22.8. 2023

Zakon o dolgotrajni oskrbi in dodatek za pomoč in postrežbo

Pripravil: Brane But

Objavljeno v reviji: Rikoss 2023 / 3

V novem Zakonu o dolgotrajni oskrbi ZDOsk-1 (Ur. list RS, št. 84/23) smo uspeli v celoti ohraniti pravico slepih in slabovidnih do dodatka za pomoč in postrežbo v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2.

Državni zbor RS je dne 17. 7. 2023 sprejel novi Zakon o dolgotrajni oskrbi ZDOsk-1, objavljen je v Uradnem listu RS, št. 84/2023 z dne 2. 8. 2023, veljati je začel naslednji dan po objavi v Uradnem listu. V določbah ZDOsk-1 smo uspeli v celoti ohraniti pravico do dodatka za pomoč in postrežbo za slepe in slabovidne v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2.

V besedilu predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je dne 26. 6. 2023 Vlada RS posredovala Državnemu zboru RS v obravnavo in sprejem, so bili v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 v celoti črtani vsi členi, ki opredeljujejo dodatek za pomoč in postrežbo ter v vseh členih črtane besede »dodatek za pomoč in postrežbo«. Tako bi bil dodatek za pomoč in postrežbo v ZPIZ-2 v celoti črtan in bi tako po tem zakonu prenehala pravica do dodatka za pomoč in postrežbo. Prva točka 144. člena predloga ZDOsk-1 se je namreč glasila:

(1) V ZPIZ-2 se s 1. decembrom 2025 prenehajo uporabljati prvi odstavek 3. člena v delu, ki se nanaša na dodatek za pomoč in postrežbo, 9. točka 7. člena, tretji odstavek 26. člena v delu, ki se nanaša na dodatek za pomoč in postrežbo 99., 100., 101., 102., 103., 104., 128., tretji odstavek 108. člena v delu, ki se nanaša na dodatek za pomoč in postrežbo ter prvi odstavek 181. člena v delu, ki se nanaša na dodatek za pomoč in postrežbo.

Izguba dodatka za pomoč in postrežbo v ZPIZ-2 bi bila še toliko bolj pomembna, ker ZDOsk-1 ne prepoznava slepih in slabovidnih kot upravičence do dolgotrajne oskrbe. Slepi in slabovidni bi tako ostali brez pravice do dodatka za pomoč in postrežbo po ZPIZ-2 in brez pravice do dolgotrajne oskrbe.

Seveda s tem pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije nismo bili zadovoljni, s tehtnimi argumenti in več predlogov amandmajev smo se zelo intenzivno obrnili na koalicijo. Koalicijske poslanske skupine so razumele in sprejele naše argumente in prizadevanje za ohranitev dodatka za pomoč in postrežbo v ZPIZ-2. Predlagale in sprejele so amandma k prvi točki 144. člena, tako da to besedilo v sprejetem ZDOsk-1 v novem 145. členu glasi:

(1) V ZPIZ-2 se s 1. decembrom 2025 prenehajo uporabljati prvi odstavek 3. člena v delu, ki se nanaša na dodatek za pomoč in postrežbo, 9. točka 7. člena, tretji odstavek 26. člena v delu, ki se nanaša na dodatek za pomoč in postrežbo, 99., 100., 101., 102., 103., 104., prvi do peti odstavek 128. člena, tretji odstavek 108. člena v delu, ki se nanaša na dodatek za pomoč in postrežbo ter prvi odstavek 181. člena v delu, ki se nanaša na dodatek za pomoč in postrežbo, razen za slepe in slabovidne osebe, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za vojne invalide, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja vojne invalide, za katere se vse navedene določbe še naprej uporabljajo.

Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 smo tako uspeli v celoti ohraniti, za slepe in slabovidne se določila zakona v ničemer ne spremenijo in se še naprej uporabljajo nespremenjena. Čaka pa nas še prizadevanje za oblikovanje ocenjevalne lestvice v izvršilnem predpisu ZDOsk-1 za ocenjevanje upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, ki bo prepoznavala pravico slepih in slabovidnih, da so po potrebi upravičeni do storitev dolgotrajne oskrbe.


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam