05.2. 2024

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije vse zainteresirane glasbene izvajalke in izvajalce ter avtorje vabi, da se predstavijo na tekmovanju za najboljšo skladbo slepih in slabovidnih »Pesem vidi dlje 2024«.
Izbor najboljše skladbe bo potekal v petek, 15.3.2024 v Domu oddiha ZDSSS na Okroglem (Okroglo 8, 4202 Naklo), s pričetkom ob 15. uri.

Na sliki je mikrofon

 1. POGOJI SODELOVANJA
  • Vsaj avtor besedila ali avtor glasbe IN eden od nastopajočih glasbenikov je slep ali slaboviden;
  • skladba je dolga največ 4 minute;
  • skladba se pošlje kot video ali zvočna datoteka z dodatnimi fotografijami;
  • glavni izvajalec ali vsaj polovica glavnih izvajalcev v večizvajalskih zasedbah prijavljene skladbe mora imeti stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji. To ne velja za spremljevalne izvajalce;
  • prijavitelj lahko prijavi samo eno skladbo.
  • Udeleženci se strinjajo, da se v primeru, da bodo izbrani, njihovo avdio, video in foto gradivo predvaja in objavi na spletu ter da so na voljo za morebitne intervjuje po koncu tekmovanja.

  Besedilo skladbe je lahko v katerem koli jeziku. Na odru lahko nastopi največ 10 izvajalcev, vključno s spremljevalnimi vokalisti. Skladba mora biti v celoti in v posameznih delih izvirna, je pa lahko že bila pred izborom predvajana javnosti.

  Poleg prijavljenih skladb si Zveza pridrži pravico neposredno povabiti k sodelovanju poljubno število avtorjev ali/in izvajalcev, ki jih po enakih kriterijih ovrednotita strokovna komisija ZDSSS in MDSS.

  V kolikor želite, lahko avtorsko skladbo prijavite na SAZAS ter jo s tem registrirate kot vaše avtorsko delo. Prijava skladbe na SAZAS ni pogoj za sodelovanje. Prijavne obrazce najdete na spletni strani SAZAS.

 2. ROK ZA PRIJAVO IN POSTOPEK PRIJAVE

  Prijavitelji lahko skladbo, ki izpolnjuje pogoje, prijavijo do vključno 25.2.2024 do polnoči.

  Prijavitelji prijavijo skladbe tako, da iz svojega poštnega predala pošljejo povezavo do datotek, ki jih naložijo preko brezplačne spletne aplikacije https://wetransfer.com (naložite datoteke :upload files, več možnosti: namesto Send email transfer izberite Get transfer link ter Get a link, nato nam preko e-maila pošljite to povezavo).

  Vse spodaj naštete datoteke pošljite na e-pošto info@zveza-slepih.si:

  • Posnetek skladbe v wav formatu (stereo, bitna globina: 16 ali 24 bitov, hitrost vzorčenja: 44.1 ali 48 kHZ)
  • Glasbena podlaga oz. matrica (enake zahteve kot za posnetek skladbe)
  • Besedilo skladbe (word ali rtf format)
  • Opis ustvarjalno – glasbenega delovanja izvajalca (kratek povzetek max 500 besed)

  Za tehnično pomoč se obrnite na Roka Fiamenga po elektronski pošti rok.fiamengo@zveza-slepih.si ali po telefonu 01 4700 250.

 3. POSTOPEK IZBIRE SKLADB

  Prispele prijave bo najkasneje v petih delovnih dneh po preteku roka za oddajo pregledala 4 članska strokovna žirija in v primeru velikega števila prijavljenih skladb opravila tudi predizbor in izbrala 10 skladb, ki se bodo uvrstile v finale.

  Seznam (največ 10) izbranih skladb in izvajalcev bo objavljen na spletni strani Zveze.

  Finalni izbor najboljše skladbe bo temeljil na največjem številu zbranih točk. Vrednotenje bo potekalo po principu točkovanja, in sicer na način seštevanja točk. Možne točke, ki se lahko dodelijo posamezni skladbi so 5,6,8,10 ali 12 točk.

  Točke bodo podeljene s strani:

  • 4 članske strokovne žirije (v sestavi člana UO, ki je zadolžen za področje kulture, slepega ali slabovidnega predstavnika glasbenikov ter 2 zunanjih članov – 2 slovenska uveljavljena glasbenika oziroma glasbenici). Glasovi vseh članov se seštejejo. Pet skladb, ki prejme najvišji seštevek točk se ovrednoti od 12 točk (najvišje možno število) do 5 točk (najnižje možno število);
  • Glasov medobčinskih društev slepih in slabovidnih. Vsako MDSS izvede glasovanje po predstavljenih točkah, torej pet skladb, ki prejme najvišji seštevek točk se ovrednoti od 12 točk (najvišje možno število) do 5 točk (najnižje možno število). Glasovi vseh medobčinskih društev se seštejejo. Vrednotenje MDSSS pošljejo Zvezi najkasneje do 11.3.2024.

  V primeru, da dve skladbi ali več skladb doseže enako število glasov ima prednost tista skladba, ki je največkrat prejela višje število točk pri glasovanju MDSSS. Če tudi v tem primeru ne dobimo zmagovalne skladbe, se izvede žreb.

  Zveza lahko s prijavitelji skladb, ki bodo izbrane v tekmovalni program izbora »Pesem vidi dlje 2024«, po potrebi pa tudi z avtorji in izvajalci teh skladb, sklene pogodbe, s katerimi se uredijo medsebojna razmerja pri sodelovanju na izboru.

 4. POTEK ZAKLJUČNE PRIREDITVE

  Zaključna prireditev »Pesem vidi dlje 2024« se bo odvijala v Domu oddiha ZDSSS na Okroglem (Okroglo 8, 4202 Naklo) dne 15. 3. 2024 s pričetkom ob 15:00 uri.
  Dogodek bo odprt za občinstvo, prenašali pa ga bomo tudi v živo preko Youtube kanala, aplikacije FB in spletne strani Zveze. Naknadno bo posnetek objavljen na Youtube kanalu Zveze.
  Prijavljeni izvajalci (oziroma največ 10, v primeru več prijavljenih) se nam bodo predstavili na odru velike jedilnice. Zaradi tehničnih in prostorskih omejitev nastop v živo ne bo mogoč, zato bodo izvajalci pesem odpeli oziroma odigrali na glasbeno matrico.
  Po zaključku nastopov bo sledilo seštevanje glasov, nastop glasbenega gosta ter nato slavnostna razglasitev zmagovalca.
  Po zaključenem uradnem delu prireditve bo sledila pogostitev za nastopajoče in obiskovalce.
  Zveza krije stroške pogostitve, organizacijo dogodka ter uporabo prostorov na Okroglem.
  Za avtorje besedila, glasbe ter izvajalce ni predvideno povračilo stroškov. Zmagovalcu bo omogočen kvaliteten studijski posnetek ter podpora in pomoč pri snemanju skladbe.
  V primeru manj kot 5 prijav (2 – 4 prijavljene skladbe) se bo prireditev namesto na Okroglem odvijala v prostorih Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne (Kotnikova 32, 1000 Ljubljana) ob istem predvidenem terminu. V tem primeru bo program dogodka znan po izteku roka za prijavo skladb.
  V primeru, da prejmemo samo eno prijavo skladbe, bo le-ta avtomatsko postala najboljša skladba slepih in slabovidnih leta 2024, slavnostna prireditev pa v tem primeru odpade.

 5. PRIJAVA NA DOGODEK (INFORMACIJE ZA OBISKOVALCE PRIREDITVE)

  Iz vsakega medobčinskega društva se lahko zaključne prireditve udeleži največ 5 obiskovalcev. Prosimo, da željo po udeležbi na prireditev prijavljate preko društev in ne neposredno na Zvezi. Društva naj seznam obiskovalcev javijo najkasneje do 1.3.2024.
  Zaključne prireditve se lahko udeleži največ 45 zunanjih obiskovalcev. Če skupno število prijavljenih po posameznih društev do zgoraj navedenega roka ne bo doseglo 45, bomo odprli prijave tudi za vse ostale, ki bi se želeli prijaviti.
  Za več informacij se lahko obrnete na elektronski naslov info@zveza-slepih.si ali po telefonu na številko 01 4700 211 (tajništvo Zveze).

 6. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
  S prijavo skladbe dovoljujete, da Zveza obdeluje vaše osebne podatke za potrebe izvedbe dogodka. Prav tako dovoljujete fotografiranje in avdio-video snemanje ter objavo fotografij (z navedbo imena in priimka in podatkov o skladbi), dovoljujete tudi objavo slikovnega in video gradiva za publikacije, promocijo in izvajanje posebnih socialnih programov Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.
  Zveza in MDSS ne bodo osebnih podatkov uporabili za druge namene, kot je tekmovanje »Pesem vidi dlje 2024«. V okviru izvedbe bosta omejen obseg osebnih podatkov (zgolj tiste, ki jih potrebuje za ovrednotenje) posredovali zunanjim članom ocenjevalne komisije/žirije, ki se bodo z izjavo zavezali k skrbnemu ravnanju in varstvu osebnih podatkov.
  V okviru izvedbe pa bodo naslednji osebni podatki posredovani javnosti (promocija, morebitni novinarski prispevki) za potrebe uveljavljanja navedenega namena: ime in priimek izvajalcev, opis ustvarjalno- glasbenega delovanja izvajalca, avdio in /ali video posnetki glasu in podobe.
  Ob prijavi na tekmovanje za najboljšo slovensko skladbo »Pesem vidi dlje 2024« se prijavitelj strinja s pogoji sodelovanja, postopkom izbire skladb ter vsemi ostalimi določili razpisa.

Prepričani, da bomo ponovno izpeljali lep dogodek z dobrim vzdušjem in povezanostjo v glasbi, nenazadnje pa bomo tudi obogatili slovensko glasbeno sceno. Tekmovalci in občinstvo ste tisti, zaradi katerih bo to mogoče.

Veselimo se vaših skladb.


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam