26.11. 2019

Brane But, je v okviru XXV. dnevov Socialne zbornice Slovenije, ki so potekali 21. in 22. novembra 2019 na Otočcu prejel najvišje priznanje Socialne zbornice Slovenije. Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da je dolgoletni član zbornice in eden njenih najbolj vidnih in aktivnih članov.

fotografija: Brane But

Že 17 let je dejaven v Strokovnem svetu zbornice, od leta 2002 do 2004 kot namestnik predsednice, od leta 2004 do lani kot predsednik, v sedanjem mandatu pa ima spet podpredsedniško funkcijo.

V letu 2013 je bil predsednik komisije za posodobitev Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu, dejaven pa je tudi v številnih delovnih skupinah zbornice, kot denimo v skupini za prenovo statuta.
Kot predstavnik zbornice je član Strokovnega sveta za socialno varstvo pri MDDSZ že od leta 2005, vseskozi pa tudi aktivno sodeluje v različnih delovnih skupinah (recimo pri pripravi Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013- 2020), delovnih telesih Državnega zbora in Državnega sveta.

Bil je predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in član svetov mnogih zavodov in organizacij, tako je denimo član Sveta za invalide RS in Sveta Vlade RS za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje, že tretjič opravlja mandat predsednika sveta Doma starejših na Fari, Prevalje, dejaven je bil v svetu CUDV Dobrna, v svetu Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, član sveta ZZZS – območne enote Celje, aktiven je tudi v NSIOS-u, pa še bi lahko naštevali.

Socialni zbornici Slovenije je predan že celih 20 let in predstavlja nepogrešljivega člana, ki je s svojo širino znanja in prijetnim značajem vedno dostopen in pripravljen zastopati barve zbornice. Socialna zbornica Slovenije mu je tako s ponosom poklonila najvišje priznanje, Plaketo Socialne zbornice Slovenije.

 


logotip 100-letnica ZDSSS
Prijava v EIS
Teden slepih in slabovidnih 2023

Prvi teden v juniju obeležujemo teden slepih in slabovidnih. Novice in dogodki
DOBRODELNOST

logotip 100-letnica ZDSSS

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Del odmere od dohodnine lahko namenite slepim in slabovidnim.
Več informacij

Blinda

Projekt INFORMATIZACIJA ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj s partnerjema MDSS Celje in Kranj izvaja projekt Informatizacija ZDSSS , ki ga sofinancira Minisrstvo za javno upravo iz Sklada NVO.

Več informacij o projektu
KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE

logotip Knjižnice slepih in slabovidnih
Počitniške kapacitete

fotografija gradiča na Okroglem
100 izletov po Sloveniji

fotografija poti po gozdu
Projekt LETS

ZDSSS sodeluje pri projektu Erasmus+ LETS, ki temelji na inkluziji in enakih možnostih s prenosom znanja in izkušenj tečajev jadranja za slepe ali slabovidne iz Italije v Slovenijo. Pri projektu sodelujejo slepi in slabovidni iz Italije in Slovenije.
eBralec – sintetizator govora

logotip eBralec
REVIJA RIKOSS

logotip revije Rikoss
Luč v temi

logotip oddaje Luč v temi Že več kot četrt stoletja vsako drugo nedeljo ob 19. uri na Radiu Ognjišče oddaja o življenju in delu slepih in slabovidnih, ki jo pripravlja in vodi naša članica Sonja Pungertnik
PSI VODIČI

Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih: SKLEP Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiča slepih: PRAVILNIK
SOFINANCERJI

Programe in delovanje sofinancirajo:

logo FIHO

logo Ministrstva za kulturo

logo Ministrstva za delo

logotip Ministrstva za javno upravo

logo Mestne občine Ljubljana
SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM

logotip IZVD
Sledite nam