04.8. 2021

23. julija 2021 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo (ZINDPP). Ta vzpostavlja enakost med prejemniki dodatka za nego otroka in prejemniki dodatka za pomoč in postrežbo.

Upravičenec do izplačila neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo je slepa oseba, ki je bila zdravstveno zavarovana po drugem zavarovancu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali po upokojencu in je izpolnjevala naslednje pogoje:

– Upravičencu se pravica do izplačila neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo prizna, če je kadar koli med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2016 v skladu z ZPIZ-1 in ZPIZ-2 izpolnjeval pogoje za pridobitev pravice do dodatka za pomoč in postrežbo, vendar ga ni prejemal, ker je eden od njegovih staršev ali druga oseba prejemala dodatek za nego otroka v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.

– Upravičencu za vsak mesec, ko je izpolnjeval pogoje iz prejšnjega odstavka, pripada znesek dodatka za pomoč in postrežbo v višini 300 eurov. Upravičencu za neizplačani dodatek za pomoč in postrežbo ne pripadajo zamudne obresti.

Pravica do izplačila neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo se uveljavlja pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na podlagi vloge in sicer v enem letu od uveljavitve zakona. V primeru smrti upravičenca, lahko vlogo vložijo njegovi pravni nasledniki. Znesek neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo bo na podlagi vloge izplačal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

V tem trenutku še ni na voljo predpisanega obrazca za oddajo vloge.
Vlogo lahko oblikujete sami, vsebovati pa mora:
– vaše osebne in kontaktne podatke,
– obdobje v katerem ste bili upravičeni do Dodatka za pomoč in postrežbo pa ga niste prejemali,
– priloženo dokumentacijo iz katere je razvidna okvara vida.

Obrazec za zahtevo za izplačilo neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo najdete na strani:
https://www.zpiz.si/cms/?ids=content2019&inf=1698#x1

Zakon stopi v veljavo 15. dan po objavi v Uradnem listu. Povezava do Uradnega lista:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2572?sop=2021-01-2572

Vir:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2572?sop=2021-01-2572


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam