10.1. 2022

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) obvešča, da je ponovno zaživela Evropska kartica ugodnosti za invalide (EU kartica ugodnosti), ki je bila prvič uvedena leta 2017 v okviru istoimenskega pilotnega projekta. Osnovni namen kartice je omogočiti enotnejšo obravnavo in specifične ugodnosti invalidom pri sodelujočih ponudnikih, predvsem na področju prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa. O projektu in njegovem poteku vas bomo v prihodnje redno obveščali, hkrati pa vabimo vse upravičence, da si zagotovijo EU kartico, spremljajo novosti in koristijo vse prednosti, ki jih EU kartica ugodnosti prinaša.

Nosilec projekta Izboljšanje dostopnosti blaga in storitev za invalide z Evropsko kartico ugodnosti je Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), kot projektni partner pa sodeluje Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Projekt bo prispeval k večji socialni vključenosti oseb z različnimi oblikami invalidnosti, ugodnosti iz naslova EU kartice ugodnosti pa bodo omogočale zmanjševanje tveganja revščine invalidov.

Projektne aktivnosti bodo spodbudile aktivno in enako vključevanje invalidov v družbo ter omogočanje fizične in digitalne dostopnosti ponudnikov. Projekt nadgrajuje v letih 2016 in 2017 izvedeni pilotni projekt Evropska kartica ugodnosti za invalide, ki so ga v partnerstvu izvajali Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za javno upravo in NSIOS. V okviru projekta sta bila izdelana spletna stran in mobilna aplikacija projekta, kjer so vsi ponudniki in njihove ugodnosti razvrščeni po krajih in prednostnih področjih, kjer je vključevanje še posebej potrebno: mobilnost, turizem, kulturne dejavnosti, šport in rekreacija itd.

V nadaljevanju projekta bosta projektna partnerja povečala tako število ponudnikov ugodnosti (tudi komercialnih) kot tudi imetnikov Evropske kartice ugodnosti za invalide, ki je brezplačna in jo invalidi dobijo na katerikoli od upravnih enot. Nezaposleni imetniki EU kartice ugodnosti so med drugim upravičeni tudi do brezplačnega prevoza v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu.

Več na spletni strani EU kartica ugodnosti za invalide: https://www.invalidska-kartica.si/

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS)

Leta 1991 je bil ustanovljen Svet invalidskih organizacij Slovenije, ki se je v skladu z Zakonom o invalidskih organizacijah, sprejetim leta 2002, leta 2005 preoblikoval v Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS). Je nevladna organizacija, v kateri se prostovoljno združuje 24 reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni v Republiki Sloveniji. NSIOS zastopa interese več kot 170 000 slovenskih invalidov in njihovih družinskih članov, vključenih v invalidske organizacije na različnih ravneh, in je polnopravni član Evropskega invalidskega foruma (European Disability Forum – EDF).

NSIOS in njegove članice si prizadevajo za enakopravno uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin invalidov. NSIOS spremlja sodobne evropske invalidske politike in jih povzema svojim članicam, aktivno se vključuje v zakonodajne postopke in priprave predpisov in dokumentov ter deluje na širšem področju človekovih pravic, izobraževanja, zaposlovanja, dostopnosti, vključenosti in ozaveščanje.
Več informacij:

Tel: 01 472 05 11
info@nsios.si


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam