06.4. 2022

Predstavniki Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (Matej Žnuderl predsednik, Štefan Kušar tajnik, Polona Car vodja posebnih socialnih programov in Sanja Kos članica UO ter predsednica MDSS Celje) so se udeležili slavnostne otvoritve Nacionalnega centra za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih (CRSS) na Očesni kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Sodobni, novi prostori so približek domačega okolja, v katerih se bodo slepi in slabovidni privajali na čim večjo samostojnost in čim širšo vključenost v zasebno, poklicno in javno življenje.
Nosilec in izvajalec programa CRSS je Očesna klinika UKC Ljubljana s partnerji Zvezo slepih in slabovidnih Slovenije, Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom RS ter sodelujočimi različnimi strokovnjaki s specialnimi znanji oziroma izkušnjami, ki so potrebne pri izvajanju rehabilitacije. Cilj rehabilitacije je posameznika z delno ali popolno izgubo vida usposobiti za čim bolj neodvisno življenje ter vključevanje v zasebno, poklicno in javno življenje.
»Pravijo, da vsak vidi svet skozi svoje oči. Vid je čut, na katerega se zanašamo od trenutka, ko se zjutraj zbudimo, pomaga nam pri orientaciji in socializaciji. Ravno zato njegova okvara ali celo izguba izjemno prizadene posameznika in vzbuja zaskrbljenost na zdravstveni ter družbeni ravni,« je uvodoma povedal minister Janez Poklukar.
Dosedanji prostori Očesne klinike so bili za kakovostno izvajanje programa bistveno premajhni, nefunkcionalni in niso omogočali izkoriščanja vsega znanja in razpoložljive opreme. Prenovljeni prostori so prilagojeni specifičnim potrebam za rehabilitacijo slepih in slabovidnih otrok, mladostnikov in odraslih ter vključujejo: sobo za testiranje, vzorčno stanovanje, senzorno taktilno sobo, dnevno sobo, predavalnico, čakalnico ter prostore namenjene tiflopedagogom, zdravnikom, socialnim delavcem, psihologom, administraciji in medicinskim sestram.
Investicija v višini več kot milijon evrov bo omogočila boljšo kakovost in dostopnost programa celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih ter hkrati omilila ekonomsko in družbeno breme slabovidnosti in slepote.
Minister Poklukar z zaposlenimi iz Očesne klinike
Minister Poklukar z generalnim direktorjem Kliničnega centra Ljubljana slavnostno reže trak v družbi predstojnice prof. dr. Globočnik
– Polona Car in Sanja Kos pod uradnim napisom Nacionalni center za rehabilitacijo slepih in slabovidnih


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam