21.4. 2023

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je v soboto, 15. aprila 2023, v prostorih Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne v Ljubljani izvedla že 31. tekmovanje v branju in pisanju brajeve pisave ter 10-prstnem tipkanju. Prisotnih je bilo 8 tekmovalcev. Pred tekmovanjem je potekal pogovor z gostoma, tiflopedagoginjo Urško Lah in članom ZDSSS Timotejem Skledarjem, ki se je po izgubi vida v odrasli dobi naučil brajice. Pogovor je vodil dolgoletni sodelavec ZDSSS Dušan Brešar Mlakar, ki se je z gostoma pogovarjal o zgodovini in pomenu brajice za slepe.

Fotografija udeležencev z 31. tekmovanja brajice

Tekmovanje je potekalo v treh kategorijah.
V 1. kategoriji so tekmovali tisti, ki so se naučili brajice v katerikoli redni šoli za slepe med rednim izobraževanjem. V tej kategoriji so letos tekmovali štirje. Prvo mesto je zasedel Sebastjan Kamenik, ki je dosegel 63 točk. Drugo mesto je pripadlo Andreju Kukovcu z 58 točkami. Na tretje mesto se je uvrstila Jana Povalej s 55 točkami.

V 2. kategoriji so tekmovali tisti, ki so se naučili brajice v okviru izvajanja programa socialne rehabilitacije slepih oz. na drugih tečajih po končanem rednem šolanju. V tej kategoriji sta tekmovala Darja Ter, ki se je s 46 točkami uvrstila na prvo mesto, in Timotej Skledar, ki je z 38 točkami zasedel drugo mesto.

Tisti, ki so usposobljeni za branje in pisanje s pomočjo računalniške opreme (računalniške tipkovnice in brajeve vrstice) ne glede na način učenja brajice so tekmovali v 3. kategoriji. Zmagala je Silva Pregl s 46 točkami, drugo mesto je pripadlo Ireni Mihelj, ki je dosegla 42 točk.

Težavnost besedila za branje in pisanje je bila prilagojena posamezni kategoriji. Tehniko branja si je izbral vsak tekmovalec sam. Kakovost in količino prebranega oz. napisanega besedila je ocenjevala tričlanska komisija.

Pomen brajice se kaže na področju izobraževanja in zaposlovanja. Brez brajice bi bili slepi močno omejeni pri dostopu do pisnih gradiv in opravljanju šolskih in drugih nalog. Brajica jim omogoča, da v celoti sodelujejo v izobraževalnem procesu in dosežejo svoje cilje. Posledično je brajica pomemben dejavnik pri zagotavljanju njihove zaposlitve.


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam