06.11. 2020

Slepi, so kmalu po I. svetovni vojni spoznali, da se morajo povezati in skupno nastopiti kot pomemben dejavnik izboljšanja tedaj zelo slabe kakovosti njihovega življenja. Odločili so se ustanoviti Podporno društvo slepih (7. nov. 1920, v Ljubljani), naša zveza kot nacionalna invalidska organizacija, ki reprezentativno zastopa slepe in slabovidne v Sloveniji pa je danes edini vsebinski naslednik tedaj ustanovljenega društva.
Življenje slepih in slabovidnih oseb je v mnogih ozirih večkrat otežkočeno in bi brez pomoči ostalih dobronamernih in sočustvujočih ljudi, le redko dosegli človeka vredno polno in kakovostno življenje.

Glavni namen naše zveze je, poleg izvajanja posebnih socialnih programov za pomoč pri kompenzaciji posledic okvare vida, v ozaveščanju javnosti, opozarjanju na dostopnost v urbanem okolju kot tudi seznanjanje skupnosti, da se zaveda obstoja posameznikov, ki potrebujemo dobronamerno pozornost pri odstranjevanju ovir, ki jih slepota, ali slabovidnost postavljata pred nas v vsakdanjih izzivih življenja.
Trenutne izredne okoliščine, ki so prisotne na celotnem območju Slovenije, zahtevajo hitro prilagajanje novemu stanju, kar pa je za marsikoga od nas lahko velika ovira, saj potrebujemo za prilagoditev veliko več časa in dodatnega truda. Tako smo letos izpostavljeni zdravstveni krizi zaradi Covid-19, kar je zapletlo običajne družabne navade in nam onemogočilo stike z ljudmi, ki jih predvsem slepi in slabovidni še kako potrebujemo. Vesel sem, da so na ZDSSS strokovni sodelavci strnili skupaj glave in izkoristili vso možno dostopno tehnologijo in povezovali slepe in slabovidne osebe med seboj v času razglašene prve epidemije kot tudi obdobje po njej.

Tako je nastalo kar nekaj videoposnetkov, ki so dostopni na zvezinem YouTube kanalu. Zaživelo je tudi družabništvo na daljavo. Akcija »Korak na kvadrat« je odlično povezala družine slepih in slabovidnih z videčimi in dobrosrčnimi ob donatorski noti, »Klepet ob kavici« je prinesel nove zamisli in ideje v sklopu medsebojnega povezovanja. Na spletni strani ZDSSS je potekal tudi projekt, v katerem so lahko sodelovale družine s slepim ali slabovidnim članom, kjer so se soočali z različnimi izzivi in nalogami. Ne smemo pozabiti tudi na naše najmlajše člane , ki jim je bil namenjen projekt »Preberi mi pravljico«. K sodelovanju smo pozvali slovenske igralke in igralce, ki so v prostem času doživeto prebrali pravljico posebej za slepe in slabovidne otroke. Na zalogi imamo še mnogo idej, vendar jih lahko uresničimo le s sodelovanjem.

Upamo, da bo državni vrh pri sprejemanju zakonov in drugih predpisov znal upoštevati tudi potrebe posebej ranljivih družbenih skupin, mednje brez dvoma sodimo tudi slepi in slabovidni invalidi. Posebno občutljivi smo glede aktualnih sprememb in dopolnitev Zakona o osebni asistenci, predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi in morebitnih sprememb v pokojninski zakonodaji. Na Zvezi bomo izvoljeni člani organov, kakor strokovna služba naredili vse kar je mogoče, da bodo spremembe boljše, trajnejše in ugodnejše za našo skupino invalidnosti, kot tudi za vse invalide. Ob tem smo dokazano prepričani, da se sredstva, ki jih država namenja zmanjševanju socialne izključenosti slepih in slabovidnih, mulltiplikativno povrnjeno z dvigom kakovosti življenja vseh državljanov.
Na tem mestu bi pozval vse aktivne zaposlene med vami, kakor tudi vaše sorodnike, prijatelje, znance in druge dobrotnike, ki oddajate davčno napoved, da namenite morebitna nerazporejena sredstva 0,5 % iz vaše davčne napovedi, naši zvezi. S tem boste omogočili, da še naprej ponujamo kvalitetne programe, štipendiramo slepe in slabovidne študente in navsezadnje povezujemo nas in vas v enakovredno družbo.

Na koncu želim vsem slepim in slabovidnim vse najboljše ob visokem jubileju, veliko poguma in volje za udejstvovanje na različnih področjih življenja in dela, uspehi pa naj izboljšajo zadovoljstvo s seboj in z drugimi.

V Ljubljani, 7. novembra 2020

predsednik Matej Žnuderl in tajnik Štefan Kušar

 

Voščilo ob 100-letnici Zveze

Voščilo Boruta Pahorja

Voščilo Barbare Martin Munoz

Voščilo Mateja Žnuderla

Voščilo Daneta Kastelica

Voščilo Boruta Severja


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam