25.5. 2021

Prvi teden v juniju naša medobčinska društva in zveza pripravljamo dejavnosti, ki naj opozorijo javnost na naša prizadevanja izboljšati kvaliteto življenja vseh ljudi z le malo ostanka vida, ali celo brez njega.

Na sliki je brajev zvezek in očala

Trenutna situacija epidemije je posebno težko vplivala tudi na nas, saj so ob običajnih težavah vseh, slepi in slabovidni še dodatno osiromašeni pri komuniciranju v osebnem stiku. Prepoved druženja smo poizkusili premostiti z druženjem preko socialnih omrežij, kar je pomenilo, da se moramo naučiti uporabljati dodatne pripomočke.
Razen odzivanja na trenuten položaj v družbi pa želimo opozoriti na potrebo po sprejetju Zakona o dolgotrajni oskrbi, kjer pa ne želimo posebne izpostavljenosti, kot jo najdemo v trenutnem predlogu besedila. V Zakonu o osebni asistenci še vedno opozarjamo na neprimerljivo velik prispevek naših uporabnikov, v primerjavi z drugimi, ki imajo priznan veliko večji obseg ur pomoči na teden. Podpiramo nekatere spremembe v Zakonu o pokojninsko-invalidskem zavarovanju, predvsem dvig minimalne invalidske pokojnine in vezavo nadomestila za invalidnost na zaposlitev.

Na naši zvezi si bomo prizadevali spremljati dogajanje v državi, se ustrezno odzivati in vplivati na zakonodajalce k sprejemanju čim boljših zakonskih rešitev, ki nam bodo pomagali premoščati ovire, tako v okolju, kot v nas, saj marsikaj zmoremo narediti slepoti in slabovidnosti navkljub.

Matej Žnuderl,
predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije

—-

Kdo smo?

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) je reprezentativna, nacionalna, nevladna, invalidska organizacija v Republiki Sloveniji za zastopanje slepih in slabovidnih s prirojeno ali pridobljeno okvaro vida, pri čemer smo v letu 2020 praznovali 100 let organiziranega delovanja slepih in slabovidnih.

Dejavnosti ZDSSS v obliki posebnih socialnih programov se na državni ravni izvajajo z namenom ugotavljanja in zadovoljevanja potreb slepih in slabovidnih ter zagovarjanja njihovih pravic. ZDSSS si prizadeva za izboljšanje izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti, socialne in zdravstvene oskrbe ter spodbuja slepe in slabovidne, da aktivno sodelujejo v procesu odločanja in živijo polno ter neodvisno življenje.

V ZDSSS je povezanih devet medobčinskih društev (MDSS), ki s svojo dejavnostjo pokrivajo območje Republike Slovenije. Tudi medobčinska društva izvajajo posebne socialne programe. V društva je trenutno vključenih 3.604 posameznikov, ki se v društva včlanjujejo prostovoljno.

V Sloveniji uradne evidence o številu slepih in slabovidnih oseb še nimamo, je pa register slepih in slabovidnih, ki je zakonsko predpisan, trenutno v fazi vzpostavljanja. Na osnovi podatkov mednarodnih interpolacijskih študij pa lahko sklepamo, da je število vseh slepih in slabovidnih oseb bistveno večje od števila članov MDSS in se giblje okrog 10.000. Poleg tega je pomemben podatek tudi, da povsod po svetu število odraslih slepih in slabovidnih oseb narašča, še zlasti po 50. letu starosti.


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam