19.3. 2024

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Ljubljana, Groharjeva cesta 2, razpisuje prosto delovno mesto:
VODJA RAČUNOVODSTVA (m/ž)

Opis delovnega mesta:

 • Načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in nadziranje dela v računovodstvu;
 • zagotavljanje informacijske dejavnosti (računovodsko informiranje na podlagi knjigovodstva, računovodskega predračunavanja, računovodskega nadziranja in računovodskega analiziranja sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov, stroškov in odhodkov);
 • izdelava finančnega načrta in letnega poročila o poslovanju in zagotavljanju internih in eksternih poročil iz delovnega področja ZDSSS;
 • vodenje posebnih evidence o porabi namenskih javnih in drugih sredstev prejetih za delovanje Zveze, za izvajanje posebnih socialnih programov in naložbe po virih in stroškovnih mesti;
 • načrtovanje finančne likvidnosti;
 • sodelovanje z notranjimi in zunanjimi uporabniki računovodskih informacij in članicami Zveze;
 • priprava strokovnih podlag z delovnega področja za poslovne odločitve;
 • zagotavljanje, urejanje in vzdrževanje delovne dokumentacije.

Kandidati/kandidatke morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • VII. stopnja izobrazbe diplomirani ekonomist – smer računovodstvo ali podjetništvo in vsaj 3 leta na primerljivem delovnem mestu ali
 • VI. Stopnja izobrazbe, strokovni naziv preizkušenega računovodja in vsaj 5 let delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu

Zahtevana dodatna ali funkcionalna znanja:

 • Poznavanje predpisov, standardov z delovnega področja (delovanja invalidskih organizacij)
 • opravljen vozniški izpit B-kategorije
 • Znanje angleškega jezika
 • poznavanje programski orodij Microsoft Office (Word, Powerpoint, Outlook, Note), še prav posebej Excel zaradi priprave analitičnih podatkov ter baz podatkov;

Želena znanja:
Strokovni naziv preizkušeni računovodja

Želene kompetence:

 • Natančnost
 • Organiziranost
 • Analitične sposobnosti

Trajanje zaposlitve:
Za nedoločen čas, zaželjen nastop dela: takoj.

Vrsta zaposlitve:
polni delovni čas 40 ur/teden

Poskusno delo:
6 mesecev

Ponujeni plačilni razred z možnostjo napredovanja:
39. plačilni razred

Dodatne bonitete:

 • Plačevanje v dodatno pokojninsko zavarovanje (3. steber)
 • Mesečna stimulacija do 20%
 • Stimulativno delovno okolje
 • Fleksibilni delovni čas

Vloge z življenjepisom sprejemamo do vključno 1. 4. 2024 na elektronski naslov:
info@zveza-slepih.si Pri prijavi prosim navedite šifro razpisa:PF18899.

Še nekaj informacij o Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije ter obsegu dela:

 • Letni promet cca. 2,5 milijona EUR
 • Število zaposlenih: 52 (v času objave)
 • Število oseb v računovodstvu skupaj z vodjo: 2 – 3
 • Viri financiranja: 7 – 9

logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam