16.8. 2023

V Domu oddiha Mimi Breznik Zveze društev slepih in slabovidnih v Izoli poteka posebni socialni program ohranjevanja zdravja slepih in slabovidnih na vsakih deset dni (dekada) za 45 uporabnikov in njihovih spremljevalcev ali svojcev od 10. junija do 15. septembra. Na enodnevnih obiskih pa občasno dodatno gostijo tudi do 50 slepih in slabovidnih iz Medobčinskih društev slepih in slabovidnih po Sloveniji, ki se udeležujejo »kopalnega dne«; ta pa vključuje kopanje na prilagojeni plaži ter kosilo v domu.

Namen programa je ohranjanje in krepitev tako telesnega, duševnega in socialnega zdravja slepih in slabovidnih kakor tudi njihovih bližnjih, razbremenitev in sprostitev ter večja socialna vključenost. Program tako temelji na sprostitvi, druženju z izmenjavo izkušenj in dodatnimi strokovnimi vsebinami.

Program omogoča slepim in slabovidnim, da koristijo različne oblike aktivnosti za ohranjevanje zdravja v prilagojenih objektih (prilagojenost doma in neposredne okolice – plaža, prilagojenost storitev. Zaradi kontinuitete izvajanja programa na isti lokaciji pa je pomembna tudi samostojna orientacija po bližnji in daljni okolici Doma, se pravi po Izoli.

Zakaj je to za slepe pomembno? Ne glede na to, da se velikokrat programov udeležujejo s spremljevalcem, jim prilagojenost objekta nudi višjo mero samostojnosti, kot drugi objekti na slovenski ali kakšni drugi obali v tujini. Dom je tako opremljen s taktilnimi oznakami, storitve so organizirane v obliki polnega penziona z upoštevanjem potreb slepih in slabovidnih (usposobljeno osebje za spremljanje slepih in slabovidnih zna v vsakem trenutku nuditi pomoč in spremstvo slepi osebi, postrežena hrana in orientacija na krožniku in mizi po sistemu ure, taktilne oznake se nahajajo tudi na plaži, ki slepim omogoča dostopnost z vodili in zvočnikom ob vstopu v morje, celotna plaža je zavarovana z ograjami, da se kdo ne poškoduje).

V Domu oddiha Mimi Breznik v Izoli se skozi vse leto izvajajo posebni socialni programi, ki jih izvajajo tako Zveza kot 9 medobčinskih društev slepih in slabovidnih po Sloveniji. Vsa ta srečanja so na nek način tudi sestavni del ohranjevanja zdravja. V poletni sezoni pa program poteka v obliki dekad, t.j. 10 dnevnih obdobij. V dom v Izoli se naši člani vedno radi vračajo in jim tako predstavlja okolje, kjer se počutijo dobro, sprejeto, najdejo strokovne vsebine zase, pridobijo nove informacije in si v okviru druženja z drugimi slepimi in slabovidnimi izmenjujejo izkušnje na področju življenja in dela slepih in slabovidnih.

Tudi v poletnem času ne gre za klasično letovanje, temveč omogočamo dodatne socialne vsebine, ki se zvrstijo v vseh dekadah. Nekatere vsebine ostajajo vsa leta enake, druge se vsako leto spreminjajo, so pa vezane na zdravje in rekreacijo, medosebne odnose, tehnično računalniška znanja s poudarkom na uporabi sodobnih komunikacijskih tehnologij, poznavanja zakonodajnih pravic slepih in slabovidnih, vsebine za krepitev samostojnosti slepih in slabovidnih, prilagojene oblike vseživljenjskega učenja itd.

V letošnjem letu so dodatne vsebine: – jutranja telovadba, dihalne vaje in vaje za sproščanje, masaža na plaži, merjenje sladkorja v krvi in krvnega tlaka in predstavitev mobilne aplikacije BLINDA, ki slepim in slabovidnim osebam omogoča enostaven dostop do preko 9.000 zvočnih knjig v slovenskem, hrvaškem in nemškem jeziku.

Na 1. radijskem programu RTV Slovenija je bil objavljen prispevek: Dom slepih in slabovidnih Mimi Breznik v Izoli

Matej Žnuderl odgovarja na vprašanja novinarja na plaži slepih v Izoli

Novinar se na plaži v Izoli pogovarja s slepimi in slabovidnimi obiskovalci.


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2024

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam