubljani. Pomembno je bilo njegovo nasprotovanje težnji, da bi Dom slepih preselili na Petrovo Brdo na koncu Selške doline. Dom slepih je bil poimenovan po njem: Center slepih in slabovidnih dr. Antona Kržišnika. Zveza slepih Slovenije je dr. Antona Kržišnika na redni seji skupščine v Dolenjskih toplicah 20. oktobra 1962 imenovala za častnega člana svoje organizacije. Umrl je 28. decembra 1973 v Ljubljani.

Zvočni posnetek prispevka


Razno

logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam

Dobrodelnost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim. Uporabite sledeč obrazec.
Zadnje objave

PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
Sledite nam