08.3. 2023

Ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žena, Evropski invalidski forum (EDF) in Odbor žensk, v katerem je NSIOS zastopan preko Barbare Krejči Piry na predlog Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, opozarjata, da se invalidne ženske in dekleta še naprej soočajo s številnimi oblikami diskriminacije, zlorabe in nasilja po vsej Evropi in po svetu.

V svoji izjavi so zapisali naslednje:

Še vedno se borimo za enake plače, spolne in reproduktivne pravice ter proti nasilju, zlorabam, spolnemu izkoriščanju in na splošno za svet, ustvarjen za invalide. jasno je, da krčenje pravic žensk ostaja realnost. Za invalidke to pomeni brezposelnost; revščina zaposlenih in brezposelnih; prisilni splav, prisilna kontracepcija in prisilna sterilizacija; spolno izkoriščanje; fizično, psihično in ekonomsko nasilje; in pomanjkanje civilne in politične zastopanosti med mnogimi drugimi vprašanji.

Članice EDF komiteja, ki v rokah držijo plakate z napisom Stop nasilju nad ženskami z oviranostmi

Danes in vsak dan stojimo ob strani ženskega gibanja, da branimo pravice žensk v vsej njihovi raznolikosti.

Leta 2023 pozivamo EU in vse njene države članice, naj nujno ukrepajo na treh področjih:

1. Nasilje nad ženskami: EU in države članice morajo sprejeti konkretne ukrepe za boj proti nasilju nad ženskami:
Vključiti vidike invalidnih žensk in deklet v vse pobude za boj proti nasilju na podlagi spola, zbirati podatke o spolu ter izvajajte poizvedbe in raziskave o nasilju nad ženskami.
Kriminalizirati prisilno sterilizacijo v skladu s predlagano direktivo o boju proti nasilju nad ženskami.
Zaključiti pristop EU k Istanbulski konvenciji in njeno hitro izvajanje v državah EU.

2. Socialne politike: EU in države članice se morajo boriti proti diskriminaciji in socialni izključenosti, s katero se soočajo invalidne ženske. Pozivamo predvsem k ukrepom za popoln dostop do izobraževanja in spodbujanje dostopa do dela ter boj proti revščini delavcev. Invalidke morajo biti v celoti in izrecno vključene v paket za zaposlovanje, ki ga je razvila Evropska komisija v okviru strategije EU za pravice invalidov.

3. Državljanska in politična udeležba: invalidke so tudi voditeljice in strokovnjakinje. V letu pred naslednjimi evropskimi volitvami morajo EU in države članice podpirati državljansko in politično udejstvovanje ter sodelovanje invalidk. Vse države morajo zagotoviti in spodbujati pravico invalidnih žensk do glasovanja in kandidiranja. Na ravni EU in držav članic je treba nujno sprejeti posebne ukrepe za boj proti spletnemu in nadlegovanju kandidatov ter nasilju nad ženskami na volitvah.

Letos bomo delali na Tretjem EDF Manifestu o invalidnih ženskah. Razmišljal bo o ključnih izzivih, s katerimi se še naprej soočajo invalidne ženske in dekleta ter izpostavil naša ključna vprašanja in priporočila za Evropo enakosti spolov, znotraj in zunaj invalidskega gibanja. Čas je, da se zavzamemo za vse pravice žensk.


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam