10.9. 2021

Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne in Hortikulturno društvo Maribor v Nacionalni meseca skupnega branja 2021 z zvočno knjigo – Vodnik po izjemnih drevesih v mestnih parkih Maribora.

Ob Nacionalnem mesecu branja, ki poteka od 8. septembra 2021 dalje, bodo sodelujoči deležniki, z različnimi aktivnostmi ali projekti podprli prizadevanja za boljšo pismenost ter dvig zavesti o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu. Svoj dogodek z napovedjo in kratko predstavitvijo svoje dejavnosti, projekta ali programa lahko prijavi vsak sodelujoči na tej povezavi: https://nmsb.pismen.si/dogodki/prijavi/ in tudi na ta način pripomore k večanju stopnje pismenosti!

Bralno društvo Slovenije z ostalimi pobudniki in partnerji, vabi vse zainteresirane, da se pridružijo akciji in sodelujejo z kakšnim dogodkom, projektom ali programom, tudi aktualnimi virtualnimi vsebinami: branja v vseh oblikah, dogodkov, organiziranih v spletnih učilnicah, pogovori/druženja po spletu, virtualni knjižni sejmi, prodajne akcije v spletnih knjigarnah in drugimi oblikami sodelovanja.

Hortikulturno društvo Maribor vstopa v to akcijo, v sodelovanju z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije in Knjižnico slepih in slabovidnih Minke Skaberne. V knjižničnem arhivu je leta 2020 svoje mesto našla tudi zvočna knjiga – Vodnik po izjemnih drevesih v mestnih parkih Maribora. Specialna knjižnica, ki je sicer namenjena slepim in slabovidnim ter osebam, ki ne morejo brati običajnega tiska (npr. osebe z disleksijo) ima v digitalnem zapisu mp3 na voljo dela slovenskih in tujih avtorjev. Med njimi tudi omenjeno zvočno knjigo, ki je nastala na pobudo Boruta Ambrožiča, predsednika Hortikulturnega društva Maribor in člana Sveta invalidov MO Maribor. Moj zapis je nastal v sodelovanju z Radiem Maribor, Knjižnico slepih in slabovidnih Minke Skaberne, Darinko Lozinšek in dramskim igralcem Bojanom Maroševičem. Izdajo knjige v tiskani obliki, katere avtorji so Lea Zinauer, Karin Bejo in Borut Ambrožič, je leta 2018 sofinancirala MO Maribor v okviru razpisa za sofinanciranje projektov na področju varstva okolja in ohranjanja narave v MO Maribor.

Fotografija s soncem obsijahnih debel dreves v parku in napis Vodnik po izjemnih drevesih v mestnih parkih Maribora

Z željo, da bi zelene vsebine mesta Maribor in z njimi povezane zgodbe postale dostopne tudi ranljivejšim skupinam, je zvočna knjiga – Vodnik po izjemnih drevesih v mestnih parkih Maribora, kot edini naravoslovno-botanični mp3 zapis našel mesto med 5.936 del slovenskih in tujih avtorjev v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne.
Omenjena zvočna knjigo bo do konca leta 2021 dostopna za širšo javnost, na spletni strani KSS, ZDSSS in FB profilu KSS.
 

V zvoku si lahko prenesete knjigo v MP3 obliki: VODNIK PO IZJEMNIH DREVESIH V MESTNIH PARKIH MARIBORA MP3

V pdf obliki je do knjige možno dostopati tudi na spletni strani Hortikulturnega društva Maribor, in sicer preko te povezave: http://www.hortikultura-mb.si/uploads/6/4/5/1/6451215/knjiga_hkdmb_2018_2.pdf

 
Slepi sicer berejo in pišejo s pomočjo izbočene pisave – brajice, poimenovane po Louisu Brailleu, ki jo je izpopolnil v letih 1821 in 1824. Običajni tisk je slepim in slabovidnim pogosto nedostopen, zato je zelo pomembno, da so besedila na voljo v prilagojenih oblikah ali da imajo možnost uporabe pripomočkov za branje. Tako slepi kot tudi slabovidni pogosto posegajo po zvočnih knjigah, ki jih lahko poslušajo s pomočjo glasbenega stolpa, računalnika ter predvajalnikov mp3 in DAISY. DAISY (digitalni dostopni informacijski sistem) je svetovni standard za digitalne govorne knjige za slepe.
V Sloveniji uradne evidence o številu slepih in slabovidnih oseb sicer še ni, na osnovi podatkov mednarodnih študij pa lahko sklepamo, da se število vseh slepih in slabovidnih oseb giba krog števila 10.000.

Pobudnik akcije, Borut Ambrožič: »Eno od splošnih načel Mednarodne konvencije o pravicah invalidov je zagotavljanje dostopnosti. Ta pa se ne tiče samo grajenega okolja, pač pa se nanaša tudi na pravico do dostopa do informacij in vključitve invalidov v vse sfere javnega in družabnega življenja. Prostor, ki je ustrezno oblikovan za invalide je primeren za vse. Zvočna knjiga skoraj v celoti dosega to dikcijo. Prav zato smo v letošnjem letu, v sodelovanju z RTV Slovenija, TV Maribor sklenili posneti še film o izjemnih drevesih v mestnih parkih Maribora in tudi na ta način zelene vsebine približati gluhim in naglušnim. Trajnostni turizem in nas sploh uveljavljanje trajnostnih načel, je edina pot naprej h kateri moramo vsi stremeti.«


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam