03.6. 2021

SPOROČILO ZA JAVNOST ZVEZE DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH OB TEDNU SLEPIH IN SLABOVIDNIH 2021 OD 31. 5. – 9. 6. 2021

V okviru »Tedna slepih«, prvi teden v mesecu juniju, Zveza društev slepih in slabovidnih tradicionalno osvešča javnost o življenju in delu slepih in slabovidnih. Skupaj z 9 Medobčinskimi društvi slepih in slabovidnih po Sloveniji se odvija vrsta različnih dogodkov v živo ali preko videokonferenčnih sistemov. Nabor dogodkov je na razpolago na spletni strani Zveze na Koledar dogodkov in aktivnosti v okviru tedna slepih | ZDSSS (zveza-slepih.si) .

Poleg različnih dogodkov, so izrednega pomena tudi srečanja s predstavniki izvršilne in zakonodajne oblasti. Danes so se tako predstavniki Zveze (predsednik Matej Žnuderl, podpredsednik Igor Miljavec, člana upravnega odbora Zveze Safet Baltič in Vojmir Prosen ter uslužbenca strokovne službe Zveze tajnik Štefan Kušar in vodja programov Polona Car) srečali na delovnih pogovorih z ministrom in državnim sekretarjem ministrstva za področje socialnega varstva Janezom Ciglerjem Kraljem ter mag. Cvetom Uršičem. Nato so poglobljene pogovore nadaljevali na Direktoratu za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja z generalno direktorico mag. Andrejko Znoj in sekretarko Tanjo Dular.

Za tem so se pogovori nadaljevali pri predsednici matičnega odbora Državnega zbora RS za področje delo, družino, socialo in invalide Evo Irgl.

Vsak od sogovornikov je prejel v dar tudi priložnostno pozornost v obliki obsežne monografije, ki jo je ob svojem lanskoletni 100 letnici organiziranega delovanja slepih in slabovidnih v Sloveniji izdala Zveza.

Vsebina vseh treh pogovorov je bila vezana na izraženo skrb slepih in slabovidnih na temo ukinitve dodatka za pomoč in postrežbo za slepe in slabovidne ob morebitni uveljavitvi predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi, ne glede na dejstvo, da je Zveza v okviru javne razprave o predlogu zakona v roku podala več pripomb, tudi predlog, da se zadevni člen s to vsebino črta iz predloga besedila. Izrazili do odločnost, da je črtanje te pravice nespremljivo za slepe in slabovidne in bi zagotovo povzročilo slabšanje položaja slepih in slabovidnih.

Do danes javnosti ni znana končna oblika predloga zadevnega zakona, ki bi naj po normativnih načrtih bil vložen v parlamentarno proceduro še pred parlamentarnimi počitnicami. Sogovorniki so izrazili razumevanje za argumente predstavnikov Zveze in nakazali na vrsto priložnosti za amandmiranje predloga besedila zakona v okviru nadaljnjih korakov pri sprejemanju zakonodaje.

Nagovorili pa so tudi vrsto drugih zakonov, ki so v postopku sprejemanja in terjajo pozornost različnih udeležencev, če se želi omogočiti enakopravnost slepih in slabovidnih v razmerju do drugih skupin prebivalstva, kakor tudi v razmerju do drugih skupin invalidov. To so predvsem Zakon o osebni asistenci, Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

Predstavniki Zveze na sestanku s poslanko

Predstavniki zveze na sestanku s poslanko

Poslanka Eva Irgl s knjigo od točkopisa do eBralca

Predaja knjige od točkopisa do eBralca poslanki Evi Irgl

Predstavniki zveze na sestanku s poslanko

Predaja knjige ministru Janezu Ciglerju Kralju

Sestanek na Ministrstvu za delo družino in socialne zadeve


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam