05.12. 2022

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Ljubljana, Groharjeva cesta 2, razpisuje prosto delovno mesto: STROKOVNI VODJA OSEBNE ASISTENCE (m/ž) ZVEZE DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE ki bo izvajal sledeče naloge:

• priprava, organizacija in analiza dela osebnih asistentov na podlagi individualnih načrtov, upoštevajoč mnenja in odločbe pristojnih institucij, ki izdajajo navedene dokumente;
• organizacija, spremljanje in vodenje kadrovske evidence o zaposlenih osebnih asistentih;
• priprava, organizacija in analiza izobraževanja osebnih asistentov v skladu s predpisi, ki urejajo področje osebne asistence;
• priprava vlog in prijav na razpise, ki so povezani s programom osebne asistence;
• priprava vsebinskih in finančnih poročil o izvajanju osebne asistence v sodelovanju tajnikom Zveze, z vodjo programov Zveze in računovodstvom Zveze;
• spremljanje sprememb in dopolnitev zakonodaje in predpisov s področja osebne asistence;
• priprava predlogov sprememb in dopolnitev predpisov s področja osebne asistence;
• sodelovanje z drugimi izvajalci osebne asistence, ki so vpisani v register izvajalcev osebne asistence na pristojnem ministrstvu za invalidsko varstvo;
• urejanje in vzdrževanje delovne dokumentacije in evidenc;
• druga dela in naloge po navodilih vodje programov in tajnika Zveze.

Kandidati/ke morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ustrezna izobrazba po 69. členu Zakona o socialnem varstvu
– strokovni izpit iz področja socialnega varstva za strokovne delavce po 69. členu Zakona o socialnem varstvu
– najmanj 1 leto delovnih izkušenj; prednost imajo kandidati/tke, ki poznajo področje osebne asistence
– poznavanje orodij Microsoft Office 365, sodobnih računalniških aplikacij
Dodatna zaželena znanja:
– vozniški izpit B – kategorije

Z izbranim kandidatom/tko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.
Trajanje zaposlitve: predvidoma 24 mesecev.

Vloge z življenjepisom, motivacijskim pismom ter dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do 10. 12. 2022 na naslov Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, z oznako »Za razpis na delovno mesto STROKOVNI VODJA« ali na elektronski naslov: info@zveza-slepih.si.

Za več informacij se lahko obrnete na tajništvo ZDSSS, tel 01 4700 211.


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam