12.4. 2022

Blinda je projekt osmih partnerskih organizacij iz Slovenije, Nemčije in Hrvaške. Namen projekta je razviti tehnologijo, ki bo slepim in slabovidnim osebam omogočala enostaven dostop do zvočnih knjig in drugih zvočnih vsebin, preko mobilnih aplikacij Blinda, v skladu z Marakeško pogodbo.

Sestanek v Zagrebu

Partnerji v projektu Blinda, ki neposredno pomagajo slepim in slabovidnim:

ZDSSS – Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) s sedežem v Ljubljani, Slovenija, ustanovljena leta 1920, je reprezentativna, nacionalna, nevladna invalidska organizacija v Republiki Sloveniji, za zastopanje slepih in slabovidnih. ZDSSS si prizadeva izboljšati izobraževalne in zaposlitvene možnosti, socialno in zdravstveno varstvo ter pomagati slepim in slabovidnim do polnega in samostojnega življenja.

BLISTA – Die Deutsche Blindenstudienanstalt e. V.

Deutsche Blindenstudienanstalt e. V. (BLISTA) s sedežem v Marburgu v Nemčiji, ustanovljena leta 1916, je izobraževalna ustanova, prilagojena posebnim potrebam slepih in slabovidnih oseb, ki ponuja različne šolske in poklicne kvalifikacije. Vključuje tudi edino dodiplomsko gimnazijo za dijake s slepoto in slabovidnostjo v Nemčiji ter kompetenčni center za slepe in slabovidne.

DBSV – Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e. V.

Nemško združenje za slepe in slabovidne (DBSV) ima sedež v Berlinu v Nemčiji in je bilo ustanovljeno leta 1912. DBSV je združenje za samopomoč za očesne bolnike ter slepe in slabovidne. Svoje temeljne naloge društvo vidi v svetovanju tem ljudem in v zastopanju njihovih interesov.

Sestanek v Berlinu

Zaklada Čujem, verjamem, vidim

Fundacija Čujem, verjamem, vidim ima sedež v Zagrebu na Hrvaškem. Namen Fundacije je pomagati mladim pri izobraževanju, pomagati invalidnim otrokom in študentom pri izobraževanju, spodbujati vseživljenjsko učenje in omogočati dostop do literature za slepe in slabovidne osebe. Fundacija je ustanovila tudi posebno knjižnico zvočnih knjig.

Partnerji, ki razvijajo tehnologijo (Blinda CMS in mobilna aplikacija Blinda):

Audibook d. o. o.

Audibook d. o. o. je tehnološko podjetje s sedežem v Ljubljani. Specializirano je za razvoj programskih rešitev za založništvo in distribucijo avdio knjig in je tudi založnik avdio knjig. Audiobook je vodilno slovensko podjetje na področju razvoja mobilnih aplikacij ter spletne platforme za dostop, prenos in poslušanje zvočnih knjig. Audibook ima v projektu Blinda vlogo koordinatorja projekta in razvijalca sistema za upravljanje vsebin Blinda CMS.

IJS – Institut Jožef Stefan

Inštitut Jožef Stefan s sedežem v Ljubljani, je vodilni slovenski znanstveno-raziskovalni inštitut, ki pokriva širok spekter temeljnih in aplikativnih raziskav. Okoli 1050 zaposlenih je specializirano za področja naravoslovnih in tehniških znanosti ter znanosti o življenju.
Institut izvaja vrhunske raziskave in razvoj tehnologij, kot so nanotehnologije, novi materiali, biotehnologije, tehnologije vodenja in proizvodnje, komunikacijske tehnologije, računalniške tehnologije in tehnologije znanja, okoljske tehnologije in reaktorske tehnologije. Njihovo sodelovanje pri projektu Blinda je osredotočeno na implementacijo glasovne sinteze.

Sestanek v Berlinu

A – Soft Opatija doo

A-soft d. o. o. s sedežem v Opatiji na Hrvaškem je IT podjetje, ki že več kot 20 let uporablja inovativne in vrhunske rešitve za optimizacijo in upravljanje poslovnih procesov v različnih korporacijah in institucijah. Njihova vloga pri projektu je razvoj mobilne aplikacije Blinda za operacijske sisteme Android in iOS.

Partner, ki pripravlja programe mentoriranja in usposabljanja:

Udruga MEB

Združenje MEB ima sedež v Završje Loborsko na Hrvaškem. Ustanovljeno je bilo leta 2012 z namenom omogočanja in spodbujanja celovite socialne vključenosti za vse. Glavne dejavnosti društva so: Izobraževanje posameznikov s predavanji, seminarji, delavnicami in razstavami za spodbujanje celovite socialne vključenosti, priprava, organizacija in izvedba izobraževanja za višjo kakovost življenja, priprava in izdaja tiskanega, avdiovizualnega gradiva, spremljanje in predlaganje sprememb zakonskih in drugih predpisov za zagotavljanje boljše socialne vključenosti, …

Partnerji pri projektu - logo


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam