04.1. 2020

V šestih pikah je skrito mnogo
več kot le pisava. V njih je cel svet.
Sebastijan Kamenik

Ob 4. januarju, svetovnem dnevu pisave za slepe in slabovidne ter rojstnem dnevu Luisa Brailla osveščamo javnost o Braillovi pisavi (poslovenjeno Brajeva pisava ali brajica), ki omogoča pretvorbo pisane besede v tipno obliko. Braillova pisava je posebna pisava, ki omogoča slepim, da berejo in pišejo. Brajeva pisava slepim osebam omogoča, da so v stiku s svetom in tako deležni enakih kulturnih vrednot ter možnosti za vključevanje v družbo. Branje je za slepe zelo zapleten proces in pomeni več kot le poznavanje kombinacije 6 ali 8 pik (abecede) v celici. Predstavlja osnovni izobraževalni in komunikacijski proces ter posebno kulturo slepih in slabovidnih.

Ta dan smo na pobudo in s pomočjo Čebelarske Zveze Slovenije obeležili s skupnim projektom. Izdali smo priložnostno brošuro o čebelarstvu v brajici, v zvoku, povečanem tisku in v e-obliki.

Čebelarska Zveza Slovenije že vrsto let posveča posebno pozornost različnim skupinam invalidov (priročnik za čebelarje na invalidskih vozičkih, čebelnjaki v Varstveno delovnih centrih itd). Jeseni 2019 so vzpostavili stik z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, saj so prepoznali, da tudi slepi in slabovidni potrebujejo informacije o čebelah, čebelarstvu, čebeljih pridelkih in nenazadnje tudi apiterapiji v njim prilagojenih tehnikah. Z njihovo pomočjo in s podporo Loterije Slovenije bomo tako na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije pripravili skoraj 400 izvodov priložnostne brošure o čebelarstvu, ki jih bomo poslali slepim in slabovidnim naročnikom brajevih in zvočnih časopisov Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Prilagojeni izvodi bodo razposlani devetim Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih, kakor tudi Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne za izposojo.

Državni zbor Republike Slovenije pod pokroviteljstvom predsednika mag. Dejana Židana je prepoznal pomembnost sodelovanja med dvema nevladnima organizacijama z dolgo tradicijo delovanja v smislu povezovanja različnih področjih dela. Zato je mag. Dejan Židan sprejel odločitev o častnem pokroviteljstvu nad izvedbo posebne razstave v preddverju velike dvorane Državnega zbora Republike Slovenije; in sicer 27. januarja ob pričetku redne seje državnega zbora, ko bo potekala otvoritev posebne 5 dnevne razstavo Čebelarske Zveze Slovenije in Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, ki bo prikazala življenje in delo, dostop do informacij ter mobilnost slepih in slabovidnih.

Razstava bo poleg zgoraj navedenega sodelovanja obeležila tudi 100 let organiziranega delovanja slepih in slabovidnih na slovenskem v letu 2020, saj je Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije pravna naslednica Podpornega društva slepih, ki je bilo ustanovljeno 7. novembra 2020 v nekdanji dvorani Ljudskega doma na Streliški ulici v Ljubljani, kjer je pozneje delovala ljudska kuhinja, danes pa je v tej stavbi Waldorfska šola Ljubljana. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je kot pravna naslednica najstarejša slovenska invalidska organizacija, ki reprezentativno zastopa interese slepih in slabovidnih. Pred 100 leti večina slepih in slabovidnih ni imela nikakršne izobrazbe, odvisni so bili od svojcev ali pomoči sosedov. Mnogi slepi in slabovidni so bili prisiljeni tudi beračiti. Tako je novo ustanovljeno društvo odigralo pomembno vlogo pri izboljšanju življenjskih razmer slepih in slabovidnih, z izvajanjem socialnih programov pa so veliko pripomogli k socialni integraciji slepih in slabovidnih, še prav posebej z založniško in informativno dejavnostjo, kamor spada tudi prilagajanje avtorskih del v formate, ki so dostopni slepim in slabovidnim (prepisovanje v brajico, povečan tisk, zvočne knjige in e-knjige).

Ta založniška – knjižnična dejavnost pa je letos soočena z težkimi izzivi, saj zasebni najemodajalec prekinja najemno razmerje za prostore, v katerih se ta program izvaja. Tako smo soočeni z nevarnostjo, da bomo po več kot 100 letih delovanja Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne z vsemi prilagojenimi deli pristali na cesti ali v neprimernih prostorih ter se posledično soočili z potencialno izgubo koncesije za to specializirano knjižnično dejavnost. Upamo, da bomo v prihodnjih mesecih našli trajnejšo rešitev v smislu nove zgradbe, kot posledica javno-zasebnega partnerstva ali vsaj začasno rešitev, ki bo omogočila ohranitev koncesije, ki jo je podelilo Ministrstvo za kulturo.

Obiskovalci razstave bodo tako imeli priložnost, da se seznanijo z zgodovino pisav za slepe in slabovidne, seznanili jih bomo o slepoti in slabovidnosti, o Knjižnici za slepe in slabovidne Minka Skaberne in še veliko drugih zanimivosti.

Ob svetovnem dnevu brajice pa bomo pred odprtjem razstave v Državnem zboru Republike Slovenije izvedli še dogodek z naslovom »Maratonsko branje brajice«, ki bo potekal v četrtek 9. januarja ob 10.00 uri v prostorih naše Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne. Brali bomo mladinsko literaturo Primoža Suhadolčana, ki se nam bo tudi osebno pridružil ob 11.00 uri. Obiskovalce dogodka bomo v spremljevalnem programu seznanili z zgodovino pisav za slepe in slabovidne, o slepoti in slabovidnosti, o knjižnici za slepe in slabovidne, itd.

Dodatne informacije dobite na 01/ 47 00 211, 051 313 777 ali pa na e-naslovu info@zveza-slepih.si.

 

Matej Žnuderl                                                                             Boštjan Noč

Predsednik ZDSSS                                                                     Predsednik ČZS


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam